Статті за 2021 рік:

Караєв О.Г.  Геометричне моделювання напрямної поверхні долота робочого органу чизельного знаряддя/ Караєв О.Г., Сушко С.Л., Матковський О.І., Чижиков І.О.// Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць (21) 2021. С. 154-163.

Караєв О.Г. Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев./ О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко, І.О. Чижиков, Ю.О. Дмітрієв// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 2021 Випуск 11, Том 1.

Чижиков І.О. Аналіз композиційного геометричного моделювання./І.О. Чижиков, В.М. Верещага,А.В. Найдиш,О.М. Павленко//Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Вип.22. – 2021, с. 22–31.

Сушко С.Л. Визначення вологозабезпеченості території при вирощуванні плодових рослин/ С.Л. Сушко, В.А. Одинцова , Д.О. Філіпов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: «Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду» (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.). С. 34-37.

Сушко С.Л. Визначення змін геометричних параметрів крони дерев яблуні при використанні системи мікрозрошення/ С.Л. Сушко, Л.Ю. Бондаренко, Д.О. Філіпов, Ю.О. Дмітрієв// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.

Статті за 2020 рік:

Караєв О.Г. Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом / Караєв О.Г., Матковськиї О.І., Чижиков І.О., Рубцов Н.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, – Вип. 19. – 2020, ст. 70-78.

Olexander KARAIEV. Influence Of The Plough With Tekrone Mouldboards And Landsides On Ploughing Parameters / Volodymyr NADYKTO, Volodymyr KYURCHEV, Volodymyr BULGAKOV, Pavol FINDURA, Olexander KARAIEV // Acta Technologica Agriculturae 1 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2020, pp. 40–45

Саньков С.М. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський, С.М. Саньков, М.П. Кольцов, В.М. Дядя // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. URL

Саньков С.М. Механізація весняного збору листя суниці / О.І. Матковський, С.М. Саньков, В.М. Дядя // Тези доповіді на VI міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА» Секція 1. Технології та технічні засоби сучасного агровиробництва. 28-29 травня 2020 року Умань, Україна

Дядя В.М. Роль електронного журналу в підвищенні якості навчального процесу та мотивації студентів / Саньков С.М., Дядя В.М. // Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 341–347.

Статті за 2019 рік:

Саньков С.М. Основний обробіток грунту в плодовому розсаднику. / С.М. Саньков, Б.С. Крамарчук. // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет.: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. T. II. – С.32.

Саньков С.М. Механізація контурного обрізування плодових дерев. / С.М. Саньков, М.П. Попович. // VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет.: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. T. II. – С.32.

Aleksander Karaiev. The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / Vodymyr Nadykto, Aleksander Karaiev, Volodymyr Kyurchev and Hristo Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 – Part I, P.161-167.

Aleksander Karaiev. The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / Oleksandr Matkovskyi, Aleksander Karaiev, Sergii Sankov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 – Part I, P.121-131.

Aleksander Karaiev. Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / Aleksander Karaiev, Ludmila Tolstolik, Ivan Chyzhykov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 – Part I, – P.53-62.

Караєв О.Г. Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / Караєв О.Г., Матковський О.І., Кольцов М.П., Рубцов М.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019.– Вип. 16. – С. 128-140.

Караєв О.Г. Використанняя відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту Globalg.A.P. / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю., Стручаев М.І. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 7.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.– С.76-83.

Караєв О.Г. Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев / О. Г.Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. – С. 105-114.

Караєв О.Г. Підвищення ефективності топки для використання енергопродукту з плодової деревини у якості біопалива / О.Г. Караєв, М.І. Стручаєв, Л.Ю. Бондаренко // Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин: Вісник ХНТУСГ. – Х.:ХНТУСГ. – Вип. 201. – 2019. – 271с.

Volodymyr Tarasenko. Sowing Units for Drilling Vegetable Crops / Volodymyr Tarasenko, Larysa Bondarenko, Nina Scherbakova and Natalia Horbova // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 – Part I, P.289-298.

Serhii Sushko. Application of Phenoclimatographic Models in Stone Fruits Protecting from Spring Frosts / Valentyna Odyntsova, Serhii Sushko, Larysa Bondarenko and Nina Scherbakova // Modern Development Paths of Agricultural Production, 2019 – P.267-280.

Serhii Movchan. Study of Hydromechanical Parameters Part of the Water Solutions Household in Running Flows / Serhii Movchan, Olena Dereza, Serhii Mazilin and Serhii Dereza // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 – Part I, P.145-160.

Мовчан С.І. Біологічна безпека водних ресурсів при очищенні побутових стічних вод від біологічних забруднень / С.І. Мовчан, В.Ю. Фёдоров // Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць. За заг. ред. М. М. Радевої, В.М. Коломоєць. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 87-93.

Мовчан С.І. Басейнове управління водними ресурсами – інтегрований напрям використання водних ресурсів / С.І. Мовчан// Екологія – філософія існування людства: зб. наук. праць. За заг. ред. М. М. Радевої, В.М. Коломоєць. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 79-87.

Мовчан С.І. Удосконалення інженерно-технічних рішень по зниженню рівня ґрунтових вод сільськогосподарських угідь / С.І Мовчан, В.Ю. Федоров// Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 54-57.

Мовчан С.І. Сучасні комп’ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК. О Дереза, С. Мовчан, С. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2019. – с. 24-26.

Караєв О.Г. Визначення та опис технічної енергетичної системи з використання відновлювальних ресурсів плодових насаджень / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.19.-Т.2.- Мелітополь, 2019.- С. 192-199.

Статті за 2018 рік

Мовчан С.І. Змішувач двокомпонентних рідин, рідинних середовищ і реагентів у воді / Мовчан С.І., Болтянська Н.І., Болтянський О.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.2. – С. 99- 105.

Караєв О.Г. Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив / О.Г. Караєв, В. О. Пахаренко, М. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Вип. 12. – 2018.

Караєв О.Г. Нахождение дополнительных точек для треугольников триангуляции при построении интерполирующей поверхности / Караев А.И., Спиринцев Д. В., Найдыш А. В. // Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Вып. № 12. – 2018.

Караєв О.Г. Захист кісточкових від погодних факторів / О.Г. Караєв, Одінцова В. // Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. № 4-5. 2018.

Караєв О.Г. Енергетичне обґрунтування використання відновлюваних ресурсів плодових насаджень / О.Г. Караєв, Бондаренко Л.Ю. // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 17-18 травня 2018 р.). С. 37-38.

Караев О.Г. Визначення вимог до робочого органу плуга для викопування плодових саджанців вирощених на грядах / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2018. – Вип. 6. – С. 55 – 64.

Тарасенко В.В. Вплив біостимуляторів на формування врожайності гороху посівного в умовах Південного степу України / Тарасенко В.В., Колесніков М.О. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології», 2018. – Вип. V (С. 63-66).

Тарасенко В. В. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies, 2018. – 11(94) – С. 55 – 60.

Тарасенко В. В. Вирощування овочів стрічково-координатним способом / Овощеводство : украинский журнал для профессионалов, 2018. – Вип. №10 – С. 54 – 57.

Тарасенко В. В. Розсадосадильні машини / Плантатор, 2018. – Вип. №2 – С. 142 – 143.

Сушко С.Л. Застосування фенокліматографічних моделей під час захисту кісточкових культур від весняних заморозків за допомогою автоматичної системи дрібнодисперсного дощування / В.В. Одинцова, С.Л. Сушко // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 17-18 травня 2018 р.). С. 31-33

Сірий І.О. Використання методів планування багатофакторного експерименту для дослідження культиватора-плоскоріза з розпушувачами / І.О. Сірий, І.В. Борохов, О.О. Ковальов // Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 8. 2018.

Сірий І.О. Польові випробування робочого органу культіватора-плоскоріза з розпушувачами / І.О. Сірий // ОЛДІ-ПЛЮС / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Вип. 6 (С. 64-73), 2018.

Статті за 2017 рік

Караев О.Г. Оценивание состояния подвоев и привитых растений ко-сточковых культур при выращивании в плодовых питомниках/ А. И. Караев, Л. М. Толстолік // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – С. 100 – 144.

Караєв О.Г. Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив / О.Г. Караєв, В.О. Пахаренко, М.О. Рубців // Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічний університет /. – Мелітополь, 2017. – Вип. 12. – С. 92 – 98.

Матковський О.І. Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О.І. Матковський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. О.М. Леженкін – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 2. – С. 101 – 111.

Караев О.Г. Обґрунтування кінематичних параметрів скоби плуга для викопування саджанців плодових культур/ А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – С. 115 – 128.

Мовчан С.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2017. Вип. 17. Т.3.

Мовчан С.І. Методи доплерівської інтерферометрії контролю якості очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Сосницька Н.Л., Морозов М.В. // Енергоефективність: наука, технології, застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. С. 88-90. 2017.

Мовчан С.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Матеріали ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – 2017 .Вип. ІV.

Сірий І.О. Обґрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу з активаторами розпушування / І.О. Сірий, А.С. Кушнарьов, І.С. Сірий // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелитополь, ТДАТУ, 2017 – Вип.17, Т.2 (157). – С. 26-36.

Сірий І.О. Визначення перспективних напрямків вдосконалення робочих органів плоскорізів та їх класифікація / І.О. Сірий, В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК – Вінниця. ВНАУ, 2017, № 4 (99). – С. 24-28.

Сірий І.О. Обґрунтування моделі ґрунтового середовища при взаємодії його з робочим органом / І.О. Сірий // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Херсон: ОЛДІ – Плюс, 2017, №5 (179). – С. 75-84.

Статті за 2016 рік

Караєв О.Г. Визначення швидкості переміщення насіння плодових кісточкових культур по решету установки для калібрування / О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.4. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.

Караєв О.Г. Реєстрація та обробка інформації при аналізі механізованих технологічних систем в садівництві / О.Г.Караєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.4. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.

Караев А.И. Формирование базы данных для автоматизированного управления физиологическим состоянием плодовых деревьев мелкодисперсным дождеванием / А.И. Караев, С.Л.Сушко, В.А. Одинцова // Motrol. Commision of Motorization and Energetics in Agriculture. 2016. Vol.18.No.1.55-61.

Караєв О.Г. Обґрунтування способу визначення показників водної ерозії ґрунтів на зрошува-них землях сільськогосподарського призначення / Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Інноваційні технології збалансованого природокористування в аграрному виробництві». – Ніжинський аграрний інститут. 2016.

Караєв О.Г. Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам / О.Г.Караєв, Дубініна О.В., Гавриленко Є.А. // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. пр., Вип. 5. 2016.

Тарасенко В.В. Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів Тарасенко В.В., О. В. Сушко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2. – С. 131 – 138.

Тарасенко В.В. Особливості проведення досліжень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації / Тарасенко В.В., Гомонець О.П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2. – С. 120 – 124.

Тарасенко В.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / Тарасенко В.В., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2.

Мовчан С.И. Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере / С.М. Епоян, С.И. Мовчан // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – 2016.

Мовчан С.И. Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением [текст]: / С.И. Мовчан, Щербина В.М. // Харківський національний університет будівництва та архітектури. Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць, №3 (85) – 2016. С. 128-136.

Мовчан С.И. Исследование процесса движения частиц примесей в водных растворах / С.М. Епоян, С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2016. Vol. 18, No. 6. 91-101.

Караев А.И. Формирование базы данных для автоматизированного управления физиологическим состояние плодовых деревьев мелкодисперсным дождеванием / Сушко С.Л.Одинцова В.А. // Motrol. Commision of Motorization and Energetics in Agriculture. 2016. Vol.18.No.1.55-61.

Сушко С.Л. Використання рекомендацій продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) для призначення раціонального режиму зрошення сільськогосподарських культур / Тези за матеріалами науково-практичного семінару (круглий стіл) «Всесвітній день водних ресурсів» // м. Мелітополь, Мелітопольське МУВГ, 18 березня 2016 р. – Мелітополь, 2016. –с. 21-23.

Сірий І.О. Передумови основного обробку грунту шляхом створення деформацій розтягування-вигину і зсуву / І.О. Сірий, В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК – Вінниця, ВНАУ, 2016, № 4 (99). – С. 24-28.

Сірий І.О. Обґрунтування ефективного типу деформацій при здійсненні обробки ґрунту в умовах степової зони України / І.О. Сірий // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – Вип. 6, Т.3 (230) – С. 190-195.

Статті за 2015 рік

Караєв А.И. Постановка проблемы геометрического моделирования аналитического решения моделирования аналитического решения задач синтетической геометрии средствами БН-исчисления / Караєв А.И., Юрченко В.В., Балюба И.Г. // Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2015.

Караев А.И. Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга/ А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти/. – Мелітополь, 2015. – Вип. 3. – С. 201 – 210.

Караєв О.Г. Изменения агрегатного состава почвы в приствольных полосах сада под воздействием капельного орошения / О.Г. Караєв, В.А. Дідур, С.А. Мінько // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти-Вип.3. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – С. 210-217.

Караєв О.Г. Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга / Караєв О.Г., Матковський О.І. // ТДАТУ, Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. вид. Вип. 5, т. 2, 2015.

Караєв О.Г. Математична модель визначення відносної швидкості руху частки ґрунту по поверхні робочого органу фрезерної машини / О.Г. Караєв, В.А. Дідур, С.А. Мінько // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь, 2015. – Вип.5, т. 2.

Караев А.И. Расчетный метод определения режимов орошения с использованием климатических показателей / А.И. Караев, С.Л. Сушко // Motrol. Commisionof Motorizationand Energeticsin Agri-culture. 2015. – Vol.17, No.9.

Караєв О.Г. Математична модель визначення відносної швидкості руху частки гранту по поверхні робочого органу фрезерної машини / О.Г. Караєв., В.А Дідур, С.А Мінько.// Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь, ТДАТУ. -2015.-Вип.5.-Т2.

Саньков С.М. З ненадрукованих досліджень д.т.н., професора П.П.Карпуши. Исследования работы игольчатых рабочих органов, установленных под острым углом атаки, для обработки пропашных культур /Білокопитов О.В., Саньков С.М, Рябцев Г.А. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь, 2015. – Вип. 5. Т.2, -С. 7-29

Дядя В.М. Удосконалення робочого органу машини для внесення мінеральних добрив / В.В. Слушніков, В.М. Дядя // Сучасні тенденції та перспективи розвитку збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. /За наук. ред. В. С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2015. – С.149-151.

Чижиков І.О. Спосіб визначення параметрів інерції органів рослин сільськогосподарських культур /І.О. Чижиков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія техніка та енергетика АПК. – Київ, 2015.- Вип.212, ч.1.- С. 328-334.

Чурсінов Ю.О. Особливості процесу очищення зерна у решітному сепараторі барабанного типу /Ю.О. Чурсінов, Д.В. Філіпенко, В.С. Кошулько, І.О. Чижиков // Хранение и переработка зерна : научно-практический журнал. – 2015. – № 3/4. – С. 50-51.

Теслюк Г.В. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів копача цибулевих культур / Г.В. Теслюк, Б.А.Волик, І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 1. – С. 100-107.

Чижиков І.О. Результати досліджень з дотримання заданої глибини садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу / І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 1. – С. 81-88.

Мовчан С.І. Повышение эффективности работы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан // ХДТУБА / Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 98-102. – 2015 р.

Мовчан С.І. Система раціонального використання води в оборотних циклах промислових підприємств / Мовчан С.І. // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015.

Мовчан С.І. Удосконалення схеми виробництва біопалива на основі рослинних олій / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2015. Вип. 15. Т.3.

Мовчан С.И. Оптимизация химических компонентов при реагентной обработке сточных вод / С.М. Эпоян, С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2015, Vol. 17, No. 6. 85-93.

Сушко С.Л. Розробка системи зрошення черешні в НДЦ ТДАТУ / С.Л. Сушко, Є.О. Пантилімонова, // Сучасні тенденції та перспективи розвитку збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 березня 2015 року, м. Ніжин) /За наук. ред. В. С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2015. –с.117-119.

Сушко С.Л. Розробка автоматизованої системи управління зрошенням плодових культур // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 2. – С. 72-77.

Сушко С.Л. Технологія краплинного зрошення кукурудзи / Тези за матеріалами науково-практичного семінару (круглий стіл) «День працівника сільського господарства» //смт. Якимівка, Якимівське МУВГ, 06 листопада 2015 р. – Якимівка, 2015. с.10-12.

Одинцова В.В. Захист садів персика (Persica vulgaris Mill.) від весняних заморозків за допомогою дрібнодисперсійного дощування / В.В. Одинцова, С.Л. Сушко // Міжвідомчий тематичний збірник «САДІВНИЦТВО». – 2015. – Вип. 70. – С. 176-181.

Матковский О.І. Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців / А. И. Матковский / Motrol: commission of motorization and energetics in agriculture: an international journal on operation of farm and agri – food industry machinery. Lublin – Rzeszow, 2015. – Vol. 17, No 9. – Р. 55 – 59.

Караев А.И. Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти/. – Мелітополь, 2015. – Вип. 3. – С. 201 – 210.

Статті за 2014 рік

Караєв О.Г. Удосконалення формування науково-методичного забезпечення проведення лабораторно-практичних занять описового курсу дисципліни «Сільськогосподарські машини» / О.Г. Караєв, Є. Ю. Городецький // Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. С. 79-81 – Люкс, 2014.

Караєв О.Г. Методология формирования технических систем для технологических комплексов садоводства / О.Г. Караєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2. – Мелітополь: Копіцентр «Документ-сервіс», 2014.

Караєв О.Г. Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців / О.Г. Караєв, О.І., Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти-Вип.2. – Мелітополь: Копіцентр «Документ – сервіс», 2014.

Саньков С.М. Карташов С.Г. Подбор элементов гидропривода и управления выдвижными секциями орудий для обработки почвы в приствольных зонах деревьев и винограда / С.М. Саньков, С.Г. Карташов //Тезисы докладов международной научно-производственной конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития агроинженерии, энергоефективности и ІТ-технологий» Белгородская ГСХА им. В.Я.Горина. 26-27 мая 2014 г.

Чижиков І.О. Визначення вихідних даних для розробки математичної моделі оптимізації параметрів орієнтуючого пристрою садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур /І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 115-123.

Мовчан С.И. Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения / С.И. Мовчан., Эпоян С. М., Сизова Н. Д. // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць, с. 132-135 / ХДТУБА. -2014.

Мовчан С.И. Обработка параметров частиц водных растворов при интенсификации работы оборотных систем водоснабжения [текст]: / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2014, Vol. 16, No. 6. 141-150.

Статті за 2013 рік

Караєв О.Г. Метод контролю якoстi продукції садівництва на стадії виробництва / Караєв О.Г. // Інтер-М, Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць. Вип. 1, 2013.

Тарасенко В.В. Підготовка води для краплинного зрошення / Тарасенко В.В., Пастухов В.І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 3. – С. 129 – 133.

Дядя В.М. Розрахунок геометричних параметрів стенду для випробування робочих органів ґрунтообробних та посівних машин / С.Г. Карташов, В.М. Дядя, В.С. Дудка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка «Механізація сільськогосподарського виробництва» – Вип.135, – Харків: ХНТУСГ, 2013. – С. 297-303.

Дядя В.М. Експериментальні дослідження котка вібраційно-осциляторної дії / С.Г. Карташов, В.М. Дядя, С.М. Саньков, В.С. Дудка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка, – Харків: ХНТУСГ, 2013. – С. 286-289.

Чижиков І.О. Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу /І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 3, т. 1. – С. 141-149.

Мовчан С.І. Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Хоменко А.М. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. Вип. 3, т. 1.

Мовчан С.И. Интенсификация работы оборотных систем водоснабжения / С.И. Мовчан. MOTROL. Commission of motorization and energetic in agriculture. – 2013, Vol. 15, No. 6, 157 – 164.

Мовчан С.І. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / Мовчан С.І., Болтянский О.В., Болтянська Н.І. // Праці ТДАТУ. – 2013. Вип. 13. Т.6.

Кольцов М.П. Тяговий опір коливального робочого органа викопувального плуга / Кольцов М.П., Матковський О.І., // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Вип. 13, т. 3. – 2013.

Кольцов М.П. Травмування насіння зернових культур в процесі післязбиральної обробки та шляхи його зменшення / Кольцов М.П., Михайлов Є.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13, т. 3. – 2013.

Статті за 2012 рік

Караєв О.Г. Алгоритм прийняття рішень щодо проведення поливів насаджень черешні / О.Г. Караєв, С.Л. Сушко, В.В. Кузьмінов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2012. – Вип. 2, т. 5.

Мовчан С.І. Методи лазерної допплерівської інтерферометрії вимірювання швидкості та діаметру частинок домішок стічних вод промислових підприємств / Мовчан С.І., Морозов М.В. // Праці ТДАТУ. – 2012. Вип. 12. Т.1.

Мовчан С.І. Визначення хімічних речовин для очищення стічних вод гальванічного виробництва / Мовчан С.І., Орел О.М. // Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 2, т. 3. – 2012.

Тарасенко В.В. Технологии уборки томатов / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 3. – С. 28 – 32.

Кольцов М.П. Методика визначення відцентрових сил, діючих на витискувачі планетарних гідромашин / Кольцов М.П., Панченко А. І., Волошина А. А., Леженкін О. М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 12, т. 3. – 2012.

Статті за 2011 рік

Караєв О.Г. Визначення розподілу лінійної щільності мас підщеп плодових культур по довжині / Караєв О.Г., Чижиков І.О., Кузьмінов В.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 11, т. 5.

Караєв О.Г. Математична модель процесу садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу / Караєв О.Г., Чижиков І.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 1, т. 2.

Караєв О.Г. Обґрунтування параметрів кулькових очисників ударної дії при калібруванні насіння плодових кісточкових культур / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 1, т. 1.

Кольцов М.П. Перспективна технологія вирощування гірчиці на півдні України / Кольцов М.П., Карташов С.Г., // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 11, т. 1.

Чижиков І.О. Функціональний аналіз конструкції машини для садіння підщеп плодових культур / Чижиков І.О., Антонова Г.В., Буденко С.Ф. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 2, т. 2.

Чижиков І.О. Результати лабораторно-польових випробувань макетного зразка секції машини для садіння підщеп плодових культур / Чижиков І.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 2, т. 3. – С. 140-146.

Тарасенко В. В. Вплив надійності жниварок на ефективність їх роботи / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 111 – 118.

О.І. Матковський Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга / О.І. Матковський, Тарасенко В.В., Кольцов М.П., / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 126 – 132.

Тарасенко В. В. Обгрунтування параметрів стрілчастої лапи комбінованого знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 226 – 231.

Кольцов М.П. Аспекти методики визначення параметрів повітряного потоку в пневмосистемі машини попереднього очищення зерна / Кольцов М.П., Михайлов Э.В., Білокопитов О.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 11, т. 1. – 2011.

Кольцов М.П. Визначення параметрів палива при розрахунку циклу дизеля, що споживає суміш дизельного і біологічного палив / Кольцов М.П., Зуєв О.О., Стефановський А.Б. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 11, т. 1. – 2011.

Кольцов М.П. До питання класифікації зерноочисних машин та їх повітряних потоків / Кольцов М.П., Михайлов Э.В., Білокопитов О.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 11, т. 5. – 2011.

Статті за 1990 – 2010 роки

Дядя В.М. Дослідження руху частки добрив вздовж лопаті відцентрового диску, нахиленого під кутом до горизонту / В.М. Дядя // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип.10, Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С. 71-76.

Мовчан С.І. Технологічна схема очищення стічних вод промислових підприємств, які містять у собі масла / Мовчан С.І. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. № 7. – 2006.

Мовчан С.І. Побудова області стійкості лінійних неперервних систем в просторі двох параметрів, що нелінійно впливають на коефіцієнти характеристичного рівняння / Мовчан С.І., Проць Я. // ТДТУ / Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи: праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференції. С. 92-100. – 2005.

Мовчан С.И. Технология утилизации осадков гальванических производств / Мовчан С.И., Бунин Н.И. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. № 60 (С. 148-151). – 2004.

Саньков С.М. Визначення енергії пружної деформації поливного шланга / С.М. Саньков, Цимбал В.І, Омельчук А.О. //Праці. Таврійська державна агротехнологічна академія – Вип. 22, Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С.95 – 98.

Дядя В.М. Побудова поперечного профілю борозни при роботі плуга з передплужником / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.22, – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С. 47-50.

Дядя В.М. Прилад для визначення швидкостей сходу часток добрив з диска / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.17, – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – С. 80-83.

Садівництво півдня України / За ред. В.А.Рульєва/. – Запоріжжя. Дике поле, 2003. – 240с.

Дядя В.М. Дослідження рівномірності сходу добрив з відцентрового диска в межах сектора розсіву / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.13, – Мелітополь: ТДАТА, 2003. – С. 45-51.

Мовчан С.И. Лазерные доплеровские методы измерения и контроля параметров частиц в сточных водах гальванического производства / Мовчан С.И., Морозов Н.В. // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 45. – 2002.

Мовчан С.І. Вимірювання швидкості, діаметра і дзета-потенціалу частинок домішок у рідині методом доплерівської інтерферометрії / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 38 (C. 136-139). – 2002.

Мовчан С.І. Аналіз розрахунку параметрів головних камер апаратів очищення стічної води / Мовчан С.І. // Техніка / Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник, № 33. – 2001.

Дядя В.М. Оптимізація процесу внесення добрив відцентрованим робочим органом з активними лопатями / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.25. – Мелітополь: ТДАТА, 2001. – С. 115-120.

Дядя В.М. Математическая модель распределения удобрений по ширине захвата агрегата при работе центробежного разбрасывателя / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.16. – Мелітополь: ТДАТА, 2000. – С. 78-81.

Дядя В.М. Математическая модель движения частицы удобрений, слетающей с центробежного диска, в воздушной среде / В.М. Дядя // Праці / Таврійська державна агротехнічна академія – Вип.1, Т.12. – Мелітополь: ТДАТА, 2000. – С. 71-76.

Karajev A. I, Tyulny S. A, Shi Lin, Yang Yunsheng. Study on the new plant grafting secateurs / Journal of Shandong Agricultural Universit. – 1996.

Дядя В.М. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ / Дядя В.М., Клейн В.Ф. // ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (Санкт-Петербург), вып. 65 (с. 39 – 43), – 1995 г.

Саньков С.М. Совершенствование конструкции посадочной машины для плодових культур / С.М.Саньков, В.К. Кукушкин и А.А. Строй //Тракторы и сельскохозяйственные машины. -1990.- №10. – С.25-27