Наукова діяльність викладачів кафедри передбачає:

 1. Участь викладачів кафедри у виконанні договірних та держбюджетних НДР.
 2. Робота проблемних лабораторій у складі НДІ університету.
 3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими установами та навчальними закладами
 4. Винахідницька та раціоналізаторська робота.
 5. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та ін. наукові роботи).
 6. Пропаганда НДІ (співробітники кафедри виступають з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в т.ч. – міжнародних, державних, обласних).
 7. Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри
 8. Проведення«Днів поля», організованих кафедрою та за участі викладачів кафедри.
 9. Наукові збірники, видані кафедрою.
 10. Участь у виставках.
 11. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів кандидатського мінімуму.
 12. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, монографій, опанування дисертацій.
 13. Керівництво викладачами науковою працею студентів.
 14. Проведення наукових олімпіад.