Логотип

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

КАФЕДРИ ТДАТУ

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ»

 

Кафедра «Сільськогосподарські машини» Таврійського державного агротехнологічного університету була заснована у 1934 році, на той час – завод-ВТУЗ імені ОДПУ (об’єднане державне політичне управління).

Кафедра була розміщена на території машинобудівельного заводу (нині завод імені 23 Жовтня). На той час і до 1941 року штатний розклад кафедри складав шість викладачів і чотири лаборанти.

1

Перше місце розташування кафедри «Сільськогосподарські машини» (1934 рік – будинок на території заводу-ВТУЗу ім. ОГПУ)

Засновником кафедри і її першим завідувачем був доктор сільськогосподарських наук, доктор технічних наук, професор Василенко Андрій Овер’янович.

2

Василенко Андрій Овер’янович (перший завідувач кафедри, академік, проф., д.с.-г.н., д.т.н.)

У 1936 році Василенко Андрію Овер’яновичу було присвоєно вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук, а у 1946 році – доктора технічних наук. За видатні наукові праці і заслуги в галузі машинознавства і сільськогосподарської механіки А.О. Василенко у 1939 році загальними зборами Академії наук УРСР обирається членом-кореспондентом, а у 1948 році – дійсним членом Академії наук Української РСР. Василенко А.О. удостоєний таких урядових нагород: ордена «Трудового Червоного Прапора», медаллю «За трудову доблесть у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», срібних медалей ВДНГ і грамот Верховних Рад Української та Казахської РСР, а у 1950 році йому було присуджено Державну премію.

У період із 1941 по 1944 роки кафедра разом з інститутом була евакуйована до м. Ашхабад Туркменської РСР. Після звільнення м. Мелітополя від німецько-фашистських загарбників інститут у 1944 році повертається до Мелітополя, де починається його відбудова. Кафедра тимчасово зайняла приміщення першого поверху головного корпусу (нині корпус №3).

3

Повернення до рідного навчального закладу після евакуації (1944 рік, корпус №3)

Завідувачем кафедри став доцент, к.т.н. Хвиля Карпо Степанович, який працював на посаді до 1947 року і доклав багато зусиль для відтворення кафедри.

4

Хвиля Карпо Степанович (завідувач кафедри з 1944 по 1947 рік)

З 1947 по 1949 рр. кафедрою керував старший викладач Подтьопа Леонід Трохимович. З грудня 1949 року кафедру очолює доцент, к.т.н. Соболєв Давид Йосипович, а з 1953 року по 1954 рік – доцент, к.т.н. Кривошеєв Василь Кузьмич.

MyCollages (4)

       Подтьопа Леонід Трохимович            Соболєв Давид Кузьмич          Кривошеєв Василь Йосипович
(завідувач кафедри                          (завідувач кафедри                    (завідувач кафедри
з 1947 по 1949 рік)                             з 1949 по 1953 рік)                      з 1953 по 1954 рік)

У 1951 році за рахунок коштів заводу імені 23 Жовтня для кафедри було розбудовано окремий корпус, в якому кафедра знаходилась з 1952 року до 1991 року. Загальна учбова площа кафедри складала 640 м2, на яких було розміщено 5 навчальних приміщень: два машинних зала, три аудиторії, лабораторія для проведення наукових досліджень, 2 кімнати викладачів, аспірантська, лаборантська і майстерня. У машинних залах було розташовано комбайн «Нива» для проведення лабораторних занять і ґрунтовий канал для проведення лабораторних робіт та наукових досліджень.

8

Студенти біля комбайну у машинному залі

На протязі 33 років (1954-1987 р.р.) кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент, а з 1973 р. доктор технічних наук, професор, заслужений робітник Вищої школи УРСР Карпуша Павло Павлович.

9

Карпуша Павло Павлович
(завідувач кафедри з 1954 по 1987 рік)

Після смерті Карпуши П.П. (26 травня 1987 року) протягом року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент, к.т.н. Повіляй Володимир Маркович, а у 1988 року на цю посаду був призначений доцент, к.т.н. Конопельцев Михайло Іванович, якій очолював кафедру до 1998 року.

10

Конопельцев Михайло Іванович
(завідувач кафедри з 1988 по 1998 рік)

З 1998 року по 2007 року завідувачем кафедри працював, к.т.н. (з 1997 року д.с-г.н., а з 2003 д.т.н.) Шевченко І.А. З 2007 року завідувачем кафедри призначено доцента, к.т.н. Михайлова Є.В., а з 2011 року – д.т.н., професора Тарасенка В.В.

З 2013 року до теперішнього часу на посаді завідувача кафедри працює старший науковий співробітник, к.т.н, (з 2017 року д.т.н.) Караєв О.Г.

Наукові роботи, на підставі яких співробітниками кафедри були отримані ступені докторів та кандидатів технічних наук, виконувались безпосередньо на кафедрі «Сільськогосподарські машини».

11

Випробування співробітниками кафедри нової сільськогосподарської техніки (1949-1954 роки)

Так, у період з 1952 року по 2017 рік на кафедрі та під керівництвом її співробітників було захищено 6 докторських і 34 кандидатських дисертацій.