Білоусова З.В. Технологічні властивості зерна пшениці озимої залежно від дії регулятора росту та рівня азотного живлення / Таврійський науковий вісник. – № 110. Частина 1. – 2019. – С. 19-24.

Yeremenko, O., Kalenska, S., Pokoptseva, L. , Todorova, L. The influence of AKM growth regulator on photosynthetic activity of oilseed flax plants in the conditions of insufficient humidification of the southern steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 793-806

Gerasko, T., Velcheva, L., Todorova, L., Pokoptseva, L., Ivanova, I. Effect of living mulch on chlorophyll index, leaf moisture content and leaf area of sweet cherry (Prunus avium L.) Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 681-688

Bilousova Z., Klipakova Yu., Keneva V., Kuleshov S. Influence of the Growth Regulator Application Method on Antioxidant Plant System Activity of Winter Wheat (Triticum аestivum L.). Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations / Volodymyr Nadykto Editor. Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 615-622.

Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої вітчизняної та іноземної селекції в умовах Південного Степу України / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Міжнар. наук.-практ. конф. «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України», 25-26 вересня 2019 року. – м.Київ, 2019. – 182 с.

Сортові особливості формування урожаю ячменю ярого в умовах Південного Степу України / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 18 жовтня 2019 р. – м. Миколаїв, 2019. – 158 с.

Єременко О.А., Онищенко О.В. // Вплив регулятору росту рослин АКМ-К1 та обробітку ґрунту на польову схожість насіння соняшнику в умовах Південного Степу України // Збірник тез Міжнародної науково – практичної конференції «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України». Київ, 2019. с. 183. – С. 96-98.

Maliuk T, Pcholkina N, Kozlova L., Yeremenko O. Nitrogen in soil profile and fruits in the intensive apple cultivation technology. Modem Development Paths of Agricultural Production Written / Edited by: Prof. V. Nadycto/ Switzelend. Cham: Springer, 2019. Series Title N/A. Рр. 737-753

Малюк Т.В., Козлова Л.В.. Пчолкіна Н.Г. Агрохімічні основи застосування нанодобрив у садівництві. Матер. Міжнар. наук.-практ. форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції», Мелітополь, ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 21-22 червня 2019 року.Мелітополь: ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 2019. С. 88-91.

Тодорова Л.В., Малюк Т.В., Федосова А.О. Аналіз особливостей змін гідротермічних умов південного регіону України. Матер. Міжнар. наук.-практ. форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції», Мелітополь, ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 21-22 червня 2019 року. Мелітополь: ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 2019. С. 178-181.

Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Козлова Л.В. Удосконалення методів діагностики мінерального живлення плодових культур. Cадівництво, 2019. Вип. 74. С. 91-100.

Малюк Т.В., Козлова Л.В.. Пчолкіна Н.Г. Регулювання режимів зрошення в інтенсивних садах півдня України. Міжнар. наук.–практ. конф.«Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», 25-27 вересня, 2019 року, м. Київ.- С.42-44.

Малюк Т.В. Щодо питання про стан і перспектив розвитку садівництва на зрошуваних землях України. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», МНАУ, 2019. С 92-95.

Малюк Т.В., Козлова Л.В.. Пчолкіна Н.Г. Оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні за краплинного зрошення та мульчування. Зрошуване землеробство, 2019. Вип. 72. – С. 34-39.

Кліпакова Ю.О., Пріс О.П., Білоусова З.В., Єременко О.А. Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння Вісник аграрної науки. No4. 2019. С. 16-22.

Prymak I., Panchenko O., Fedorchuk M., Yeremenko O., Panchenko I. Changes in enzymatic activity of the arable soil layer under different systems of primary tillage and fertilization of typical chernozem in the short crop rotation of the right-bank foreststeppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology [електронний ресурс]. 2019. 9(2). Р. 14-20.

Кліпакова Ю.О. Вміст хлорофілу та його продуктивність в листках рослин пшениці озимої під впливом протруйників / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 74-75.

Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої вітчизняної та іноземної селекції в умовах Південного Степу України / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Міжнар. наук.-практ. конф. «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. до 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБІП України», 25-26 вересня 2019 року. – м.Київ, 2019. – 182 с.

Сортові особливості формування урожаю ячменю ярого в умовах Південного Степу України / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16 – 18 жовтня 2019 р. – м. Миколаїв, 2019. – 158 с.

Білоусова З.В. Вплив азотних підживлень на продуктивність рослин ячменю озимого/Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.). – Ч. 1. – С. 31-33.

Покопцева Л.А. Особливості інтегрованого захисту рослин пшениці озимої за гідротермічних умов 2019 року/ О.В. Журавльова, Л.А. Покопцева, Н.Г. Нєжнова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 139-141.

Покопцева Л.А. Оцінка продуктивності середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах степу України/ Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 141-144.

Малюк Т.В.Агрохімічні основи застосування нанодобрив у садівництві/ Т.В. Малюк, Л.В. Козлова, Н.Г. Пчолкіна // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1.- С. 88-91.

Аналіз особливостей змін гідротермічних умов Південного регіону України/ Л.В. Тодорова, Т.В. Малюк, А.О. Федосова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1. – С. 178-181.

Єременко О.А. Екологічна пластичність та стабільність гібридів соняшнику зарубіжної селекції в умовах Південного степу України/ Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Ч. 1.- С. 66-69.

Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння / Ю.О. Кліпакова, О.П. Прісс, З.В. Білоусова, О.А. Єременко // Вісник аграрної науки. – К.: 2019. – №4. – С.16-22.

Математичні взаємозв’язки між врожайністю олійних культур та гідротермічними умовами вегетаційного періоду в Південному Степу України / О.В. Онищенко, І.М. Пушкарьов, А.О. Веренчук, А.О. Федосова, О.А. Єременко // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.416-418.

S.Kalenska, O.Yeremenko, N.Novictska, A.Yunyk, L.Honchar, V.Cherniy, T.Stolayrchuk, V.Kalenskyi, O.Scherbakova, A.Rigenko.Enrichment of field crops biodiversity in conditions of climate changing.Ukrainian Journal of Ecology. – 2019, 9(1). – С.19-24.

Особливості підбору сортів пшениці озимої та ярого ячменю за умов змін клімату / З.В. Білоусова, Ю.О. Кліпакова, В.А. Кенєва // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.152-154.

Вплив передпосівної обробки насіння на ріст та розвиток рослин пшениці озимої / В.А.Кенєва // Мат. ІІІ міжнар.наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур», м.Дніпро, 15.11.2018 р. – С.30-31.

Малюк Т.В., Козлова Л.В.. Пчолкіна Н.Г. Застосування розрахункового методу визначення режиму зрошення в інтенсивних насадженнях черешні. Збірник матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених “Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки молоді”, 16 травня 2019 р. Херсон: ІЗЗ. С. 98-100.

Ферментация як важливий елемент технології краплинного зрошення черешні / Т.В. Малюк // Міжнар.наук.-практ.конференція “Вода для всіх”, 21 березня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. – С.162-163.

Особливості впливу елементів технології вирощування садів на термічний режим грунту / Т.В.Малюк // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.269-271.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Оперативне планування поливного режиму в інтенсивних насадженнях черешні. Збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2019. Ч.1. С. 121-123.

Ферментация як важливий елемент технології краплинного зрошення черешні / Т.В.Малюк // Міжнар.наук.-практ.конференція “Вода для всіх”, 21 березня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. – С.162-163.

Застосування мульчуючих матеріалів для регулювання водного та температурного режимів грунту в зрошуваних садах / Т.В. Малюк, Л.В. Козлова, Н.Г. Пчолкіна // Міжнар.наук.-практ.конференція “Вода для всіх”, 21 березня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. – С.173-174.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень черешні в умовах Південного Степу. Зрошуване землеробство, 2019. Вип. 71. С. 14-21.

S.Kalenska, O.Yeremenko, N.Novictska, A.Yunyk, L.Honchar, V.Cherniy, T.Stolayrchuk, V.Kalenskyi, O.Scherbakova, A.Rigenko. Enrichment of field crops biodiversity in conditions of climate changing.Ukrainian Journal of Ecology. – 2019, 9(1). – С.19-24.

Урожайність пшениці озимої залежно від передпосівної обробки насіння / Ю.О. Кліпакова, О.П. Прісс, З.В. Білоусова, О.А. Єременко // Вісник аграрної науки. – К.: 2019. – №4. – С.16-22.

Математичні взаємозв’язки між врожайністю олійних культур та гідротермічними умовами вегетаційного періоду в Південному Степу України / О.В. Онищенко, І.М. Пушкарьов, А.О. Веренчук, А.О. Федосова, О.А.Єременко // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»,10-12 квітня 2019 року. ДУ НМЦ «Агроосвіта», Київ – Миколаїв – Херсон,2019. – С.416-418.

Самостійна робота як метод навчання / О.А.Єременко, А.О.Федосова // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.135-141.

Роль навчальної дисциплiни «Рослинництво» у формуваннi професiйних компетенцiй майбутнього фахiвця аграрної сфери / З.В. Білоусова, В.А. Кенєва // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.124-129.

Впровадження інтерактивних ресурсів для перевірки знань / Л.В. Тодорова , О.В.Онищенко // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”. – Мелітополь, 2019. – С.130-134.

Технологічні властивості зерна інтенсивних сортів пшениці озимої / З.В. Білоусова, Ю.О. Кліпакова // Праці ТДАТУ, 2019. – Вип. 19. Т. 1. – С.262-269.

Вплив зрошення на продуктивність гібриду соняшнику НК БРІО / З.В.Білоусова // Олійні культури: інновації та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції, 14 травня 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С.64-65.