oblozhka2

УДК 634.1/7.03:631.004

ББК 42.35:65.9 (2)

К 21

Караєв О.Г.Толстолік Л.М.

Якість продукції розсадництва плодових культур. – Мелітополь, 2014. – 150 с.

 

 

 

Представлені теоретичні та практичні аспекти деяких видів діяльності, пов’язаних з якістю продукції розсадництва на тих стадіях її життєвого циклу, де відбувається формування якості, а саме: на стадіях маркетингу, проектування та виробництва. Також представлені економіко-математичні моделі з формалізації якості продукції розсадництва, які можуть бути корисними при розробці відповідного програмного забезпечення.
Наведені матеріали ґрунтуються на відомостях із стандартизації міжнародного й державного рівнів та результатах вітчизняних наукових досліджень з розсадництва.
Розраховано на науковців та фахівців, до сфері інтересів яких входять питання поліпшення якості продукції розсадництва.

Рецензенти:
Володимир Трохимович Надикто, доктор технічних наук, член-кореспондент НААН, проректор з наукової роботи ТДАТУ,
Микола Олександрович Бублик, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту садівництва НААН.

Друкується за рішенням Вченої ради ТДАТУ
(протокол № 11 від 19.06.2014 р.)
© Караєв О.Г., Толстолік Л.М., 2014
ISBN  978-966-8428-99-9