Консульта́ція — форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
Викладачами кафедри проводяться консультації індивідуальні (при підготовці студентом курсового проекту) і групові, що проводяться впродовж навчального семестру згідно графіку консультацій, перед модульною контрольною роботою, заліком та іспитом.Групові консультації проводяться:
– При необхідності детально проаналізувати питання, які були недостатньо висвітлені в лекціях або на семінарсько-практичних заняттях;
– 3 метою допомоги студентам у самостійній роботі, при підготовці до лабораторних, практичних робіт, написанні реферату, курсової чи дипломної роботи, підготовки до заліку чи іспиту, у процесі проходження практики.

Графіки консультацій:

Графік проведення консультацій у I семестрі 2021-2022 н.р.

Графік проведення консультацій у II семестрі 2020-2021 н.р.

Графік проведення консультацій у I семестрі 2020-2021 н.р.