Безпосередню участь в науковому житті університету та країни в цілому приймають викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук. Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, на різних рівнях, вважається пріоритетною діяльністю професорсько-викладацького складу кафедри.

    Науковий досвід викладачів дозволяє формувати наукові напрямки вирішення актуальних проблем на сучасному етапі.

Шлєіна Л. Риторична освіта як філософія мовного спілкування та поведінки. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції(м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О. А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 1. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 288–290.

Шлєіна Л.І., Воровка М.І. Гендерний підхід у формуванні гендернoї культури cтудентів. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О. А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 2. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 61– 64.

28 жовтня 2021 року у м. Харків, Україна відбулася IX науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики». Організатором заходу виступив Національний фармацевтичний університет. У роботі конференції взяли участь к.е.н., доцент Баєва О.І.; к.філос.н., доцент Ісакова О.І., ст. викл. Васильченко О.О. з доповіддю «Людський капітал в економічній науці».

23-24 вересня 2021 р. в м. Бердянськ, Україна відбулася Міжнародна наукова конференція «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях». У роботі конференції взяла участь к.філол.н.,доц. Землянська А.В. з доповіддю «Музичний вимір інтимної лірики Б. Томенчука».

23 жовтня 2021 року в м. Мелітополь, Україна відбулася регіональна (не)конференція для шкільних педагогів «Магістральний miniEdCamp Melitopol Boarding Lyceum» за темою «Ми знаємо про успіх УСЕ». У роботі конференції в якості спікера взяла участь к.філол.н.,доц. Землянська А.В. з доповіддю «Постер-сесія – покажи себе!»   

29 жовтня 2021 року в м. Суми, Україна відбулася V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті І педагогічна майстерність учителя-словесника». У роботі конференції взяла участь к.філол.н.,доц. Землянська А.В. з доповіддю “Особливості розвитку діалогічного мовлення здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей”

29 жовтня 2021 року в м. Суми, Україна відбулася V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті І педагогічна майстерність учителя-словесника». У роботі конференції взяла участь д.філол.н.,проф. Шарова Т. М. з доповіддю Академічна доброчесність і академічне письмо: цифровізація та комунікація

21-22 жовтня 2021 р. викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук доц. Галина ТАРАНЕНКО та доц. Ольга ПОПРАВКО взяли участь науково-практичній конференції «UKRAINIAN EDUCATION: AXIOLOGY OF THE EUROPEAN CHOICE», що проводився за підтримки Асоціації дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE), Інституту розвитку соціальної згуртованості та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

10 вересня 2021 року у м. Харків, Україна відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету «Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи». Організатором заходу виступив Національний фармацевтичний університет. У роботі конференції взяла участь к.е.н., доцент Баєва О.І.; к.філос.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю «Становлення та розвиток української фармації».

15 липня 2021 року у м. Чернігові, Україна відбулася Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі». Організатором заходу виступив науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій. У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І.; здобувач вищої освіти Рош В. М. з доповіддю «Деякі проблеми дистанційної освіти».

7-9 червля 2021 року у Haifa, Israel відбулася XVІІ International Science Conference «Current trends in the development of science and practice». Організатором заходу виступила International scientific and practical conference «EU-CONF.COM». У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І.; к.е.н., доцент Баєва О.І. з доповіддю «Дистанційна освіта у вищій школі». 

8 жовтня 2021 року у м. Миколаїв, Україна відбулася ХI Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до 30-річчя Незалежності України. МИКОЛАЇВЩИНА І ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. У роботі конференції взяла участь к.філол.н.,доц. Землянська А.В. з доповіддю «Мовні особливості дитячих творів Григорія Остера (на матеріалі книг «Квартирологія» і «Тринадцять жадібностей»)»

8 жовтня 2021 року у м. Миколаїв, Україна відбулася ХI Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до 30-річчя Незалежності України. МИКОЛАЇВЩИНА І ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. У роботі конференції взяла участь д.філол.н.,проф. Шарова Т.М. з доповіддю «Автобіографічна ретроспектива мемуаристики К. Гордієнка як спроба самоусвідомлення «я» і «ми»»

23-24 вересня 2021 року у м. Одеса відбулася Міжнародна наукова конференція «УКРАЇНСЬКА СЛОВЕСНІСТЬ У ПОЛІКУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ». У роботі конференції взяли участь д.філол.н.,проф. Шарова Т.М. з доповіддю «Культура усного наукового мовлення: виклики освітнього сьогодення» та к.філол.н., доц. Землянська А.В. з доповіддю «Роль професійної лексики в сучасній українській поезії».

15 липня 2021 року у м. Чернігів, Україна відбулася  Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі». У роботі конференції взяла участь доктор філософії з пед.н., старший викладач Шлєіна Л.І. з доповіддю «Аспекти визначення гендерної культури особистості студентів»

14 травня 2021року у м. Одеса, Україна відбулася VII Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії». Організатором заходу виступив Міжнародний гуманітарний університет. У роботі конференції взяв участь д.політ.н., проф. Морарь М.В. з доповіддю «Місце політології серед соціально-гуманітарних дисциплін»

14–15 травня 2021 р. в м. Суми, Україна, відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». Організатором заходу виступив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. У роботі взяли участь д.філол.н., проф. Шарова Т.М. (тема доповіді: «Цифровізація та комунікація: масові відкриті онлайн-курси українських платформ») та к.філол.н., доц. Землянська А.В. (тема доповіді: «Академічна культура здобувачів вищої освіти: сучасні тенденції»).

25 травня 2021 р. в м. Київ, Україна, відбулася науково-практична конференція «Іван Франко у ХХІ-му ст.: виклики та перспективи». Організаторами заходу виступили Міжнародний Фонд Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі».У роботі взяли участь д.філол.н., проф. Шарова Т.М. (виступ на освітній секції за темою: «Вдосконалення вивчення творчості Івана Франка у школі») та к.філол.н., доц. Землянська А.В. (участь в дискусії в публічній секції на тему: «Вдосконалення популяризації наукової та художньої спадщини Івана Франка у сучасному світі»).

21 травня 2021 р. в м. Гомель, Республіка Білорусь, відбулася Міжнародна наукова конференція «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час». Організатором заходу виступив Гомельський державний університет імені Франциска Скорини. У роботі взяли участь д.філол.н., проф. Шарова Т.М. (тема доповіді: «Инклюзия в украинской литературе: художественное творчество А.Бачинского») та к.філол.н., доц. Землянська А.В. (тема доповіді: «Эклектика жанра фэнтези в романе М. и С. Дяченко «Медный король»).

Мельник О.О. «За» та «проти» розвитку альтернативної енергетики XI Международная научно-практическая конференция «Fundamental and applied research in the modern world» Бостон, США 9-11 июня 2021 года p. 418-423

9 11 червня 2021 червня у Бостоні США відбулася XI Международная научнопрактическая конференція «Fundamentalan dappliedresearch in the modernworld» Організатором заходу виступив Scientific Publishing Center “Sciconf.com.ua”.«За» та «проти» розвитку альтернативної енергетики».В роботі конференції взяв участь к.іст.н.доц., кафедри суспільно гуманітарних наук Мельник О.О.

2-4 червня 2021 року у Лондоні, Великобританії відбулася XI  Міжнародна науково-практична конференція «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION». У роботі конференції взяла участь к.філол.н., доц., Максимець О.М.

01–04 червня 2021 року у Ankara, Turkey відбулася XXVIII International Science Conference «Trends in science and practice of today ». Організатором заходу виступив International Science Group. У роботі конференції взяла участь к.психол.н., ст. викладач  Єременко Л. В. з доповіддю: «Превентивні стратегії щодо конфліктів у студентському середовищі»

Поправко О. В. Event-технологии как способ формирования позитивного имиджа образовательного учреждения в условиях коммерциализации образовательных услуг. Непрерывная система образования «школа ‒ университет». Инновации и перспективы. Сборник статей ІV Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию БНТУ (г. Минск, 29‒30 октября 2020 г.). Минск, 2020. С. 299‒301.

Поправко О.В. Принцип подієвості в організації культурно-освітніх практик в освітньому просторі закладів вищої освіти : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні виклики соціокультурної сфери. Імплементація європейських цінностей в аудіовізуальній культурі» (м. Київ, 19 жовтня 2020 р.) / Упоряд. О. В. Безручко, С. В. Желєзняк. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2020. Ч. ІІІ. С. 93–95.

Поправко О. В. Формування політичної культури студентської молоді в умовах політичних трансформацій. Гуманітарнанаука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук : матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.)/ гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2020. С. 32–36.

Поправко О. В. Потенційність івент-технологій у культурно-освітньому просторі вищої школи. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання : збірник тез міжнародної науково-практичної інтернетконференції (м. Глухів, 28–29 жовтня 2020 р.). Глухів, 2020. С. 198.

ПоправкоО. В., Лаврентьєв І. С. Цінність вищої освіти в системі життєвих стратегій сучасної молоді : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку» (м. Луганськ, 14 травня 2021 р.). Луганськ. 2021.

25–28 травня 2021 року у Amsterdam, Netherlands відбулася XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation». Організатором заходу виступив International Science Group. У роботі конференції взяла участь к.психол.н., ст. викл. Єременко Л.В. з доповіддю «Соціально-психологічні теорії малої групи».

27–28 листопада 2020 року у м. Мелітополь, Україна відбулася І всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції «Українська література: проблеми і перспективи». Організатором заходу виступив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. У роботі конференції взяла участь к.філол.н., доцент Адамович А.Є. з доповіддю «Формування і розвиток мовної особистості студента при вивченні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

5-6 березня 2021 року у м. Київ, Україна відбулася міжнародна науково-практична конференція «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне». Організатором заходу виступила громадська організація «Київська наукова суспільнознавча організація». У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І., викладач вищої категорії Бойко С.Б. з доповіддю «Проблеми інноваційного розвитку в сучасному суспільстві.»

6 листопада 2020 року у м. Тернопіль, Україна відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі». Організатором заходу виступив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У роботі конференції взяли участь к.філол.н., доцент Адамович А.Є., ст. викладач Шлєіна Л.І., ст. викладач Зімонова О.В. з доповіддю «Вплив поетики давньої української літератури на створення образу Данила»

14-15 серпня 2020 року у м. Київ, Україна відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Організатором заходу виступила громадська організація «Київська наукова суспільнознавча організація». У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю «Вища освіта в Україні як соціокультурний феномен»

Науково-практичні заходи 2019-20 н.р.

Лобода О.І., Мельник О.О. Деякі сторінки з історії енергетики. I Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція «Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів» 11-18 червня 2020 року.

Мельник О.О., Лобода О.І. “Історія науки і техніки” в контексті гуманітарізації вищої аграрної освіти. I Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція “Енергозабезпечення і автоматизація технологічних процесів” 11-18 червня 2020 року.

Мельник О.О. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її вплив на становище  селян Лівобережної України / О.О.Мельник // Порівняльно –
аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; № 1. – 2020 – с. 48-52.11.

5 червня 2020р. у м. Мінск, Беларусь відбувся науково-освітній інтернет проект SKIENTIFIC WORLD “SWORLD”. Організатором заходу виступив редколегія проекту SWorld. У роботі конференції взяли участь к.філос.н., ст.. викл. Щербакова Н.В. та ст.. викл Зімонова О.В. з доповіддю «Ідеологічний супровід трансформацій ціннісних установок молоді як детермінанта оптимізації розвитку її моралі. Філософський аспект.»

Кюрчева Ю., Щербакова Н.В. Релігія як мірило моральності сучасного суспільства. / Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; С. 65-66.

Барабан М., Щербакова Н.В. Вплив процесу секулярізації на формування розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді. / Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; С. 73-74.

28 листопада 2019 року «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав, Україна. Організатором заходу  став ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». В роботі конференції взяв участь к.і.н., ст. викл. кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю  «Громади євангельських християн баптистів у Південній Україні в роки перебудови».

1-4 червня 2020 року  «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» Софія,Болгарія. Організатором заходу  став науково–видавничий центр «Sciconf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяв участь к. і. н., ст. викл. кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю « Відродження історичної пам’яті в діяльності Херсонського товариства «Меморіал» в період перебудови».

8-9 червня 2020 р. У Афины, Греция відбулася XX th International scientific and practical conference «PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE». Організаторами заходу виступила International Science Group. У роботі конференції взяв участь к.психол.н., ст.. викл. Єременко Л.В. з доповіддю на тему ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

15-16 червня 2020 р. У г. Хайфа, Израиль  відбулася ХХI th International scientific and practical conference «CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE». Організаторами заходу виступила International Science Group. У роботі конференції взяв участь к.психол.н., ст.. викл. Єременко Л.В. з доповіддю на тему КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ФАКТОР ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКА

1-2 червня 2020 р. У Frankfurt am Main, Germany відбулася 19 th International scientific and practical conference « SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS ». Організаторами заходу виступила International Science Group. У роботі конференції взяв участь к.психол.н., ст.. викл. Єременко Л.В. з доповіддю на тему  АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ЗАЛУЧЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Максимець О.М., Кацька В.О. Формування та особливості термінів харчової промисловості (назви посуду та аксесуарів). // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.); Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 97-98

Максимець О.М., Лаврова I.C. Національно-культурна специфіка українського мовленнєвого етикету. // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.); Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 100-101

1-4 червня 2020 року  «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» Софія, Болгарія. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяла участь к. ф. н., доцент кафедри суспільно гуманітарних наук Ісакова О.І. з доповіддю «Інноваційна діяльність в умовах глобалізації».

15 – 17 квітня 2020 р. у Vancouver, Canada відбулася The 8th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” Організатором заходу виступив Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”. У роботі конференції взяли участь к.і.н. доцент кафедри СГН ТДАТУ ім. Дмитра Моторного Мельник О.О. та студент факультету енергетики та комп’ютерних технологій Цвентух М.Ю. з доповіддю «Припливна енергія світового океану, як джерело альтернативної електроенергетики».

22-23 листопада 2019 р. У м. Львів відбулася міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах». Організаторами заходу виступила громадська організація «Львівська фундація суспільних наук». У роботі конференції взяв участь д.політ.н., професор Морарь М.В. з доповіддю на тему «Місце i роль політичної освіти у формуванні політичної культури молоді».

31 січня – 1 лютого 2020 р. У м. Київ відбулася міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук». Організаторами заходу виступила громадська організація «Київська наукова суспiльнознавча організація». У роботі конференції взяв участь д.політ.н., професор Морарь М.В. З доповіддю на тему «Політична консолідація українського суспільства: стан та перспективи».

29 листопада 2019р. У Душанбе (Dushanbe) відбулася международная научно-практическая конференция (67-ой годичной), посвященной 80-летиюТГМУ им. Абуали ибни Сино и «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)». Організаторами заходу виступила ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино». У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю на тему «Общественное здоровье населения и факторы его определяющие».

14 травня 2020 р. у м. Харків відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених. Організатором заходу виступив Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЕК групи Тишковець Г.О. з доповіддю «Людиномірність сучасного культурно-освітнього простору: філософсько-освітня рефлексія».

1-3 червня 2020 року «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» Стокгольм, Швеция. Організатор заходу став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяла участь к. філол. н., доцент кафедри суспільно гуманітарних наук Максимець О.М. з доповіддю “Формування навичок ефективного спілкування як основа розвитку комунікативних умінь студента”

1-3 червня 2020 року  «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» Стокгольм, Швеция. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяла участь ст.. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Зімонова О.В. з доповіддю “Як працювати над підвищенням грамотності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у ЗВО”

1-3 червня 2020 року  «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» Стокгольм, Швеция. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяла участь к. ф. н., доцент кафедри суспільно гуманітарних наук Ісакова О.І. з доповіддю “Тенденции и перспективы развития современного образования”

1-3 червня 2020 року  «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» Стокгольм, Швеция. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» SSPG Publish. В роботі конференції взяла участь ст.. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Шлєіна Л.І. з доповіддю “Особливості студентського контингенту аграрного ЗВО для формування гендерної культури”

8-9 травня 2020 р. у м. Одеса відбулася Міжнародна науково-практична конференція «розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності». Організатором заходу виступила Громадська організація «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЦБ групи Івовою Н.В. з доповіддю «Нетрадиційні методи викладання у закладі вищої освіти як засіб формування логічної культури здобувачів вищої освіти».

14-15 травня 2020 р. у м. Харків відбулася ІІ науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі». Організатором заходу виступив Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г. Г. разом зі студентом магістратури 11 МБ ЕК групи Швед Є. О. з доповіддю «Аксіодуховні детермінанти у гармонізації особистості»

23-24 квітня 2020 р. у м. Харків відбулася Науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» присвячено пам’яті професора О.В. Пєшкової. Організаторами заходу виступила кафедра фізичної реабілітації та здоров’я Національного фармацевтичного університету. У роботі конференції взяв участь студент 12 АІ групи Маджар Р.Ю., який під керівництвом к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. підготував доповідь на тему «Здоров’язбережувальні технології в аксіосфері особистості”

28-30 квітня 2020 р. у м. Ліверпуль (Велика Британія) відбулася IX International Scientific and Practical Conference “Scientific achievements of modern society”. Організаторами заходу виступили Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” та Cognum Publishing House. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЕК групи Айбетова А.Г. з доповіддю «Навички soft skills у системі професійних компетентностей майбутнього фахівця».

26 грудня 2019 р. у м. Мелітополь відбулась IV Всеукраїнської наково-практичної конференції. Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій: матеріали  У роботі конференції взяла участь старший викладач Шлєіна Л.І., з доповіддю РОЛЬ КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ У ВИХОВАННІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗВО 

Мельник О. О., Цвентух, М. Ю. Історія та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні / О.О. Мельник, М.Ю. Цвентух // The 9th International conference ―Science and society‖ (February 1, 2019); Accent Graphics Communications & Publishing. –  Pp. 1157-1166.

Мельник О. О., Цвентух, М. Ю. Сонячна енергетика як альтернативне джерело енергії. / О.О. Мельник, М.Ю. Цвентух // Perspectives of world science and education: the 3rd International scientific and practical conference (Osaka Japan, 27-29 November, 2019). – Рр. 717-723

Цвентух М. Ю., Мельник, О.О., Геотермальна енергетика в Україні. О.О. Мельник, М.Ю. Цвентух // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.); Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки, С. 112-113

Ярошенко О.С., Мельник О.О. Колізії щодо захисту авторських прав в Україні. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: тези доповідей (Мелітополь, 11-22 листопада 2019 р.). Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки; С. 114-115.

Горлова К.О. Гендерні аспекти спілкування / Горлова К.О.// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.

Дяткова Є.С. Невербальні гендерні комунікативні стереотипи / Дяткова Є.С..// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.

Нестерчук А.М. Гендерні особливості мовної комунікації / Нестерчук А.М..//VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.

Овесков О .В. Становлення категорії «Гендер» в лінгвістиці / Овесков О .В.// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.

Перепелиця Д.М. Гендернi вiдносини у мiжкультурнiй комунiкацiї/ Перепелиця Д.М..// VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.с.
Цвентух М.Ю. Геотермальна енергетика в Україні / М.Ю. Волков, О.О. Мельник//С.112-113.
Ярошенко О.С. Колізії щодо захисту авторських прав в Україні / О.С. Ярошенко, О.О. Мельник// С.114-115.

Кравець З.О. (11ПУ) взяла участь в інтернет-конференції і опублікувала тези «Милозвучність української мови»

Учасники гуртка виступили з доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції магістрантів і студентів ТДАТУ:

18 жовтня 2019р. У Мелітополь(Україна), відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування”. Організатором заходу виступив Таврійській державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного. У роботі конференції взяла участь к.ф.н., ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В., разом зі студенткой Мандзій М.В. з доповіддю “Транзитивне суспільство: роль філософії в ньому” та к.ф.н., ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В., разом зі студенткой Корощенко М.Г. з доповіддю “Проблема трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української молоді”.

25-29 листопада 2019р. у Ванкувер (Канада), відбулася The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”. Організатором заходу виступив Научно-издательский центр «Sci-conf»CPN Publishing Group. У роботі конференції взяла участь к.ф.н., ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ».

30-31 жовтня 2019 р. у м. Осака (Японія) відбулася The II International Scientific and Practical Conference “Perspectives of world science and education”. Організатором заходу виступив Научно-издательский центр «Sci-conf»CPN Publishing Group. У роботі конференції взяла участь к.ф.н., ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ».

    20 листопада 2019 р. у ТДАТУ відбулася VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного. У роботі конференції взяли участь студенти гуртка «MAGISTER», які під керівництвом к.пед.н., доцента Тараненко Г.Г. підготували доповіді та тези доповідей.Опубліковано наступні наукові праці: Омел’яненко А.В. «Особливості вступу та перспективи здобуття диплома магістра в Німеччині»; Данюк К.О.  «Особливості дуальної освіти у Німеччині»; Маджар Р. Ю. «Проблема мотивації здобувачів вищої освіти до навчальної роботи у закладі вищої освіти». підгогтовлено наступні доповіді: Тишковець Г. О. «Соціально-психологічні засади булінгу у закладах освіти»; Айбєтова А. Г. «Особливості екологічної освіти у США»; Чернуха Є. О. «Особливості підготовки бакалаврів з екології в академіях Польщі»

Цвєткова Г.О.  Політична опозиція як елемент політичної системи суспільства та демократії. / Г.О. Цвєткова // Гілея: науковий вісник., Випуск 141 (2). Ч.3. Політичні науки, Київ, 2019, с. 57-61

Лобода В.С. Політична опозиція як індикатор демократичного суспільства. / В.С. Лобода // VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019

Іванов Д.В.  Українська національна ідея: проблеми та перспективи. / Д.В. Іванов // VII Всеукранська науково-технічна конференція студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного, Мелітополь, 2019.

  8 листопада 2019р. у Hamilton, Canada відбулася The 15th International conference “Science and society”. Організатором заходу виступив Accent Graphics Communications & Publishing, Центр научных исследований «Solution». У роботі конференції взяла участь к.ф..н., доцентІсакова О.І. разом зі студентом 21 ЕК групи Світлик А.О. “ЕКОЛОГОІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.

16-17 серпня у м. Вільнюс (Литва) відбулася  International Scientific and Practical conference «Challenges of hybrid war: information dimension». Організатором заходу виступив European Humanities University Taurida National V. I. Vernadsky Univeraity. У роботі конференції взяла участь к.ф.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю  Інформаційні війни в умовах глобалізації, Ісакова О.І., Баєва О.І.

29-30 листопада 2019 р в ДНУ імені Олеся Гончара у Міжнародній науковій конференції  «Теорія та практика сучасної науки та освіти». У роботі конференції взяла участь старший викладач Шлєіна Л.І. з доповіддю “Законодавча база реалізації гендерної культури в навчально-виховному процесі ЗВО”

27-29 листопада 2019 року  Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Osaka, Japan. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» CPN Publishing Group. В роботі конференції взяла участь ст.. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Шлєіна Л.І. з доповіддю КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ.

27-29 листопада 2019 року  Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Osaka, Japan. Організатор заходу  став наукововидавничий центр «Sci-conf.com.ua» CPN Publishing Group. В роботі конференції взяла участь ст.. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Шлєіна Л.І. та студент 21ТР Овесков О.. з доповіддю КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ.

8 листопада 2019р. у Hamilton, Canada відбулася The 15th International conference “Science and society”. Організатором заходу виступив Accent Graphics Communications & Publishing, Центр научных исследований «Solution». У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю “ЕКОЛОГО – ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ”.

30-31 жовтня 2019 р. у м. Осака (Японія) відбулася The II International Scientific and Practical Conference “Perspectives of world science and education”. Організатором заходу виступив Научно-издательский центр «Sci-conf»CPN Publishing Group. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЕК групи Тишковець Г.О. з доповіддю «Соціально-філософський аналіз булінгу як деструктиву гармонізації культурно-освітнього простору особистості»

16-17 серпня 2019р. у Vilnius, Republic of Lithuania відбулася international scientific and practical conference “Challenges of hubrid war: information dimension”. У роботі конференції взяла участь к.філос.н., доцент Ісакова О.І. з доповіддю Інформаційні війни в умовах глобалізації, Ісакова О.І.”

18 жовтня 2019 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбулася Всеукраїнська науково практична конференція “Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування” У роботі конференції взяла участь старший викладач Щербакова Н.В.

Науково-практичні заходи 2018-19 н.р.

6-7 червня 2019 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б.Хмельницького відбулася ІІ Всеукраїнська науково практична конференція з міжнародною участю Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи. Світові освітні практики, український контекстУ роботі конференції взяла участь старший викладач Шлєіна Л.І. з доповіддю “Гендерна компетентність викладача  аграрного закладу вищої освіти як умова формування гендерної культури здобувача вищої освіти”

20-21 липня 2018р. у Stalowa Wola, Republic of Poland відбулася International Multidisciplinary Conference «Key issues of education and sciences: development prospects for ukraine and poland». У роботі конференції взяла участь к.філ.н., доцент Максимець О.М. з доповіддю «Мотивація вивчення української професійної мови як один із чинників підготовки фахівця»

17-18 травня 2018 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка (КУБГ) відбулася Наукова конференція «Київські філософські студії». Співорганізаторами заходу стали Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України та Молодіжна асоціація релігієзнавців. В роботі конференції взяла участь ст.. викладач к. ф.н. кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю “ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ”

1 лютого 2019р. у Hamilton, Canada відбулася the 9th International conference ―Science and society. Організаторами заходу центр наукових досліджень «Solution». В роботі конференції взяла участь ст.. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Зімонова О.В. та студентка 11МН Ликова А.. з доповіддю ФОРМУВАННЯ_МОВЛЕННEВОI_КУЛ_ТУРИ_МАЙБУТНIХ_ФАХIВЦIВ,

17 травня 2019 року у м. Мелітополь відбулася VІ Науково-практична конференція «Екологія – філософія існування людства». Організаторами заходу виступили: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». У роботі конференції взяли участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 21 ЕК групи Тереховою С.М. з доповіддю «Аксіологічні виміри гармонійних відносин у системі «природа-людина»

17 травня 2019 року у м. Мелітополь відбулася VІ Науково-практична конференція «Екологія – філософія існування людства». Організаторами заходу виступили: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». У роботі конференції взяли участь студентки 11 МБ АГ групи Башаріна В.А. та 11 МБ ХТ групи Гарабажій К.А., які під керівництвом к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. підготували доповідь «Людиновимірна складова сучасної освіти у контексті гармонізації культурно-освітнього простору» та студентка 21 ЕК групи Коложочка Т.Ю., яка під керівництвом к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. підготувала доповідь «Антропоекологічна складова змісту освіти у закладах вищої освіти»

18 −19 квітня 2019 року у Харківському національному медичному університеті відбулася VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕНДЕР. ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я», ПРИСВЯЧЕНА 60-РІЧЧЮ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ХНМУ. У роботі конференції взяла участь старший викладач Шлєіна Л.І. з доповіддю «Гендер у філософському дискурсі»

28 березня 2019 р. у м. Дніпро, Конференція “Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма», під час якої обговорено та висвітлено широке коло актуальних проблем сучасності та перспективи розвитку соціально-гуманітарних наук в умовах європейської інтеграції. В роботі конференції прийняв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Культурно-просвітницька діяльність Мелітопольського товариства «Меморіал» у 1989-1991 рр.»

1 лютого 2019 у м. Гамільтон (Канада) відбулася The 9th International conference ― «Science and society». Організатором заходу виступили: the Premier Publishing s.r.o. or Accent Graphics Communications & Publishing (Hamilton, Canada), центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна). У роботі конференції взяли участь доцент кафедри Мельник О.О. та студент 21 групи ЕЕ Цвентух М.Ю. з доповіддю «Історія та перспективи розвитку вітроенергетики в Україні».

Максимець О. М., Вакасова К. А. Лексико-семантичнаорганізація та стилістичні особливості жіночих номінацій  / О. М. Максимець, К. А. Вакасова // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modem stage» : Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – с.108-11

Морарь М. В. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. / М.В. Морарь // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної Р 64 нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 травня 2018 року).- Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. – с.92-97

Морарь М. В. Роль і місце політології в системі соціально-гуманітарних дисци. / М.В. Морарь // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. –с. 76-77

Ісакова О.І., Аргунова H.В. САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА./ О. І.Ісакова, H. В.Аргунова // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 30 листопада – 1 грудня 2018 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018, – С. 60-64.

Ісакова О. І., Галкіна Є.О. ДУХОВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ. / О.І.Ісакова, Є.О.Галкіна // Актуальні питання розвитку суспільних наук у XXI столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 7-8 грудня 2018 року) — Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2018. — с. 84-86

26 жовтня 2018 р. у м. Лейпциг (Німеччина) відбулася International scientific conference “Modern educational space: the transformation of national models in terms of integratio”.  Організатором заходу виступив Leipzig University, Faculty of Social Sciences and Philosophy. У роботі конференції взяла участь старший викладач Шлєіна Л.І. з доповіддю «Соціально-філософський аналіз національної самосвідомості у системі етнічної ідентичності»

26 жовтня 2018 р. у м. Лейпциг (Німеччина) відбулася International scientific conference “Modern educational space: the transformation of national models in terms of integratio”.  Організатором заходу виступив Leipzig University, Faculty of Social Sciences and Philosophy. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. з доповіддю «Соціально-філософський аналіз національної самосвідомості у системі етнічної ідентичності»

6 грудня 2018 р. у м. Барановичі (Респ. Білорусь) відбувся міжвузівський круглий стіл «На порозі століття білоруської державності: соціогуманітарний аспект». Організатором заходу виступили Заклад освіти «Барановичський державний університет», кафедра соціально-гуманітарних дисциплин, Білоруський Республіканський фонд фундаментальних досліджень. У роботі круглого столу взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. з доповіддю «Релігійна ідентифікація особистості у системі її ціннісних орієнтацій та толерантного зростання»

14 грудня 2018 р. у м. Нью-Йорк (США) відбулася The 6th International youth conference “Perspectives of science and education”. The 6th International youth conference “Perspectives of science and education”. Організаторами заходу виступили: Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна), SLOVO/WORD (Нью Йорк, США), Accent Graphics Communications & Publishing (Hamilton, Canada). У роботі конференції взяли участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЕК групи Алімовою І.О. з доповіддю «Гендерні аспекти мовної поведінки викладача закладу вищої освіти»

14-15 грудня 2018 р. у м. Одеса відбулася міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики». Організатором заходу виступила Громадська організація «Південна Фундація педагогіки». У роботі конференції взяли участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. разом зі студенткою магістратури 11 МБ ЕК групи Гудковою В.В. з доповіддю «Особливості екологічної освіти та виховання: реалії сьогодення та перспективи розвитку»

17 квітня 2019 року у м. Мелітополь відбулася ХІХ Міжнародна наукова конференція молодих учених та студентів «Соціально-економічний розвиток України: цивілізаційний вибір».  Організаторами заходу виступили: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». У роботі конференції взяли участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. з доповіддю «Педагогічна технологія розвитку глобального мислення: теоретико-методологічне обґрунтування»

17 квітня 2019 року у м. Мелітополь відбулася ХІХ Міжнародна наукова конференція молодих учених та студентів «Соціально-економічний розвиток України: цивілізаційний вибір».  Організаторами заходу виступили: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного університету». У роботі конференції взяли участь студентки 11 МБ АГ групи Індик В.С. та Лісова О.О., які під керівництвом к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. підготували доповіді «Теоретичні засади реалізації антропоекологічного підходу у професійній діяльності педагога» та «Імплементація антропоекологічного  підходу у професійну підготовку майбутніх освітян»

Співробітники кафедри О.М. Максимець, Г.Г. Тараненко, Н.В. Щербакова, Л.І. Шлєіна, Є. І. Ісакова  взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації» [програма], яка відбулась 23-24 жовтня 2018 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті, м. Мелітополь, де представили доповіді англійською мовою з проблем професійної підготовки майбутніх інженерів. .

12 квітня 2018 р. у ТДАТУ (м.Мелітополь) відбулася Всеукранська науково-технічна конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року. Організатором заходу виступив Таврійський державний агротехнологічний університет за підтримки Міністерства освіти і науки України. У ході конференції було розглянуто близько двох сотень доповідей студентів, магістрантів з різноманітної тематики.У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г., яка разом зі студенткою О.Бовкун підготувала доповідь на тему: «Компаративний аналіз американської та української освітніх систем»;

20-21 квітня 2018 р. відбулася_Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г., яка разом із аспіранткою О.Кулідою підготувала доповідь на тему: «Дискурсивна складова професійного саморозвитку майбутнього фахівця в умовах мінливості соціокультурного простору»;

14 вересня 2018 р. у м.Мелітополі відбулася 4_ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві світовий досвід і українська реальність».Організаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного  та  муніципального управління “Класичного приватного університету” Класичний приватний університет, Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Жешувський Університет Жешувська Політехніка, Регіональний університет м. Буде. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г. з доповіддю «Роль і місце культурно-освітнього простору особистості у подоланні духовної кризи сучасної людини»;

13-14 липня 2018 року в м. Київ проводилась Міжнародна науково-практична конференція«Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»  МІЖНАРОДНА НАУКО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, кИЇВ, 2018 р., В конференції з доповіддю взяла участь ст. викладач кафедри Л.І.Шлєіна;

26-27 жовтня 2018 р. у м. Дніпро проводилася ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». Організаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут філософії НАН України, Інститут історії України НАН України, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова, Дніпровський національний університет ім.. Олеся Гончара. В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Роль і місце політології в системі соціально-гуманітарних дисциплін»

22 листопада 2018 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулась ВСЕУКРАНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ І СТУДЕНТІВ (присвячується 80-річчю Запорізької області) Секція СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ;

20-21 липня 2018 року в під егідою Вищої школи економіки у м. Славова Воля Морарь 8Міжнародна мультитисциплінарна наукова конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» В роботі конференції зі своїми доповідями взяли участь науковці кафедри СГН Максимець О.М., Ісакова О.І., Мельник О.О.;

5-6 жовтня 2018 р. у м. Мелітополі пройшли  4-ті Донцовські читання «Дмитро Донцов постать на тлі епохи». обота конференції пройшла за такими напрямами : філософські засади світогляду Д. Донцова та історіософія українського націотворення ХІХ-ХХІ століть; аксіологія націоналізму, лібералізму, інтеркультурності та проблеми формування української політичної нації; проблеми українського державного творення в працях Д. Донцова та сучасних реаліях; геополітичні перспективи України в науковому вимірі Д. Донцова і процес євроінтеграції держави; філософія освіти та виховні ідеали українського суспільства у педагогічній практиці; Донцовська публіцистика, літературна критика і сучасні проблеми мови та літератури. У науково-практичному заході взяв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Національна ідея в теорії та практиці неформальних організацій України у добу перебудови»;

2 листопада 2018 р. у м. Мелітополі відбулася регіональна науково-практична конференція «100 років незалежності Польщі: минуле та сучасність». Захід проведено на базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького за сприяння Україно-польського культурно-освітнього товариства «Полонія». В роботі конференції взяв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Юзеф Пілсудський:  велич національного обов’язку».

Науково-практичні заходи 2017-18 н.р.

16 листопада 2017 р. у м.Херсон відбулася V Міжнародна науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» 2017 (до Всесвітнього дня філософії). Організаторами заходу виступили: Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний аграрний університет Кафедра філософії і соціальногуманітарних дисциплін, Одеський національний політехнічний університет Кафедра культурології, мистецтвознавства і філософії культури, Житомирський державний технологічний університет Кафедра гуманітарних і соціальних наук, Інститут вивчення освіти Опольського університету (Польща) Uniwersytet Opolski Instytut Studiów Edukacyjnych. У роботі конференції взяла участь к.пед.н., доцент Тараненко Г.Г., яка разом зі студентками Д.І.Губар та О.Т.Кольцовою підготувала доповіді на тему «Компаративний аналіз освітніх систем України та Канади» та «Особливості освітніх систем України та Фінляндії».

30 березня 2017 року в м. Мелітополі проводився Міжнародний науково-практичний семінар ««Мова. Свідомість. Концепт» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Лабораторії філологічних досліджень, Шуменського університету «Єпископ Костянтин Преславський» м. Шумен, Болгарія), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохово, Польща) (економічні науки). В конференції з доповіддю взяла участь ст. викладач кафедри Л.І.Шлєіна.

8-9 вересня 2017 року в м. Одеса проводилась III_МIЖНАРОДНА_НАУКОВО-ПРАКТИЧНА_КОНФЕРЕНЦIЯ,_Одеса,_2017р.,«Педагогіка в системі гуманітарного знання» В конференції з доповіддю взяла участь викладач кафедри Л.І.Шлєіна.

16 листопада 2017 року Херсон – Житомир – Одеса – Opole проводилась V Міжнародна науковопрактична конференція «Філософські обрії сьогодення» Програма_конференції_Херсон_16.11.2017 (присвячена всесвітньому дню філософії) В конференції з доповідями взяли участь викладачі кафедри Н.В. Щербакова, Л.І. Шлєіна, Тараненко Г. Г.

21 грудня 2017 року на базі кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького проводилась II_ВСЕУКРАIНС_КА_НАУКОВО-ПРАКТИЧНА_КОНФЕРЕНЦІЯ,_Мелiтопол_,_2017р. «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» В конференції з доповіддю взяла участь ст. викладач кафедри Л.І.Шлєіна

23-25 листопада 2017р. В м. Київ проводилась ХII_МIЖНАРОДНА_НАУКОВО-ПРАКТИЧНА_КОНФЕРЕНЦIЯ,_  «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» В конференції з доповіддю взяла участь ст. викладач кафедри Л.І.Шлєіна

4 – 5 травня 2018 року в м. Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія виклики та сьогодення», в якій взяла участь ст. викладач кафедри к.психол.н. Л.В.Єременко з доповіддю «Аналіз соціально-психологічних моделей заощаджувальної поведінки».

4 – 5 травня 2018 року в м. Києві проходила Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та психологічних наук» В роботі конференції брала участь ст. викладач кафедри СГН к.психол.н. Єременко Л.В. з доповіддю «Аналіз психологічного підходу до дослідження факторів задоволеності працею».

11 – 12 травня 2018 року в м. Харків Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології». Кафедра «Суспільно-гуманітарні науки» ТДАТУ  була представлена на заході доповіддю ст.викладача, к.психол.н. Єременко Л. В. «Аналіз впливу психологічних факторів на економічну поведінку населення».

17-18 березня 2017 р. у м. Херсон проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». Організаторами заходу виступили факультет психології, історії та соціології Херсонського державного університету, видавничий дім «Гульветика». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Націоналізм як ідейний та суспільно-політичний рух».
 31 березня – 1 квітня 2017 р. у м. Київ проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст..». Організаторами заходу виступили ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Роль суспільних наук у формуванні політичної культури українського суспільства».
 30 березня 2018 року під егідою державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» проводилась ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». В конференції з взяв участь доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Мельник О.О.
7-8 квітня 2017р. у м. Львів відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури».Організаторами заходу виступили ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС». В роботі конференції взяла участь ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Зімонова О.В. з доповіддю «Переклад як одна із форм вивчення мови у ВНЗ» .
20-21 липня 2018 року  в м. Славова Воля (Польща) проводилась наукова Міждисциплінарна конференція «Key Issues of Education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland»  зі своєю темою «Роль філософії в осмисленні глобальних проблем сучасності» в конференції взяла участь доцент кафедри Ісакова О.І.
5-6 жовтня 2017 р. у м. Запоріжжя проводилася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України». Організаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут політичних та етносоціальних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізька обласна державна адміністрація, Департамент культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, Запорізький національний технічний університет, Запорізький обласний краєзнавчий музей. В роботі конференції взяв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Роль неформальних організацій Південної України у національно-демократичних процесах др. пол. 1980-х – поч. 1990-х рр.».
5 жовтня 2017р. у м. Харків відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання богослов’я та історії церкви (до 1900-річчя преставлення святого апостола і євангеліста Іоання Богослова). Організаторами заходу виступили Харківська духовна семінарія імені святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. В роботі конференції взяв участь старший викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «Семья как основной инструмент трансформации негативных тенденций, проявившихся в ценностных ориентациях украинской молодежи под влиянием процесса секуляризации. Социально-философский аспект»

16 листопада 2017р. у м. Херсон відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення». Організаторами заходу виступили Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». В роботі конференції взяв участь старший викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді:соціально-філософський аспект»

8-9 червня 2018 року у м. Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми сучасної науки». Доповіді наукових працівників були присвячені актуальним проблемам розвитку науки на сучасному етапі розвитку. Розглянуто актуальні механізми та інструменти забезпечення перспектив наукових досліджень. В роботі конференції взяв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Відновлення історичної пам’яті про радянські репресії в діяльності товариства «Меморіал» на Півдні України в роки перебудови»

20-21 липня 2018 року в під егідою Вищої школи економіки у м. Славова Воля проводилась Міжнародна мультитисциплінарна наукова конференція «Ключові питання освіти та науки перспективи розвитку для України та Польщі» В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри СГН Максимець О.М., Ісакова О.І., Мельник О.О.

15 листопада 2017 р. у м. Харків проводилася ХХІХ Міжнародна конференція «Развитие науки в ХХІ веке. 2 часть». Організаторами заходу виступили научно-информационный центр «Знание». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Сучасний політичний процес в Україні та його особливості».

1-2 грудня 2017р. у м. Одеса відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень». Організаторами заходу виступили ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Політична опозиція як індикатор демократичного суспільства».

8-9 грудня 2017 р. у м. Одеса проводилася V Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, філософія, соціологія, психологія контури міждисциплінарного перетину». Організаторами заходу виступили Національний університет «Одеська юридична академія». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Ідеологія в діяльності політичних партій».

8-9 грудня 2017 р. у м. Дніпро проводилася науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». Організаторами заходу виступили Наукове об’єднання «Відкрите суспільство». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Політичний процес в Україні: аналітичний погляд» .

8 грудня 2017 р. у м. Мелітополь проводилася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Організаторами заходу виступили МДПУ імені Богдана Хмельницького.В роботі конференції взяв участь старший викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. доповіддю «Вплив процесу секуляризації на формування розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді»

 15-19 березня 2018 р. у м. Кривий Ріг проводилася Всеукраїнська Internet конференція «Актуальні проблеми гуманітарно-правових наук». Організаторами заходу виступили Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського. В роботі конференції взяв участь старший викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «Проблема трансформації ціннісних орієнтацій сучасної української молоді. Соціально-філософський аспект»

20-21 квітня 2018 р. у м. Мелітополь проводилася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору, до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  Організаторами заходу виступили МДПУ імені Богдана Хмельницького. В роботі конференції взяв участь старший викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Щербакова Н.В. з доповіддю «Філософський дискурс трансформації ціннісних орієнтацій сучасної молоді України».

11-12 травня 2018 р. у м. Одеса проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності». Організаторами заходу виступили ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». В роботі конференції взяв участь професор кафедри суспільно гуманітарних наук Морарь М.В. з доповіддю «Українська національна ідея: проблеми та перспективи».

20-21 червня 2018 р. у Republic of Poland проводилася International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland». Організаторами заходу виступили Chief editor – dr MAŁGORZATA KORECKA, rector (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli). В роботі конференції взяла участь завідувач кафедри суспільно гуманітарних наук, доцент Максимець О.М. з доповіддю «Мотивація вивчення української професійної мови як один із чинників підготовки фахівця» .

Науково-практичні заходи 2016-17 н.р

31 березня – 1 квітня 2017 року в м. Києві відбулася _Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія актуальні проблеми дослідження на сучасному етапі», в якій взяла участь ст. викладач кафедри к.психол.н. Л.В.Єременко з доповіддю «Мотивація навчання і професійна орієнтація студентів».

26-27 травня 2017 р. у м. Дніпро відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики». Доповіді науково-педагогічних працівників, учасників конференції були присвячені найбільш значущим науковим проблемам у царині політичних, соціологічних, юридичних, історичних, філологічних, педагогічних, психологічних, економічних наук, а також філософії, державного управління, соціальних комунікацій, фізичного виховання і спорту. В роботі конференції взяв участь к.іст.н., ст. викладач кафедри суспільно гуманітарних наук Михайлов В.В. з доповіддю «Організаційна криза комуністичної партії України в Херсонській області у другій половині 1980-х – 1991 рр.».

7-8 квітня 2017 року в м. Одеса проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку суспільних наук в 21 столітті» зі своєю темою «Актуальні філософські проблеми 21 століття» в конференції взяла участь доцент кафедри Ісакова О.І.

8-9 грудня 2017 року в м. Одеса проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, філософія, соціологія, психологія контури міждисциплінарного перетину» зі своєю темою «Соціалізація особистості як проблема соціальної синергетики» в конференції взяла участь доцент кафедри Ісакова О.І.

7-8 квітня 2017 року в м.Чернигів проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка здоровя» зі своєю темою «Аксіологія здоровя молоді в сучасній філософії» в конференції взяла участь доцент кафедри Ісакова О.І.

15-16 грудня 2017 року в м. Київ  проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання 21 століття» зі своєю темою «Гуманітаризація системи освіти» прийняла участь доцент кафедри Ісакова О.І.

14 – 15 квітня 2017 року в м. Одеса проходила 02_Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі». Кафедра «Суспільно-гуманітарні науки» ТДАТУ була представлена на заході доповіддю ст.викладача, к.психол.н. Єременко Л. В. «Розвиток наукових уявлень про психологічну допомогу».

5 – 6 травня 2017 року в м. Києві ст.викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук ТДАТУ к.психол.н. Л.В.Єременко взяла участь у _Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка та психологія виклики і сьогодення» з доповіддю «Теоретичний аналіз проблеми підвищення адаптації  студентської молоді до умов навчання у ВНЗ».

8-9 червня 2017 року  у Мелітополі на базі Таврійського державного гротехнологічного університету пройшла  VII Міжнародна науково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів». В роботі конференції взяв участь доцент кафедри СГН Мельник О.О. з доповіддю «М. Фарадей, Д. Максвелл та історія теорії електромагнітного  поля»5-6 травня 2017 року у  м. Дніпро під егідою громадської організації «Правовий світ» пройшла  Міжнародна науково-практична конференція «Становлення громадянського суспільства в Україні нормативно-правове підґрунтя». В роботі конференції взяв участь доцент кафедри СГН Мельник О.О. з доповіддю «Проблеми захисту інтелектуальної власності в мережі INTERNET»

14-15 квітня 2017 року у  м. Дніпро під егідою наукового об’єднання «Відкрите суспільство» пройшла  Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності». В роботі конференції взяв участь доцент кафедри СГН Мельник О.О. з доповіддю «Проблеми викладання історичних дисциплін в аграрному ВНЗ»

24-25 лютого 2017 р. у м. Одеса відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук». Організаторами заходу виступили Правління ГО «Південно-українська організація «Центр філологічних досліджень»». В роботі конференції взяла участь завідувач кафедри суспільно гуманітарних наук, доцент Максимець О.М. з доповіддю «Історія формування словотвірної структури віддієслівних іменників, що є назвами виробничих та технологічних процесів у новій українській мові».