Полив-сервісlogo_sgm_nb

ТОВ «Полив-Сервис» була заснована аспірантом кафедри «Сільськогосподарські машини» Філіповим Д.О. в 2013 році в місті Мелітополі, Україна.

Компанія розробляє проекти і виготовляє техніку для систем зрошення овочівництва, садівництва, виноградарства та інших сільськогосподарських культур, а також розробляє системи випарного охолодження бруньок плодових дерев і зволоження повітря в плодових насадженнях. Це – системи крапельного поливу, дощування, мікродощування, туманоутворення.

Продукція і послуги компанії відповідають вимогам діючих ДСТУ і рівню запитів сучасного споживача.

При проектуванні техніки враховується міжнародний досвід з забезпечення якості техніки для поливу, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Сучасні вимоги до якості поливної техніки її вартості сприяють постійному вдосконаленню організації процесів на виробництві для підвищення конкурентоспроможності продукції із залученням фахівців ТДАТУ.

Особливо високі вимоги пред’являються до інженерно-технічного персоналу, значна частка якого складається з випускників ТДАТУ.

ТОВ «Полив-Сервис» є центром підвищення кваліфікації викладачів кафедри «Сільськогосподарські машини» і практичної підготовки студентів університету зі спеціалізації «Механізація зрошуваного землеробства».

Основними завданнями центру є:

  • зміцнення зв’язків кафедри з виробництвом, що дає змогу значно поліпшити рівень практичної підготовки фахівців і дозволяє скоротити час адаптації випускників університету зі спеціалізації «Механізація зрошуваного землеробства» та подальшого їх працевлаштування;
  • проведення підготовки фахівців до вимог конкретного робочого місця з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки та сучасних технологій;
  • забезпечення ефективнішого проведення лабораторних і практичних занять, тематичних екскурсії, виробничу практику шляхом безпосередньої участі студентів у вирішенні науково-технічних проблем, які виникають на підприємстві та в його підрозділах;
  • участь керівництва підприємства у профорієнтаційній роботі кафедри для запрошення студентів як на денну, так і заочну форму навчання з вирішенням проблем працевлаштування;
  • сприяти виконанню курсових та дипломних робіт шляхом формування реальних виробничих тематик на замовлення підприємств із залученням до проведення консультацій провідних фахівців ТОВ «Полив-Сервис»;
  • поліпшення стану та оновлення матеріально-технічної бази лабораторії «Механізація зрошуваного землеробства» кафедри СГМ з метою наближення її до сучасних вимог.


Проектування і створення систем зрошення: