Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу. Організація практичної підготовки студентів регламентується «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

Робоча програма виробничої практики «Виробнича практика в сільськогосподарських підприємствах АПК» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі молодшого спеціаліста)

Бази проходження практик по кафедрі «Сільськогосподарські машини»

ЗРАЗКИ:
Зразок паспорту
Зразок угоди

Заполн ЩОДЕННИК АІ_2019
Зразок звіту з практики_19
ОБРАЗЕЦ Звіту про пактику _ АІ_2019
Структура звіту про практику_19
Титл лист звіта виробн практ для АІ_19
Титул лист Щоденика заполнений АІ_19
Титул лист Щоденика заполнений С АІ_19