МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Gerb_TDATU-removebg-preview-2

Науковий комітет

Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції

 «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК»

ГОЛОВА НАУКОВОГО КОМІТЕТУ

Єременко Оксана Анатоліївна

доктор сільськогосподарських наук,  професор,  проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ

Каганов Юрій Олегович

доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету

 ЧЛЕНИ НАУКОВОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Наливайко Лариса Романівна

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 Ліпич Вікторія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Бердянського державного педагогічного університету

Халапсіс Олексій Владиславович

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 Турченко Галина Федорівна

доктор історичних наук, професор кафедри історії України Запорізького національного університету

 Іващук Антоніна Анатоліївна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач  кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

 Полякова Лариса Іванівна

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та археології

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 Попенко Ярослав Володимирович

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 Ізбаш Світлана Сергіївна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України

 Даниліна Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики Міжрегіональної Академії управління персоналом

 Нерубасська Алла Олександрів

кандидат філософських наук, доцент кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисципліни ПрАТ «ВНЗ МАУП»

Адамович Анастасія Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

На головну

_____________________________________________________________________________________________________

Інформаційний сайт
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

«Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук»

© ТДАТУ, м. Мелітополь, 2021 р.