8.203 Навчальна лабораторія
«Механізація зрошуваного землеробства»

Метою вивчення дисциплін «Сільськогосподарська меліорація», «Будівництво систем зрошення» та «Обґрунтування технологічних процесів в зрошуваному землеробстві» у навчальній лабораторії «Механізація зрошуваного землеробства» є всебічна підготовка спеціалістів, спроможних на основі отриманих знань та навичок, виконувати необхідні роботи з експлуатації гідромеліоративних систем, систем зрошення, а також забезпечувати покращення земель іншими видами сільськогосподарських меліорацій та проведенню еколого-меліоративних заходів покращення стану с.-г. угідь.

Після вивчення дисципліни студенти вміють:

– застосовувати на практиці меліоративні прийоми й заходи для забезпечення покращення стану сільськогосподарських земель і угідь;
– експлуатувати і використовувати системи капітальних меліорацій і зокрема гідротехнічних меліорацій;
– виконувати розрахунок та розробляти режим зрошення сільськогосподарських культур;
– планувати водоспоживання на гідромеліоративних системах, їх оптимізувати та раціональне використання;
– організувати використання поливної техніки та перспективні способи зрошування сільськогосподарських культур;
– організувати експлуатацію штучних водосховищ, які служать джерелом води для гідромеліорації;
– самостійно виконувати проектування, систем зрошування;
– використовувати методи розрахунку основних елементів і складових одиниць систем зрошування.

20181220_095646

MyCollages (1)

MyCollages (2)

20181220_095548

20181220_095836

 

 

 

 

 

Розробка технічних вимог для виготовлення фільтростанції НПК «Роста»
Розрахункові методи призначення норм та строків поливу
Визначення рівномірності зрошування дощуванням