Якість навчально-виховної діяльності науково-педагогічних кадрів залежить, перш за все, від їх професійної кваліфікації (глибоке володіння навчальним матеріалом та відповідними методичними прийомами його викладення, уміння здійснювати її аналіз та за результатами своєчасно внесених коректив у частині, що стосується навчально-методичного забезпечення певної навчальної дисципліни).

   Однією із форм підвищення якості викладання є взаємні відвідування навчальних занять. “Взаємовідвідування – ефективна форма переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Графік взаємовідвідувань відображається у плані роботи кафедри.

    Основним призначенням взаємних відвідувань навчальних занять є забезпечення постійного обміну передовим досвідом участі в навчально-виховному процесі, узгодження за обсягом навчального матеріалу, методичними прийомами та порядком викладання навчальної дисципліни в різних навчальних групах, логічною послідовністю та взаємозв’язком викладання суміжних дисциплін. У взаємних відвідуваннях навчальних занять беруть участь усі без виключення науково-педагогічні працівники кафедри: від викладачів-початківців до педагогів-майстрів і новаторів.

графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН ІІ-семестр  2021-2022 н.р.

графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН І-семестр  2021-2022 н.р.
графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН ІІ – семестр 2020-2021 н.р.

графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН І – семестр 2020-2021 н.р.

графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН ІІ-семестр 2019-2020 н.р.

Графік взаємовідвідування занять викладачів кафедри СГН 1-й семестр  2019  – 2020 н.р.

Графiк взаємовiдування занять викладачів кафедри 2 -й семестр 2018-2019 рік

Графік взаємовідвідування занять  викладачів кафедри СГН  1-й семестр 2018-2019  рік