Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.


Графік роботи наукових гуртків кафедри сільськогосподарських машин на 2021-22 навчальний рік

Графік роботи наукових гуртків кафедри сільськогосподарських машин на 2020-21 навчальний рік


На кафедрі “Сільськогосподарські машини” працюють наукові гуртки:

Дослідження процесів в стаціонарних системах зрошування, керівник ст. наук. співр. Караєв О.Г.

Обґрунтування робочих органів глибокорозпушувача для основного обробітку ґрунту, керівник доц. Саньков С.М.

Обґрунтування параметрів робочих органів машин для внесення добрив, керівник доц. Дядя В.М.

Обґрунтування технології та засобів механізації вирощування саджанців плодових культур на смугових грядах, доц. Чижиков І.О.

Дослідження поливної техніки і технологій у садівництві, керівник ст. викл. Сушко С.Л.

Дослідження фізіологічних процесів в плодових культурах при зрошенні, керівник ст. викл. Одінцова В.А.

Дослідження технологічного процесу та засобів механізації вирощування саджанців у плодовому розсаднику, керівник ст. викл Матковський О.І.

Безпека дорожнього руху, керівник асист. Панченко І.А.