PR-тенології

Спеціальність:
075 «Маркетинг»
СВО:
Магістр
Курс:
М 2

Метою курсу  «PR-тенології» є надання знань з теоретичних основ комунікативної науки, вивчення основних моделей комунікації, а також вивчення методики, методології та інструментарію паблік рілейшнз (PR), вивчення PR, як однієї з функцій менеджменту та елемента комплексу маркетингових комунікацій, що надасть змогу сформувати практичні навички багатоаспектного застосування прийомів паблік рілейшнз в різних комунікативних ситуаціях пов’язаних з діяльністю в суспільній, міжнародній та економічній сферах.

Основні завдання дисципліни «PR-тенології» полягають у оволодінні здобувачами  вищої освіти системою теоретичних та практичних знань і вмінь у галузі зв’язків з громадськістю, особливістю застосування технології зв’язків з громадськістю у суспільстві, використанню інструментарію PR в соціально-економічній і фінансовій та сферах.

     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти, за підсумками вивчення курсу «PR-тенології» повинні

                 знати:

  • історію виникненням та теоретичні основи зв’язків з громадськістю (PR);
  • сутність, місце та функції зв’язків з громадськістю у сучасній виробничій, економічній, політичній та міжнародній сфері діяльності підприємства/організації;
  • практичні методи та інструментарій зв’язків з громадськістю; головні прийоми співпраці з засобами масової комунікації та інформації;
  • фундаментальні морально-етичні засади при використанні PR-технології;
  • правові аспекти діяльності у сфері зв’язків з громадськістю.

вміти:

  • розробляти, виготовляти та поширювати інформаційні матеріали в рамках PR-кампаній;
  • застосовувати основні методи роботи із засобами масової комунікації та інформації;
  • розробляти медіа-план PR-кампанії підприємства/організації;
  • визначати стратегічні цілі та мету кампанії зв’язків з громадськістю (в залежності від мети кампанії) у різних економічних та виробничих ситуаціях;
  • аналізувати результати проведених PR-акцій.

2019-2020 н.р.

Робоча_програма_PR-технологii_М2_МК_

Список_лiтератури_PR-техологii

2018-2019 н.р.

PR-технологii__Робоча_пограма

Список_лiтератури_PR-техологii

Структура_дисциплiни_PR-технологii