Караев_1мал

Караєв Олександр Гнатович
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник
завідувач кафедри СГМ

Караєв Олександр Гнатович народився 4 липня 1957 року у м. Мелітополі Запорізької області.
У 1986 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю інженер-механік.
1987 – 1990 рр. – аспірант Мелітопольського ордена Трудового Червоного Прапора інституту механізації сільського господарства, кандидат технічних наук з 1993 року зі спеціальностей: «Механізація сільськогосподарського виробництва», «Прикладна геометрія, інженерна графіка».
1998 – 2001 рр. – докторант Інституту механізації та електрифікації сільського господарства: м. Київ. (Науковий консультант – академік НААН Лінник М.К.).

Досвід роботи:
1975 – 1979 рр. – слюсар механіко-складальних робіт експериментального цеху Мелітопольського моторного заводу, м. Мелітополь.
1975 – 1977 рр. – служба в лавах Радянської армії (Казахстан, космодром Байканур).
1979 – 1986 рр. – завідувач лабораторії кафедри нарисної геометрії Мелітопольського інституту механізації сільського господарства.
1986 – 1987 рр. – асистент, стажист-викладач кафедри нарисної геометрії.
1987 – 1990 рр. – аспірант Мелітопольського інституту механізації сільського господарства.
1991 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві Інституту зрошуваного садівництва, м. Мелітополь.
1993 – 2009 рр. – завідувач лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві, відділами техніки полива, зрошення Інституту зрошуваного садівництва.
2009 – 2013 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка НААН (зараз – Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка Інституту садівництва НААН України)
З 2013 р. – завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини» ТДАТУ

Загальна кількість публікацій Караєва О.Г. – 94, з яких12 патентів України; 12 проектів ДСТУ (керівник розробок; проекти знаходяться на виданні).

Наукова діяльність: керівник аспірантури з механізації сільськогосподарського виробництва при Таврійському державному агротехнологічному університеті. Під керівництвом Олександра Гнатовича захищені три кандидатські дисертації, четверта – на стадії завершення. Дванадцять разів залучався офіційним опонентом дисертаційних робіт зі спеціальностей: «Механізація сільськогосподарського виробництва», «Прикладна геометрія, інженерна графіка».
З 2013 року – член-кореспондент Міжнародної академії аграрної освіти.