Караєв Олександр Гнатович

Посада: Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1986 році за спеціальністю «механізація сільського господарства» (кваліфікація: інженер-механік)

Вчене звання: Старший науковий співробітник з 1993 року (атестат СН № 003191)
Член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти з 2013 року (диплом № 000586)

Науковий ступінь: Доктор технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Дисертацію захистив в 2017 році (диплом ДД № 06530)

Email: oleksandr.karaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • технології та засоби механізації в зрошуваному розсадництві та плодівництві
  • вирощування сертифікованого садивного матеріалу плодових культур
  • виробництво плодової продукції

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 1993 року по 2013 рік працював в НДІ зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка ІС НААН на посадах: наукового співробітника лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві, завідувача даної лабораторії і заступника директора з наукової роботи Інституту
В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2013 року на посаді завідувача кафедри сільськогосподарських машин
Види і результати професійної діяльності д.т.н., доцента Караєва О.Г.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Oleksandr KARAIEV. MATHEMATICAL MODELLING OF THE FRUIT-STONE CULTURE SEEDS CALIBRATION PROCESS USING FLAT SIEVES/Larysa BONDARENKO, Serhii HALKO, Oleksandr MIROSHNYK, Oleksandr VERSHKOV, Tetiana KARAIEVA, Taras SHCHUR, Pavol FINDURA, Miroslav PRÍSTAVKA//Acta Technologica Agriculturae 3 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2021, pp. 119–123

Караєв О.Г. Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев./ О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко, І.О. Чижиков, Ю.О. Дмітрієв// Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 2021 Випуск 11, Том 1.

Караєв О.Г. Розробка системи мікродощування плодових культур/ О.Г. Караєв, В.В. Латоша// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 54.

Караєв О.Г. Розроблення програми вибору технічних засобів із множини альтернатив/ О.Г. Караєв, Е.Ю. Бейтуллаєв// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 39.

Караєв О.Г. Особливості вирощування плодових культур на зрошенні/ О.Г. Караєв, В.В. Латоша// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 37.

Караєв О.Г. Особливості вирощування кукурудзи в умовах зрошування/ О.Г. Караєв,В.М. Моторін// МАТЕРІАЛИ ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ТДАТУ. Мелітополь, 2021. С. 36.

Караєв О.Г. Блочно-модульная биогазгенераторная установка для отходов плодовой древесины./ О.Г. Караєв, М.І. Стручаєв, Л.Ю. Бондаренко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 80-87.

Караєв О.Г. Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з грунтом / Караєв О.Г., Матковськиї О.І., Чижиков І.О., Рубцов Н.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, – Вип. 19. – 2020, ст. 70-78.

Olexander KARAIEV. Influence Of The Plough With Tekrone Mouldboards And Landsides On Ploughing Parameters / Volodymyr NADYKTO, Volodymyr KYURCHEV, Volodymyr BULGAKOV, Pavol FINDURA, Olexander KARAIEV // Acta Technologica Agriculturae 1 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2020, pp. 40–45

Караєв О.Г. Використання відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту GLOBALG.A.P./ О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко, М.І. Стручаєв// Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. - Вип. 7. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. С. 92-99.

Aleksander Karaiev. The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / Vodymyr Nadykto, Aleksander Karaiev, Volodymyr Kyurchev and Hristo Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.161-167.

Aleksander Karaiev. The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / Oleksandr Matkovskyi, Aleksander Karaiev, Sergii Sankov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.121-131.

Aleksander Karaiev. Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / Aleksander Karaiev, Ludmila Tolstolik, Ivan Chyzhykov and Tatiana Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, - P.53-62.

Караєв О.Г. Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / Караєв О.Г., Матковський О.І., Кольцов М.П., Рубцов М.О. // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького / гол. ред. кол. А.В. Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019.– Вип. 16. – С. 128-140.

Караєв О.Г. Використанняя відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту Globalg.A.P. / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю., Стручаев М.І. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 7.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019.– С.76-83.

Караєв О.Г. Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев / О. Г.Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. - С. 105-114.

Караєв О.Г. Підвищення ефективності топки для використання енергопродукту з плодової деревини у якості біопалива / О.Г. Караєв, М.І. Стручаєв, Л.Ю. Бондаренко // Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин: Вісник ХНТУСГ. - Х.:ХНТУСГ. - Вип. 201. - 2019. - 271с.

Караєв О.Г. Визначення та опис технічної енергетичної системи з використання відновлювальних ресурсів плодових насаджень / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю. / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип.19.-Т.2.- Мелітополь, 2019.- С. 192-199.

Караєв О.Г. Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив/ О.Г. Караєв, В. О. Пахаренко, М. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Вип. 12. - 2018.

Караєв О.Г. Нахождение дополнительных точек для треугольников триангуляции при построении интерполирующей поверхности / Караев А.И., Спиринцев Д. В., Найдыш А. В. // Сучасні проблеми моделювання : збірник наукових праць Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Вып. № 12. - 2018.

Караєв О.Г.Захист кісточкових від погодних факторів/ О.Г. Караєв, Одінцова В. // Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. № 4-5. 2018.

Караєв О.Г.Енергетичне обґрунтування використання відновлюваних ресурсів плодових насаджень/ О.Г. Караєв, Бондаренко Л.Ю. // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 17-18 травня 2018 р.). С. 37-38.

Караев О.Г. Визначення вимог до робочого органу плуга для викопування плодових саджанців вирощених на грядах / А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2018. – Вип. 6. – С. 55 - 64.

Караев О.Г. Оценивание состояния подвоев и привитых растений ко-сточковых культур при выращивании в плодовых питомниках/ А. И. Караев, Л. М. Толстолік // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – С. 100 – 144.

Караєв О.Г. Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив / О.Г. Караєв, В.О. Пахаренко, М.О. Рубців // Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічний університет /. – Мелітополь, 2017. – Вип. 12. – С. 92 - 98.

Караев О.Г. Обґрунтування кінематичних параметрів скоби плуга для викопування саджанців плодових культур/ А. И. Караев, А. И. Матковский // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – С. 115 - 128.

Караєв О.Г. Визначення швидкості переміщення насіння плодових кісточкових культур по решету установки для калібрування / О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.4. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.

Караєв О.Г. Реєстрація та обробка інформації при аналізі механізованих технологічних систем в садівництві / О.Г.Караєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.4. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.

Караєв О.Г. Формування ділянки кубічного В-сплайну по заданим умовам / О.Г.Караєв, Дубініна О.В., Гавриленко Є.А. // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. пр., Вип. 5. 2016.

Караев А.И. Формирование базы данных для автоматизированного управления физиологическим состоянием плодовых деревьев мелкодисперсным дождеванием / А.И. Караев, С.Л.Сушко, В.А. Одинцова // Motrol. Commision of Motorization and Energetics in Agriculture. 2016. Vol.18.No.1.55-61.

Караєв О.Г. Обґрунтування способу визначення показників водної ерозії ґрунтів на зрошуваних землях сільськогосподарського призначення / Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції «Інноваційні технології збалансованого природокористування в аграрному виробництві». - Ніжинський аграрний інститут. 2016.

Караєв А.И. Постановка проблемы геометрического моделирования аналитического решения моделирования аналитического решения задач синтетической геометрии средствами БН-исчисления / Караєв А.И., Юрченко В.В., Балюба И.Г. // Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2015.

Караєв А.И. Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга / О.Г. Караєв, А.І. Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.3. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.

Караєв О.Г. Изменения агрегатного состава почвы в приствольных полосах сада под воздействием капельного орошения / О.Г. Караєв, В.А. Дідур, С.А. Мінько // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти-Вип.3. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – С. 210-217.

Караєв О.Г. Математична модель визначення відносної швидкості руху частки ґрунту по поверхні робочого органу фрезерної машини / О.Г. Караєв, В.А. Дідур, С.А. Мінько // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь, 2015. – Вип.5, т. 2.

Караев А.И. Расчетный метод определения режимов орошения с использованием климатических показателей / А.И. Караев, С.Л. Сушко // Motrol. Commisionof Motorizationand Energeticsin Agri-culture. 2015. – Vol.17, No.9.

Караєв О.Г. Особливості проектування систем зрошення плодових культур / Караєв О.Г., Сушко С.Л., Ковальчук Д. М. // ТДАТУ, Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. вид. Вип. 5, т. 2, 2015.

Караєв О.Г. Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга / Караєв О.Г., Матковський О.І. // ТДАТУ, Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. вид. Вип. 5, т. 2, 2015.

Караєв О.Г. Математична модель визначення відносної швидкості руху частки гранту по поверхні робочого органу фрезерної машини / О.Г. Караєв., В.А Дідур, С.А Мінько.// Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь, ТДАТУ. -2015.-Вип.5.-Т2.

Караєв О.Г. Методология формирования технических систем для технологических комплексов садоводства / О.Г. Караєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти - Вип. 2. – Мелітополь: Копіцентр «Документ-сервіс», 2014.

Караєв О.Г. Удосконалення формування науково- методичного забезпечення проведення лабораторно-практичних занять описового курсу дисципліни «Сільськогосподарські машини» / О.Г. Караєв, Є. Ю. Городецький //Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції. С. 79-81 – Люкс, 2014.

Караєв О.Г. Визначення параметрів і режимів коливань розпушувача плуга для викопування саджанців / О.Г. Караєв, О.І., Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти-Вип.2. – Мелітополь: Копіцентр «Документ - сервіс», 2014.

Караєв О.Г. Метод контролю якoстi продукції садівництва на стадії виробництва / Караєв О.Г. // Інтер-М, Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць
Вип. 1, 2013.

Караєв О.Г. Алгоритм прийняття рішень щодо проведення поливів насаджень черешні / О.Г. Караєв, С.Л. Сушко, В.В. Кузьмінов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2012. – Вип. 2, т. 5.

Караєв О.Г. Визначення розподілу лінійної щільності мас підщеп плодових культур по довжині / Караєв О.Г., Чижиков І.О., Кузьмінов В.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 11, т. 5.

Караєв О.Г. Математична модель процесу садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу / Караєв О.Г., Чижиков І.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 1, т. 2.

Караєв О.Г. Обґрунтування параметрів кулькових очисників ударної дії при калібруванні насіння плодових кісточкових культур / Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2011. – Вип. 1, т. 1.

Karajev A. I, Tyulny S. A, Shi Lin, Yang Yunsheng. Study on the new plant grafting secateurs / Journal of Shandong Agricultural Universit. – 1996.

Патенти:

Пат. № 147212 Україна МПК E02D 5/80. «ҐРУНТОВИЙ АНКЕР / Малюта С.І., Караєв О.Г., Філіпов Д.О.(Україна) – № u202006887, заявл. 27.10.2020, надр. 22.04.2021, Бюл. №16.

Пат. № 147209 Україна МПК A01B 15/10. « КОРПУС ПЛУГА / Малюта С.І., Караєв О.Г.(Україна) – № u202006672, заявл. 16.10.2020, надр. 22.04.2021, Бюл. №16.

Пат. № 146951 Україна МПК E02D 5/80. «ЯКІР / Малюта С.І., Караєв О.Г., Фі-ліпов Д.О.(Україна) – № u202006650, заявл. 16.10.2020, надр. 01.04.2021, Бюл. №13.

Пат. №134297 Україна МПК A01M7/00. Пристрій тунельного дрібнодисперсного розпилення електроаерозолів / Стручаєв М.І., Єфімчук О.А., Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю., Вороновський І.Б., Гулевський В.Б. (Україна) № u 2018 12500, заявл. 11.12.2018, надр. 10.05.2019, Бюл. №9.

Пат. №130344 Україна МПК A01M7/00. «Вентиляторний розпилювач / Стручаєв М.І., Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю., Постол Ю.О.(Україна) – № u 2018 05094, заявл. 08.05.2018, надр. 10.12.2018, Бюл. №23

Пат. №129462 Україна МПК A01M7/00. Обприскувач / Стручаєв М.І., Караєв О.Г., Бондаренко Л.Ю., Постол Ю.О., Білостінний Д.С. (Україна). – №u201806129, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.10.2018 Бюл.№20

Пат. №105290 Україна МПК А01С11/00. Викопувальна скоба / О.Г. Караєв, О.І. Матковський (Україна). – № 201509299, заявл. 28.09.2015, опубл. 10.03.16, Бюл.№5.

Пат. №108125 Україна МПК А01С 11/00 А01В 13/00. Фрезерна машина для обробітку ґрунту/ О.Г. Караєв, В.А. Дідур, С.А. Мінько (Україна). – № u201510164, заяв. 19.10.15, опубл. 11.07.16, Бюл. №13.

Пат. №98487 Україна МПК А01 С11/00. Садильний апарат дискового типу / О.Г. Караєв, І.О. Чижиков (Україна). – № 201412957, заявл. 03.12.14, опубл. 27.04.15, Бюл. № 8.

Пат. №59975 Україна МПК А01С11/04. Садильний апарат дискового типу / О.Г. Караєв, І.О. Чижиков (Україна). – № 201012936, заявл. 01.11.10, опубл. 10.06.11, Бюл. № 11.

Пат. №48823 Україна, МПКВ07В 13/04 А01С 1/00. Спосіб калібрування посівного матеріалу плодових кісточкових культур / О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко (Україна). – № 20908301, заявл. 06.08.09, опубл. 12.04.10, Бюл. № 7.

Пат. №48097 Україна, МПК7 В07В13/04, А01С1/00. Установка для калібрування посівного матеріалу плодових кісточкових культур / О.Г. Караєв, Л.Ю. Бондаренко (Україна). – № u200908583, заявл. 14.08.09, опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.

Свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103201 Науковий твір «Сравнительная оценка энергоемкости очистки зерна» / Жарков В.Я., Бондаренко Л.Ю., Жарков А.В., Караєв О.Г. / Дата реєтрації 17.03.2021

Автореферати:

Караєв О.Г. Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур / Караєв О.Г. Автореф. на здобуття... д.т.н // Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2017 - 39 с.

Держспоживстандарти України:

Абрикоси свіжі. Вимоги до постачання та контролювання якості: ДСТУ UNECE STANDART FFV-2 :2017. – [Чинний від 01.01.2018]. – ДП «УкрНДНЦ», 2020. 8 с. (науковий керівник).

Культури кісточкові. Щепи. Вимоги та методи контролювання: ДСТУ 7639:2014. – [Чинний від 2015-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2014 (науковий керівник).

Культури плодові. Метод статистичного контролю стабільності технологічного процесу вирощування: ДСТУ 7897:2015. – [Чинний від 2016-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2015 (науковий керівник).

Культури плодові. Контроль якості продукції розсадників і садів методом статистичних вибірок: ДСТУ 8315:2015. – [Чинний від 2017-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2015 (науковий керівник).

Концепції і рекомендації:

Караєв О.Г. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РОЗСАДНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ / Караєв О.Г., Базюк О.Ф., Босий О.В., Домбровська А.І., Курило В.П., Кучер М.Ф., Майборода В.П., Матвієць О.Г., Мазур Б.М., Мельник Т.В., Розсоха Є.В., Тітов А.В., Фединець М.І.// Асоціація «УКРСАДПРОМ», Київ 2021.

Автоматизована система управління фізіологічним станом дерев персика та абрикоса дрібно-дисперсним дощуванням. Загальний опис системи (рекомендації) // Інституту зрошуваного садівництва імені М.Ф. Сидоренка НААН Мелітополь, 2011.

Підручники, навчальні посібники, монографії
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МЕЛІОРАЦІЯ І МЕЛІОРАТИВНА ТЕХНІКА / О.Г. КАРАЄВ, С.Л. СУШКО, В.М. ДЯДЯ, С.М. САНЬКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, І.О. ЧИЖИКОВ. - Мелітополь: ПП Белень В.В,, 2021 Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикум. /О.Г. Караєв, С.М. Саньков, В.М. Дядя та ін. – Мелітополь: ВПЦ «ЛЮКС», 2020. – 159 с. БУДОВА, ПРОЦЕС РОБОТИ ТАТЕХНОЛОГІЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МАШИН ДЛЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ / О.Г. КАРАЄВ, І.О. ЧИЖИКОВ, О.І. МАТКОВСЬКИЙ, С.М. САНЬКОВ, В.М. ДЯДЯ, С.Л. СУШКО - Мелітополь: ФОП «Белень В.В.», 2021. – 152 с. Якість продукції розсадництва плодових культур / О.Г. Караєв, Л.М. Толстолік. – Мелітополь: Видавництво-поліграфічний центр «Люкс», 2014

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Організаційна робота: - член редакційної колегії журналу «Українські сади» - відповідальний секретар Вісника Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти з 2013 до теперішнього часу

Керівник аспірантури з механізації сільськогосподарського виробництва при Таврійському державному агротехнологічному університеті (захищено п'ять кандидатських дисертацій) (з 2000 року)

Наукова діяльність – директор НДІ садівництва Півдня України, керівник наукової програми: «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ»
Робота у складі спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей:
- 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва – Д 64.832.04 Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка (з 2017 року)
- 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка – К 18.053.02 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (з 2014 року)

Педагогічна діяльність – з 2013 року доцент кафедри СГМ.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
- грамота Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 186-к від 04 вересня 2017 року)
- орден “За заслуги перед Запорізьким краєм” IIІ ступеня (Розпорядження голови обласної ради від 20.09.2019 № 365-н «Про нагородження відзнаками Запорізької обласної ради»)
- грамота Мелітопольської районної ради (Розпорядження голови ради від 13.05.2021 №22 - р).