Постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять та організацією взаємних і контрольних відвідувань. Відкриті заняття та взаємовідвідування є:

  • по-перше, однією з основних форм методичної роботи кафедри та викладача, що має на меті вдосконалення методики проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи тощо;
  • по-друге, компонентом атестації науково-педагогічних працівників при заміщенні вакантних посад, обранні викладачів за конкурсом або при продовженні дії контракту, присвоєнні вчених звань, що проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;
  • по-третє, важливим методом у системі управління вищим навчальним закладом, в системі контролю, з метою встановлення відповідності змісту заняття вимогам робочого навчального плану, робочої програми, організаційно- методичних форм проведення заняття, встановлення ступеня підготовленості викладача до занять.

        Графік взаємовідвідування занять на ІІ семестр 2021-2022 н.р.