Онищенко О.В. Агрометеорологічні умови вирощування соняшнику у Південному Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 93-95.

Журавльова О.В., Нєжнова Н.Г. Розвиток сірої гнилі (BOTRYTIS CINEREA PERS) на соняшнику в залежності від застосування фунгіцидів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 80-82.

Герасько Т. В. Вміст біологічно активних речовин у листках черешні за умов задерніння. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 33-36.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Кенєва В.А. Вплив препарату Кантаріс на посівну якість насіння пшениці озимої. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 68-69.

Кенєва В.А.,Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О. Вплив позакореневої обробки рослин на вміст фотосинтетичних пігментів у листках пшениці озимої. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 65-67.

Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В., Коротка І.О., Кенєва В.А. Вплив передпосівного оброблення насіння різнокомпонентними протруйниками на стан пігментного комплексу пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Агробіологія, 2021, № 1. С. 59-67.

Малюк Т. В., Козлова Л. В. Елементи технології вирощування плодових культур на Півдні України в умовах зміни клімату. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С 36-39.

Тодорова Л.В., Коляденко В.В. Основні тенденції зміни клімату на Півдні України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 87-89.

Єременко О.А. Вплив змін клімату на вирощування соняшнику у Південному Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 91-93.

Федосова А.О.,Єременко О.А. Вміст олії в насінні сафлору красильного залежно від сорту та застосування регулятора росту рослин. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 73-76.

Веренчук А.О., Єременко О.А. Формування врожаю гібридів соняшнику зарубіжної селекції в посушливих умовах Південного Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 58-60.

Покопцева Л.А., Розова Л.В. Оцінка сортів озимого ріпаку за різних попередників в умовах вирощування Південного Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 45-47.

Кенєва В.А., Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О. Урожайність та якість зерна різних сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 23 квітня 2021 р., с. Центральне. С.54.

Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Ефективність елементів технології краплинного зрошення черешні в умовах Південногу Степу. Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах : матер. Всеукр. наук.-практ. конфю., Дніпро, 25 лютого, 2021 р. Дніпро, 2021. С. 307-308.

Малюк Т. В., Козлова Л. В. Прогнозування поливного режиму плодових насаджень Південного Степу України. Зрошення – вагома складова сталого розвитку аграрного сектора в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Собка О.О., 25 березня 2021 року, м. Херсон. Херсон: ІЗЗ НААН, 2021. С.113-116.

Малюк Т.В. Сучасний стан та основні тенденції розвитку садівництва у південному регіоні України. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 22 квітня 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 22-25.

Малюк Т. В., Козлова Л. В.Технологія краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 22 квітня 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 25-27.

Козлова Л.В. Ресурсозберігаючі елементи інтенсивної технології вирощування інтенсивних насаджень яблуні. Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Мелітополь, 22 квітня 2021 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 16-18.

Малюк Т. В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Зрошення та мульчування ґрунту як ефективний метод оптимізація водного режиму ґрунту в інтенсивних насадженнях черешні. Садівництво, 2021. Вип. 76. С. 43-49.

Козлова Л.В.,Малюк Т.В. Управління ґрунтовими режимами ґрунтів в плодових насадженнях у Південному Степу. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 23 квітня 2021 р., с. Центральне. С. 57.

Єременко О., Онищенко О. Динаміка змін біометричних показників на рослинах соняшнику в умовах Південного Степу України залежно від основного обробітку грунту та застосування регулятору росту. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. – С. 75-77.

Кенєва В., Білоусова З., Кліпакова Ю. Динаміка формування площі листкової поверхні рослинами пшениці озимої залежно від позакореневої обробки. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. – С. 159-161.

Ю.О. Кліпакова, З.В. Білоусова, В.А. Кенєва. Дистанційне навчання – виклик сучасності для учасників освітнього процесу. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 24. – С. 356-361.