Посібник - Саньков 2020

 

«Основи теорії та розрахунку машин для обробітку грунту. Лабораторний практикум» / О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя, С.Л. Сушко, О.І. Матковський, М.П. Кольцов, І.О. Чижиков. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 159 с.

 

 

 

 

В лабораторному практикумі наведено лабораторні роботи відповідно до робочої програми дисципліни «Сільськогосподарські машини» Основи теорії та розрахунку. В практикумі надано основні теоретичні відомості, які необхідні студентам при вивченні дисципліни та виконанні лабораторних робіт. Для самооцінки якості засвоєння матеріалу в кінці кожної лабораторної роботи надані питання.