Дипломування є завершальним етапом навчального процесу і базується на інструктивно-методичних матеріалах Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики України, Державних стандартах України та інших керівних документах. В університеті дипломування регламентовано наказами:
про допуск до дипломування;
про закріплення тем на 2017-18 н. р., керівників, консультантів, рецензентів;
– про призначення голів та членів Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ МАГІСТРІВ:Загальні вимоги

Проєктування систем зрошування

Оформлення автореферату

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

Визначення економічних показників

Різальний апарат жатки

Молотильний апарат комбайна

Соломотряс

Вентилятор очистки

Диски

Культиватор

Расчет диска разбрасывателя мин удобр

Методичні вказівки з виконання дипломного проектування для студентів 4 курсу МТФ

Застосування та приклади позначення матеріалів в сільськогосподарському машинобудуванні

Позначення та вибір параметрів шорсткості поверхонь деталей

Методичні вказівки для підготовки вихідних даних для дипломних проектів і робіт з механізації технологічних процесів в рослинництві (програма переддипломної практики) для студентів МТФ

ПОЛОЖЕННЯ:
Положення про організацію дипломування в ТДАТУ

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ):

Теми дипломних проектів студентів денної форми навчання за ОКР “Бакалавр” по кафедрі “Сільськогосподарські машини” на 2021-22 н.р.

Теми дипломних робіт студентів денної форми навчання за ОКР “Магістр” по кафедрі “Сільськогосподарські машини” на 2021-22 н.р.

Теми дипломних робіт студентів заочної форми навчання за ОКР “Магістр” по кафедрі “Сільськогосподарські машини” на 2021-22 н.р.


 

Теми дипломних проектів студентів денної форми навчання  за ОКР «Магістр» по кафедрі «Сільськогосподарські машини» на 2020-21 н.р.

Теми дипломних проектів студентів денної форми навчання  за ОКР «Бакалавр» по кафедрі «Сільськогосподарські машини» на 2018-19 н.р.

Теми дипломних проектів студентів денної форми навчання за ОКР «Бакалавр» по кафедрі «Сільськогосподарські машини» на 2017-18 н.р.