За останнє десятиліття в Україні відбулися зміни в науці та суспільній свідомості, які привели до необхідності переосмислення науки і освіти, а також їх цілей і завдань. Якісну освіту сучасного фахівця будь-якої галузі неможливо уявити без розвитку інформаційної, дослідницької та комунікативної культури.

У зв’язку з цим, аграрно-політичні дебати є ефективною педагогічною технологією, яка сприяє розвитку логічного і критичного мислення, комунікативної культури та навичок публічного виступу. Участь у дебатах дає можливість молодим фахівцям розвинути вміння працювати в команді, вибирати відповідних партнерів, вмінні концентруватися на суті проблеми і відстоювати свою точку зору щодо важливих аграрно-політичних питань для України.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.17 за № 1/11-2276 на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України 24-27 травня п.р. планується проведення ХІХ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти. У рамках Зльоту відбудеться фінал аграрно-політичних дебатів серед студентства аграрних ВНЗ України. Для участі у фіналі в ТДАТУ було проведено перший етап агродебатів відповідно до рекомендацій, схвалених на засіданні Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ ДУ НМЦ «Агроосвіта» (протокол від 01.03.2017 №1) та за методичної підтримки з боку проекту «Німецько-український агрополітичний діалог».

Теми для проведення дебатів були запропоновані наступні (у підпунктах перераховані питання, на які рекомендувалось звернути увагу при підготовці до дебатів для розкриття теми):

1) Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – введення вільного ринку землі.

 • Хто має право купити і скільки?
 • Впровадження, в які терміни?
 • За якою процедурою?
 • Чи можуть купувати іноземці, чому?

2) Скасування спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (4 група) та застосування загальної системи оподаткування з податку на додану вартість (ПДВ).

 • За яких передумов (введення програми субсидування)?
 • Для всіх однакові умови або виключення для якихось галузей?
 • Перехідні періоди (що зараз і як було)?
 • Вплив на с/г введення загального податку на прибуток (для різних підприємств)?

3) Дозвіл на використання генно-модифікованих продуктів (ГМО-продуктів) у виробництві продуктів харчування для населення і кормів для тварин – як гарантія продовольчої безпеки країни.

 • З чим пов’язані побоювання на рахунок ГМО?
 • Як ставляться до ГМО у світі / Європі, дозвіл на виробництво?
 • Чи можна без ГМО гарантувати продовольчу безпеку?
 • Як ведеться контроль ГМО в Україні (основні продукти), вплив на експорт?

4) Підтримка розвитку сімейних фермерських господарств – скорочення впливу великих аграрних підприємств/агрохолдингів?

 • Хто гарантує продовольчу безпеку, по яких продуктах?
 • Роль сімейних фермерських господарств та агрохолдингів у розвитку сільських територій?
 • Хто може забезпечити високу якість продукції та її безпеку?
 • Роль структури аграрних підприємств для розвитку експорту аграрної продукції?

В агродебатах взяли участь студенти всіх факультетів. Переможцями дебатів було визначено Бардиш Діану – студентку 3-го курсу факультету економіки та бізнесу та Фенагеєву Дар’ю – студентку 4-го курсу факультету агротехнологій та екології.

У фіналі аграрно-політичних дебатів ХІХ Зльоту запланована участь наших студентів у обговоренні теми «Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення – введення вільного ринку землі». Бажаємо успіхів.

Вітаємо переможців!!!

Грицаєнко І.М., пом. ректора з ОВР,

керівник «Школи студентського активу ТДАТУ»,

фото автора