Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії підприємств (організацій, установ), що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів освітньої діяльності та навчальних закладів на основі соціального партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами.Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенцій, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Дуальність як методологічна характеристика освіти передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфер з підготовки спеціалістів певного профілю, іншими словами – поєднання теоретичного навчання у закладі та практичних – на підприємстві (установі, організації).

В рамках дуального навчання було укладено Договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом з ТОВ “Полив-Сервіс” (м. Мелітополь) і ТОВ “Запоріжгідропроект”, (м. Запоріжжя). Згідно цього договору, перші студенти в квітні 2018 р. були направлені на дуальне навчання.


Підсумки дуального навчання по кафедрі СГМ 2020-2021 року


Програма дуального навчання

Договір про дуальне навчання

Атестаційнтй лист дуального навчання

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ

Наказ ТДАТУ «Про проведення дуального навчання студентів денної форми» № 405 – С від 3.04.2018 р.