Викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Академічна доброчесність та академічне письмо

Українська мова за професійним спрямуванням

Психологія та педагогіка вищої школи

Філософія

Історія науки та техніки

Історія України та української культури

Історія та культура України

Логіка та риторика

Психологія управління

Етика та естетика

Інтелектуальна власність

Педагогіка

Конфліктологія

Політологія

Методика викладання у ВНЗ

Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

За вибором студента:

      Анімаційна діяльність у готельно-ресторанному бізнесі

      Саморозвиток та саморегуляція особистості

Соціологія

Історія та культура України

      Історія науки і електротехніки з основами інтелектуальної власності

Мистецтво ведення переговорів

Політологія

Логіка та риторика

Методика викладання в Вищій школі

Психологія

Логіка

PR-тенології

Основи ораторського мистецтва

Історичне краєзнавство

Психологія управління

Історія науки та техніки