изображение_viber_2022-02-07_17-07-16-934
Захист дипломних робіт студентами заочного відділення спеціальності 201 “Агрономія”

З 07 лютого 2022 року розпочався захист дипломних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 “Агрономія” у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки. До екзаменаційної комісії входять: голова ЕК – ДРОБІТЬКО Антоніна Вікторівна д.с.-г.н., доцент, декан факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету; заступник голови ЕК – ПОКОПЦЕВА Любов Анатоліївна к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки; члени ЕК – ТОДОРОВА […]

изображение_viber_2021-02-25_14-14-35
Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт та складанням ДЕК!

В період з 22 по 25 лютого 2021 року проходив комплексний державний кваліфікаційний екзамен та захист дипломних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія факультету агротехнологій та екології. До складу екзаменаційної комісії входили: голова: д.с-г.н., професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрію Миколаївського національного аграрного університету Гамаюнова В. В., члени комісії: д.с-г.н., професор кафедри рослинництва імені […]