Чижиков Іван Олександрович

Посада: Доцент кафедри сільськогосподарських машин

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію у 2006 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства»

Вчене звання: Доцент
У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин
Диплом серія 12 ДЦ №044717

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2013 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Диплом серія ДК №014186

Email: ivan.chyzhykov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Технології та технічні рішення у розсадництві і плодівництві

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 року, з 2008 року – на посаді асистента, а з 2014 - на посаді доцента кафедри сільськогосподарських машин.
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Чижикова І.О.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Чижиков І.О. Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев / І.О. Чижиков, Л.Ю. Бондаренко, О.Г. Караєв, Ю.О. Дмітрієв// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1.

Чижиков І.О. Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом / Караєв О.Г., Матковськиї О.І., Чижиков І.О., Рубцов Н.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, – Вип. 19. – 2020, ст. 70-78.

Ivan Chyzhykov. Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / Aleksander Karaiev, Ludmila Tolstolik, Ivan Chyzhykov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, - P.53-63.

Чижиков І.О. Обґрунтування схеми та засобів механізації вирощування саджанців плодових культур на грядах /І.О. Чижиков // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 17-18 травня 2018 р.) - С. 26-31

Чижиков І.О. Спосіб визначення параметрів інерції органів рослин сільськогосподарських культур /І.О. Чижиков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія техніка та енергетика АПК. – Київ, 2015. - Вип. 212, ч. 1. - С. 328-334.

Чурсінов Ю.О. Особливості процесу очищення зерна у решітному сепараторі барабанного типу /Ю.О. Чурсінов, Д.В. Філіпенко, В.С. Кошулько, І.О. Чижиков // Хранение и переработка зерна : научно-практический журнал. - 2015. - № 3/4. - С. 50-51.

Теслюк Г.В. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів копача цибулевих культур / Г.В. Теслюк, Б.А.Волик, І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 1. – С. 100-107.

Чижиков І.О. Результати досліджень з дотримання заданої глибини садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу / І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 5, т. 1. – С. 81-88.

Чижиков І.О. Визначення вихідних даних для розробки математичної моделі оптимізації параметрів орієнтуючого пристрою садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур /І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 115-123.

Чижиков І.О. Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу /І.О. Чижиков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 3, т. 1. – С. 141-149.

Чижиков І.О. Результати лабораторно-польових випробувань макетного зразка секції машини для садіння підщеп плодових культур / Чижиков І.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 2, т. 3. – С. 140-146.

Караєв О.Г. Визначення розподілу лінійної щільності мас підщеп плодових культур по довжині / Караєв О.Г., Чижиков І.О., Кузьмінов В.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 11, т. 5.

Чижиков І.О. Функціональний аналіз конструкції машини для садіння підщеп плодових культур / Чижиков І.О., Антонова Г.В., Буденко С.Ф. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 2, т. 2.

Караєв О.Г. Математична модель процесу садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу / Караєв О.Г., Чижиков І.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 1, т. 2.

Патенти:

Пат. на корисну модель № 117779 Україна, МПК А01С 23/02. Пристрій дозованого внесення добрив / І.О. Чижиков, О.Г. Караєв. - опубл. 10.07.2017.

Пат. на корисну модель № 98487 Україна, МПК А01С11/00. Садильний апарат дискового типу / І.О. Чижиков, О.Г. Караєв. - № 201412957, заявл. 03.12.2014, опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. – 6с.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТАТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
З 2013 по 2015 рік – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ТДАТУ
З 2015 року – відповідальний секретар приймальної комісії ТДАТУ
Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми 1 підпрограми 1: «РОЗРОБИТИ ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОМОТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА ТА ОВОЧЕВНИЦТВА», теми: "Обґрунтувати параметри робочих органів машин для вирощування плодових саджанців кісточкових культур на смугових грядах"