Викладачі кафедри наукову роботу спрямовують на активізацію інтелектуально-духовного потенціалу молоді, вдосконалення її мовної культури, поглиблення знань з українистики, історії, правознавства, психології та філософії. Колектив кафедри у навчальному процесі постійно займається вихованням всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця, справжнього патріота своєї Батьківщини.
Враховуючи особливості організації наукової роботи на кафедрі суспільно-гуманітарних наук, на основі аналізу річних і перспективних планів науково-дослідної роботи до неї залучено 12 науково-педагогічних працівників, з яких: 1 професор, доктор політичних наук; 5 кандидатів наук, доцентів; 4 старших викладачі; 2 викладачі.
Тематика наукових досліджень пов’язана з профілем кафедри. Дієвим методом підготовки висококваліфікованих кадрів є аспірантура і докторантура. Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію та проходять стажування у провідних наукових і освітньо-наукових установах України.
Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є керівництво науковою роботою студентів. Провідні фахівці кафедри залучають студентів до цілеспрямованої наукової діяльності та спонукають оволодівати необхідними навичками дослідної роботи. На високий рівень поставлено керівництво науково-дослідною роботою студентів за такими напрямками:
– Тенденції розвитку сучасної української мови (доц., к.філол.н. Максимець О.М., ст. викл. Зімонова О.В., викл. Шлеїна Л.І.)
– Історія суспільно-політичних рухів України ХХ століття (проф., д. політ н. Морарь М.В., доц., к.і.н. Мельник О.О., к.і.н., ст. викл. Михайлов В.В.)
– Філософські аспекти галузевого спрямування (к. філософ. н. Ісакова О.І., ст. викл. Щеракова Н.В.)
– Психологічні засади формування соціальної компетентності майбутнього фахівця (к.психол.н, ст.викл. Єрьоменко Л.В.)
– Правова культура як елемент сформованності сучасної особистості (к. п. н., доц. Горбова Н.А., викл. Нестеренко О.М.)
– Соціологічні дослідження проблем сучасної молоді (к.п.н., доц. Тараненко Г.Г.)
– Результати наукових досліджень студенти презентують на наукових конференціях та конкурсах наукових робіт.

ЗВІТ з НДР_2021_СГН

Звіт з науки 2020р.

Звіт за 2019 р.

Звіт_НДР_2018

Звіт з науково дослідницької роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук за_2017рік

Звіт з науково дослідницької роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук за 2016 рік

Звіт з науково дослідницької роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук за 2015 рік

Звіт з науково дослідницької роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук за 2014 рік

Звіт з науково дослідницької роботи кафедри суспільно-гуманітарних наук за 2013 рік