Тараненко Г.Г. Проблема становлення наукового екологічного світогляду здобувачів вищої освіти /Тараненко Г.Г., Неживенко Т.В. // The VI th International scientific and practical conference «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy, 2020. 596 p. 355-359

Тараненко Г.Г. Психічне здоров’я людини в умовах екологічних викликів /Тараненко Г.Г., Вьюн В.В.// Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020», 3-4 грудня 2020 р. С. 270-271

Буркот О.В. Гендерні стеріотипи в мові. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 6 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

 Власенко А.О. Гендерні особливості вивчення філології. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 7 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

В’юн В.В. Людина у просторі віртуальної реальності. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 8 (наук. керівник Поправко О. В.)

Горлова К.О. Ґендерні стереотипи у засобах масової інформації. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 10-11 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Гусєва Д. М. Філософський вимір екологічних проблем сучасності: український контекст. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 11-12 (наук. керівник Поправко О.В.)

Джантатова А.А. Гендерна асиметрія мови у назвах професій. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 12-13 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Дидичкін В.О. Осоливості інформатизації навчального процесу. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 13-14 (наук. керівник Адамович А. Є.)

Дмитров О.М. Психологія управління персоналом під час дистанційної роботи // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 14-15 (наук. керівник Єременко Л. В.)

Дяткова Є.С. Гендерні стереотипи: їх сутність і зміст. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 15-16 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Дяткова Є.І. Роль філософії в осмисленні глобальних проблем сучасності. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 16-17 (наук. керівник Ісакова О.І.)

Жеглова А.О. Запозичення в сучасній економічній лексиці. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 17-19 (наук. керівник Максимець О.М.)

Клипач А.М. Перспективи розвитку ядерної енергії у світі та в україні. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 21-22 (наук. керівник Мельник О.О.)

Корощенко М.Г. Екологічні громадські організації України. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 22-23 (наук. керівник Михайлов В.В.)

Круглова І.С. Особливості формування і розвиток мовної особистості студента. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 23-24 (наук. керівник Адамович А.Є.)

Лакосіна А.О. Становлення сонячної енергетики. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 24-25 (наук. керівник Мельник О.О.)

Маджар Р. Ю. Ефективність самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 25-26 (наук. керівник Тараненко Г.Г.)

Мальчев Богдан. Мова шлюбних промов. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 26-27 (наук. керівник Зімонова О.В.)

Мальчев Б.Р. Реалізація фемінистичної теми у публіцистичній та творчій діяльності Лесі Українки. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 27-28 (наук. керівник Адамович А. Є.)

Мальчев Б.Р. Роль України у спробах вирішення придністровського конфлікту. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 28-29 (наук. керівник Михайлов В.В.)

Неживенко Т.С. Екологічні детермінанти формування світогляду особистості в системі сучасної освіти. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 29-30 (наук. керівник Поправко О. В.)

Патяка Т.А. Адаптація працівників на новому робочому місці. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 30-31 (наук. керівник Єременко Л.В.)

Прокопенко В.В. Назви страв в українській фразеології. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 33-34 (наук. керівник Максимець О.М.)

Радіонова С.Р. Проблематика та жанрово-стильова парадигма творчості Макса Кідрука. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 34-35 (наук. керівник Максимець О.М.

Родін Б.О. Становлення електрики, як науки. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 35-36 (наук. керівник Мельник О.О.)

Рош В.В. Прогрес як проблема. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 36-37 (наук. керівник Ісакова О.І.)

Рощіна А.А. Гендерна дискримінація у ХІХ столітті. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 37-38 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Рощіна А.А. Культура України у період другої світової війни. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 38-39 (наук. керівник Мельник О.О.)

Рябошапка Ю.В. Розвиток духовно-моральної культури студентів. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 40-41 (наук. керівник Ісакова О.І.)

Савельєва Н.В. Критичне мислення як важлива soft skills навичка майбутнього фахівця. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 41-42 (наук. керівник Тараненко Г.Г.)

Самохвалова А.Ю. Особливості системи управління конфліктами. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 42-44 (наук. керівник Єременко Л. В.)

Синя К.О. Тимбілдинг як спосіб ефективного управління командою. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 44-45 (наук. керівник Єременко Л.В.)

Топольницький Г.К. Поселенці таврійської губернії у ХІХ столітті. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 45-46 (наук. керівник Мельник О.О.

Ускова С.О. Особливості розвитку вітчизняного порівняльного літературознавства і мовознавства. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 46-47 (наук. керівник Адамович А. Є.)

Хачко В.О. Особливості збереженні змісту під час перекладу. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 47-48 (наук. керівник Адамович А. Є.)

Чернишова П.А. Ціннісні орієнтації молоді. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 48-49 (наук. керівник Шлєіна Л.І.)

Чертюк В. В. Формування стилю управління в сучасних організаціях. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 49-50 (наук. керівник Єременко Л.В.)

Шапотіннікова В.Р. Мовна культура реклами в сучасному інформаційному просторі. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 50-51 (наук. керівник Максимець О.М.)  

Шаріпов Д.О. Поняття мовної особистості у контексті мовознавчих термінів. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 51-52 (наук. керівник Адамович А. Є.)

Шило А.С. Жіноче лідерство. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 52-53 (наук. керівник Єременко Л.В.)

Шликов Є.С. Забезпечення сталого розвитку в контексті реалізації ноосферної концепції В. Вернадського. // VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. Кафедри суспільно-гуманітарних наук: матеріали VIIІ Всеукр. наук.-техн. конф., 01-18 листопада 2020 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 53-54 (наук. керівник Поправко О. В.)