Тарасенко Володимир Віталійович

Посада: Професор кафедри "Сільськогосподарські машини"

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1981 році

Вчене звання: Професор кафедри сільськогосподарських машин
Атестат ПР № 001392 від 11.01.1994 р.
Почесний професор ТДАТУ ім. Дмитра Моторного

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Диплом ДТ № 013372 від 20.03.1992 р. Вища атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР

Email: volodymyr.tarasenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності: Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Тарасенко В.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Volodymyr Tarasenko. Sowing Units for Drilling Vegetable Crops / Volodymyr Tarasenko, Larysa Bondarenko, Nina Scherbakova and Natalia Horbova // Modern Development Paths of Agricultural Production:Trends and Innovations , 2019 - Part I, P.289-298.

Тарасенко В. В. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies, 2018. – 11(94) – С. 55 - 60.

Тарасенко В. В. Вирощування овочів стрічково-координатним способом / Овощеводство : украинский журнал для профессионалов, 2018. – Вип. №10 – С. 54 - 57.

Тарасенко В. В. Розсадосадильні машини / Плантатор, 2018. – Вип. №2 – С. 142 - 143.

Тарасенко В.В. Вплив біостимуляторів на формування врожайності гороху посівного в умовах Південного степу України / Тарасенко В.В., Колесніков М.О. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології», 2018. – Вип. V (С. 63-66).

Тарасенко В.В. Аналіз існуючих теорій руйнування крихких матеріалів Тарасенко В.В., О. В. Сушко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2. – С. 131 - 138.

Тарасенко В.В. Особливості проведення досліжень мікробіологічної забрудненості комбікорму з використанням методу газорозрядної візуалізації / Тарасенко В.В., Гомонець О.П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2. – С. 120 - 124.

Тарасенко В.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / Тарасенко В.В., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2016. – Вип. 16, т. 2.

Тарасенко В.В. Підготовка води для краплинного зрошення / Тарасенко В.В., Пастухов В.І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 3. – С. 129 - 133.

Тарасенко В.В. Технологии уборки томатов / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 3. – С. 28 - 32.

Тарасенко В. В. Вплив надійності жниварок на ефективність їх роботи / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 111 - 118.

Тарасенко В. В. Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга / Тарасенко В. В., О.І. Матковський / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 126 - 132.

Тарасенко В. В. Обгрунтування параметрів стрілчастої лапи комбінованого знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету - Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 226 - 231.

Патенти:

Тарасенко В. В. Розсадосадильна машина. Патент на корисну модель №148787 від 15.09.2021.

Тарасенко В. В. Висівний апарат. Патент України №124342 від 01.09.2021.

Тарасенко В. В. Координатний спосіб посіву сільськогосподарських культур. Патент на корисну модель №148417 від 04.08.2021.

Тарасенко В. В. Обрізувач кореневищ і стебел у часнику і подібних йому овочів. Патент України №123594 від 28.04.2021.

Тарасенко В. В. Спосіб поверхневого поливу Патент на корисну модель №119581 від 25.09.2017.

Тарасенко В. В. Пристрій координатної висадки цибулинних і розсади Патент на корисну модель №119347 від 25.09.2017.

Тарасенко В. В. Агрегат для внесення добрив у ґрунт Патент на корисну модель №119181 від 11.09.2017.

Тарасенко В. В. Машина для видалення бадилля Патент на корисну модель №118983 від 11.09.2017.

Тарасенко В. В. Пристрій для координатного висіву насіння Патент на корисну модель №118535 від 10.08.2017.

Тарасенко В. В. Висіваючий апарат Патент на корисну модель №117895 від 10.07.2017.

Тарасенко В. В. Гідравлічний класифікатор Патент на корисну модель №859 від 15.12.1993.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Технологии выращивания чеснока с использование машин от компании "РОСТА"/ Тарасенко В.В. ‒ Мелитополь: "Издательский дом МГТ", 2017. ‒ 84 с.

Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» - Свідотство від 28 лютого 2020р.

Основні види діяльності, досягнення
Дійсний член академії по відділенню "Технологія харчової промисловості" з присвоєнням звання Академік. Диплом УТА № 236 від 10.10.1997 р. Української технологічної академії
Член комісії по захисту дисертацій, захищено 4 дисертації під керівництвом Тарасенко В.В.