logorlogo_sgm_nb

Науково-виробнича компанія “РОСТА” була заснована професором кафедри «Сільськогосподарські машини» Тарасенко В.В. в 2000 році в місті Мелітополі, Україна.

Компанія розробляє і виготовляє сільськогосподарські машини для овочівництва, садівництва, виноградарства.

Продукція компанії завжди відповідає рівню запитів споживачів і часто випереджує їх.

При проектуванні техніки враховується міжнародний досвід з забезпечення якості машин, які відповідають вимогам міжнародних стандартів. Продукція компанії запатентована в країнах СНД, Європейського Союзу та США і має Європейські сертифікати.

Ускладнення машини та жорсткіші вимоги до її якості, вартості та конкурентоспроможності тягнуть за собою постійне вдосконалення процесів у виробництві та організації праці із залученням до процесів фахівців ТДАТУ.

Особливо високі вимоги пред’являються до інженерно-технічного персоналу, значна частка якого складається з випускників ТДАТУ.

НВК “РОСТА” з 2003 року є філією кафедри “Сільськогосподарські машини”, а з 2010 – центром практичної підготовки студентів ТДАТУ.

Основними завданнями центру є:

  • зміцнення зв’язків навчального закладу з виробництвом, що дає змогу значно поліпшити рівень практичної підготовки фахівців і дозволяє скоротити час адаптації випускників університету на виробництві, що сприяє підвищенню попиту випускників ТДАТУ на ринку праці;
  • проведення підготовки фахівців на конкретне робоче місце або посаду і, відповідно, до вимог виробництва, з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки та сучасних технологій, максимальне наближення до умов майбутньої професійної ДІЯЛЬНОСТІ;
  • забезпечення ефективнішого проведення таких лабораторних і практичних занять, а також екскурсії, днів практичної підготовки, виробничу практику шляхом безпосередньої участі студентів у вирішенні науково-технічних і соціально-економічних проблем, які виникають на підприємстві та в його підрозділах;
  • залучення керівництва підприємства до участі у формуванні контингенту студентів як на денну, так і заочну форму навчання та для вирішення проблем працевлаштування випускників;
  • організація виконання курсового та дипломного проектування за реальною виробничої тематикою, на замовлення підприємства та залучення до проведення консультацій провідних фахівців НВК “РОСТА”;
  • залучення підприємства до вирішення проблеми поліпшення стану та оновлення матеріально-технічної бази університету з метою наближення її до сучасних вимог.


Засоби механізації і обладнання: