DSC_5648 Кафедра суспільно-гуманітарних наук створена 26 серпня 2015 року шляхом обєднання кафедр українознавства та філософії і соціології. (Наказ №374-ОД від 26.08.15)
Сьогодні кафедра налічує 16 співробітників, серед яких 1 доктор політичних наук, 7 кандидатів наук: історичних, філологічних, педагогічних, філософських, соціологічних; 6 викладачів та 2 старших лаборанта. Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Максимець Оксана Миколаївна.
Навчальні приміщення кафедри розташовані в корпусі №1 та №9, в яких є лекційні аудиторії, етнографічний кабінет та лабораторія соціологічних досліджень.
Специфікою кафедри є викладання широкого спектру дисциплін для студентів усіх факультетів університету:
– ОКР “Бакалавр”: історія України та історії української культури, українська мова за професійним спрямуванням, культура наукової мови, правознавство, психологія, полiтологiя, соціологія, етика та естетика;
– ОКР “Спеціаліст”: законодавство та право в АПК, інтелектуальна власність екологічна політика, психологія;
– ОКР “Магістр”: вища освіта України і Болонський процес, аграрне та екологічне право, законодавство та право в АПК, інтелектуальна власність, філософські проблеми наукового пізнання, філософія науки та інноваційного розвитку, психологія і педагогіка в вищій школі, педагогіка;
Стратегія розвитку кафедри полягає в запровадженні нових методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, організації самостійної роботи, застосування модульних технологій навчання, інформатизація навчального процесу.

DSC_6522  Викладачі кафедри навчальну роботу спрямовують на активізацію інтелектуально-духовного потенціалу молоді, вдосконалення її мовної культури, поглиблення знань з україністики, філософії, правознавства, психології та педагогіки, використовуючи сучасні методи та прийоми викладання.
Провідні фахівці кафедри, маючи на меті залучити студентів до цілеспрямованої наукової діяльності, керують роботою наукових студентських гуртків, учасники яких оволодівають необхідними навичками дослідницької роботи. На високий рівень поставлено керівництво науково-дослідною роботою студентів за такими напрямками:
– проблема мови в сучасній Україні;
– виборчі технології українських політичних партій;
– аграрне законодавство України;
– соціальна філософія;
– проблема інтуїтивізму в сучасній західній філософії;
– електоральна соціологія.
Під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено наукові роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі науково-пошукових робіт «Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає». Студентські роботи були відзначені дипломами Міністерства освіти і науки України. Студенти, які займаються науковою діядьністю, крім участі у наукових конференціях, – активні учасники мовно-літературних конкурсів ім. Т.Г.Шевченка та П. Яцика.
Одним із пріоритетів діяльності кафедри є виховна робота. Адже утвердження української національної ідеї і розбудова на її основі нашої держави вимагає висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральними якостями, розвиненими почуттями патріотизму, громадянської та національної гідності, активної життєвої позиції в процесі державотворення. Підготовка таких спеціалістів здійснюється на основі вимог державної концепції національного виховання та концепції виховання, розробленої в університеті, з урахуванням етнічних, соціальних і духовних особливостей студентського колективу. Зусилля викладачів кафедри спрямовуються на те, щоб кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а виховання студентів проводилося не лише на основі розгляду тих чи інших тем, питань, прикладів та фактів, але й особистісної оцінки різних проблем.