Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» стажування – це набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності. Стажування передбачає засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня.

Відповідно до наказів № 1525-ІПК, № 1526-ІПК та № 1527-ІПК ТДАТУ від 29 жовтня 2020 року викладачі кафедри технічного сервісу та систем в АПК: д.т.н., професор Дмитро Журавель та ст. викладачі Костянтин Петренко і Андрій Бондар проходили підвищення кваліфікації (стажування) на приватному науково-виробничому підприємстві «КЕРМЕК».

Мета підвищення кваліфікації полягала у підвищенні педагогічної майстерності та професійного рівня.

Програма стажування передбачала наступні етапи:

1. Ознайомлення із напрямом виробничої діяльності ПНВП «КЕРМЕК» та питаннями охорони праці.
2. Ознайомлення зі структурними підрозділами, режимами праці та умовами роботи працівників.
3. Ознайомлення з питаннями інформаційного забезпечення роботи ПНВП «КЕРМЕК».
4. Ознайомлення з питаннями поліпшення якості технічного сервісу, зниження енергетичних витрат та підвищення надійності машин і обладнання.
5. Ознайомлення з питаннями щодо оформлення технічної документації, згідно з Державними стандартами України.

В результаті стажування було реалізовано наступне:

Брали участь у розробці гідравлічної схеми приводу лебідки підйомного крану, яка передбачала заміну нерегульованого аксіально-плунжерного гідромотора на регулюємий, що дало змогу зменшити час холостої роботи автокрану.

Брали участь у дефектації, ремонті та випробуванні гідроциліндрів, а саме в розробці рекомендацій при ремонті гідроциліндра висування стріли автокрана і ремонту однієї із його опір.

Брали участь у дефектації, ремонті та випробуванні шестерневих гідронасосів для навантажувачів типу BALCANCAR.

Брали участь в удосконаленні та розробці гідравлічних систем, а саме: рульового керування, гідроприводу основного насосу, гідроприводу крил поливної системи оприскувача «ТУМАН-2М».

Брали участь у технологічному процесі ливарного виробництва та технічному сервісі устаткування.

Інформацію, що отримана у результаті стажування буде впроваджено у навчальний процес при вивченні дисциплін «Гідропривод», «Триботехніка», «Гідравліка, гідро- та пневмопривод» та «Технічний сервіс мехатронних систем».

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК