Панченко Ігор Анатолійович

Посада: Асистент кафедри «Сільськогосподарські машини»

Базова вища освіта: Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію у 1997 році. Спеціальність «Інженер-механік»

Email: gorpanchenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Проектування редукторів з гіпоциклоїдальним зачепленням
  • Розробка гідравлічних машин об’ємної дії
  • Удосконалення мехатронних систем з гідравлічними приводами

Досвід наукової та викладацької діяльності: Педагогічну діяльність розпочала у 2011 році асистентом кафедри мобільних енергетичних засобів Таврійського державного агротехнологічного університету де працює і нині.
Види і результати професійної діяльності асистента Панченко І.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Panchenko I. Improving the output characteristics of planetary hydraulic machines / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A. Zasiadko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Panchenko I. Reliability design of rotors for orbital hydraulic motors / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Panchenko, O. Titova, A Pastushenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. – Vol. 708. No 1

Panchenko I. Justification of the Kinematic Diagrams for the Distribution System of a Planetary Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, O. Boltynskiy, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3.– pp.6–11

Panchenko I. The Influence of the form Error after Rotor Manufacturing on the Output Characteristics of an Orbital Hydraulic Motor / A. Panchenko, A. Voloshina, I. Milaeva, I. Panchenko, O. Titova // International Journal of Engineering and Technology, 2018. – Vol. 7. – No 4.3: Special Issue 3. – pp. 1–5

Панченко І.А. Спосіб контролю зубчастих коліс планетарних гідромашин / А.И. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, И.А. Панченко, Г.В. Леус // Патент на корисну модель 122059 Україна, МПК F04С2/08, опубл.26.12.2017, бюл. №24.

Панченко І.А. Планетарно-роторний гідромотор / А.І. Панченко, А.А. Волошина, С.Д. Гуйва, І.А. Панченко, А.І. Засядько, Ю.П. Оберніхін // Патент на корисну модель 94047 Україна, МПК F04С2/08, опубл.27.10.2014, бюл. №20.

Панченко І.А. Исследование выходных характеристик гидравлического вращателя планетарного типа, работающего в составе гидроагрегата / А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 59-82.

Панченко І.А. Вплив конструктивних особливостей торцевої розподільної системи на функціональні параметри планетарного гідромотора / А.І. Панченко, А.А. Волошина, І.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17. – Т. 3. – С. 33-50.

Панченко И.А. Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 20 (1192) – С.46-52.

Панченко И.А. Динамика изменения выходных характеристик гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2016. – Vol. 18. – No 1.– Р.17-27.

Панченко И.А. Особенности моделирования рабочих процессов, происходящих в гидравлической системе насос-клапан-гидровращатель / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 63-79.

Панченко И.А. Экспериментальные исследования области изменения выходных характеристик гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 157-174.

Панченко И.А. Математическая модель рабочих процессов распределительной системы гидровращателя планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко, Ю.П. Обернихин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 45 (1154) – С. 53-59.

Панченко І.А. Разработка планетарных гидромоторов для силовых гидроприводов мобильной техники / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. –2015. – Vol. 17. – No 9. – Р. 29-36.

Панченко И.А. Проектирование унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспортк. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Част. 1 – С. 101-105.

Панченко И.А. Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2014. – Вип. 14. – т.3. – С. 39-50.

Панченко И.А. Методологические основы проектирования гидравлических вращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // MOTROL. – Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2014. – Vol. 16. – No 3. – Р. 179-186.

Панченко І.А. Математическая модель рабочих процессов гидравлического вращателя планетарного типа в составе гидроагрегата / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2014. – №1 (43). – С. 71-82.

Панченко И.А. Методика проектирования элементов вытеснительных систем гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 1 (1044) – С. 136-145.

Панченко И.А. Математическая модель насосной станции с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2013. – Вип. 13. – Т.6. – С. 45-61.

Панченко И.А. Конструктивные особенности и принцип работы гидровращателей планетарного типа / А.И. Панченко, А.А. Волошина, В.П. Кувачов, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2012. – Вип. 12. – Т.3. – С. 174-184.

Панченко И.А. Повышение эксплуатационной эффективности прицепной уборочной машины путем гидрофикациипривода ее рабочих органов / А.Н. Леженкин, Г.В. Бедлецкий, О.В. Болтянский, И.А. Панченко // Праці ТДАТА. – Мелітополь. – 2011. – Вип. 11. – Т.6. – С. 349-354.

Панченко И.А. Влияние конструктивных параметров планетарных гидромашин на их выходные характеристики / А.И. Панченко, А.А. Волошина, П.В. Обернихин, И.А. Панченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь. – 2010. – Вип. 10. – Т.9. – С.89-96.

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Асистент кафедри СГМ ТДАТУ
Член асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики.