Політологія

Спеціальність:
051
072
181
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
4

Мета навчального курсу – полягає у вивченні та освоєнні політологічних знань, концепцій з метою впровадження їх у своїй професійній, громадській та політичній діяльності.
Завдання дисципліни «Політологія», полягають в наступному: студенти мають опанувати сутність теорії і методології політичної науки, набути навичок соціальної діяльності та поведінки, самостійної наукової роботи. Досліджувати гострі суспільні питання політичної влади, політичної системи, політичних режимів. Курс має сприяти розвитку політичного мислення майбутніх спеціалістів.
Предмет курсу – політичні відносини і процеси в суспільстві. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі: Після вивчення дисциплін: «Історія України», «Філософія», «Психологія».
У результаті вивчення дисциплін студент повинен знати: – становлення, утвердження та розвиток світової політологічної науки та в сучасній Україні, зокрема;
– сутність, взаємозв’язок, складові політичної системи суспільства, в якій держава є основним суб’єктом політичної влади;
– тенденції розвитку політичних систем, політичних партій, сучасного політичного процесу, світової політики й міжнародних відносин;
– основні критерії політичного режиму, як державного устрою, зокрема сучасного політичного режиму;
– сутність і особливості застосування політичних технологій та антітехнологій в умовах соціально-політичного та економічного розвитку суспільства.
вміти:
– самостійно аналізувати наукову літературу;
– осмислювати політичні явища й процеси, орієнтуватися в них;
– здійснювати пошук інформації через бібліотечні фонди, комп’ютерні системи інформаційного забезпечення, періодичну пресу;
– застосовувати отримані знання на практиці й у професійній діяльності. Всі згадані вимоги повною мірою стосуються й процесу викладання та засвоєння основ соціології — науки (навчальної дисципліни), що вивчає суспільство і сприяє утвердженню погляду на нього, як на взаємопов’язане ціле.

2022-2023 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 “Харчові технології”

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 “Агроінженерія”

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Політологія». 208 «Агроінженерія». 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 3к., 6с., Морарь М.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління», 2к.,4с. та 1с к., 2с., Морарь М.В. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 041 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2к., 4с, Морарь М.В. (2)

Силабус_Політологія (вибіркова) 193 “Геодезія та землеустрій

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі ОКР Молодший спеціаліст), 1с к., 1 с., Морарь М.В.

Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» (на основі повної загальної середньої освіти), 2к., 3с., Морарь М.В.

2019-2020 н.р.

Робоча програма з дисципліни Політологія – ЕМ

Робоча програма з дисципліни Політологія, ФБ 2

Робоча програма з дисципліни Політологія, ХТ 2

Перелік методичних вказівок з дисципліни «Політологія»

ЛІТЕРАТУРА

2018-2019 н.р.

Робоча програма-Політологія- ФБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Політологія- ХТ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ПОЛІТОЛОГІЯ-АІ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ПОЛІТОЛОГІЯ-ГМ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ПОЛІТОЛОГІЯ-ЕЕЕ 2018-2019 навчальний рік

Перелік методичних вказівок з дисципліни «Політологія»

ЛІТЕРАТУРА