Головльов Віктор Андрійович

Посада: Асистент

Email: viktor.holovlov@tsatu.edu.ua

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Головльов В.А. Методика проведення експерименту робочого процесу пневмотранспортера обчісаного вороху/ В.А. Головльов, О.М. Леженкін// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020 – Вип.20., Т.3. – С 74-79.

Головльов В.А. Математична модель руху часточки обчісаного вороху зернових у повітряному потоці/ В.А. Головльов, О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, О.Ю. Михайленко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019 – Вип.19., Т.3. – С 14-21.

Головльов В.А. Методика аналітичного визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху/ В.А. Головльов, О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, О.О. Вершков// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019 – Вип.19., Т.3. – С 22-28.

Головльов В.А. Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчісаного вороху зернових колосових/ В.А. Головльов, О.М. Леженкін, М.О. Рубцов// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017 – Вип.17., Т.2. – С 7-14.

Головльов В.А. Машина для сепарації обчісаного вороху зернових колосових/ Праці Таврійського дер-жавного агротехнологіч-ного університету. – Ме-літополь: ТДАТУ, 2017 – Вип.17., Т.2. – С 95-101.

Патенти:

Пат. 146091 Україна, МПК А01D41/00, А01D41/08, B62D 63/04. Причипна збиральна машина/ Головльов В.А., Леженкін О.М.//№ 202004981, Заявл. 03.08.2020, Опубл. 20.01.2021, Бюл.№ 3.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Базовий курс з відеомонтажу у «ADOBE PREMIERE PRO», в рамках Проєкту «Економічна підтримка Східної України» USAID.