20191129_081203Дисципліна «Гідравліка» є важливим предметом для вивчення в закладах вищої освіти технічного спрямування, адже ця наука вивчає закони руху і рівноваги рідин та способи їх практичного застосування для розв’язання технічних завдань. Законами гідравліки користуються під час вирішення завдань у машинобудуванні, гідроенергетиці, гідромеханізації, водопостачанні та інших галузях техніки. Метою навчальної дисципліни «Гідравліка» є всебічна підготовка спеціалістів, спроможних, на основі отриманих знань та навичок, кваліфіковано вирішувати питання водопостачання сільських населених пунктів і сільськогосподарських виробництв, експлуатації гідравлічних машин і установок з врахуванням охорони водних ресурсів та раціонального і екологічно безпечного їх використання.

«Гідравліка» складається з двох великих розділів: «гідростатика» і «гідродинаміка», перший розділ вивчає закони рівноваги рідин, а в другому розглядаються закони руху рідин.

29 листопада на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» було проведено олімпіаду з дисципліни «Гідравліка» на тему: «Гідростатика і Гідродинаміка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» під керівництвом викладача д.т.н., професора Журавля Дмитра Павловича

Метою проведення олімпіади з дисципліни «Гідравліка» є:

  • виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді; сприяння реалізації її творчих здібностей;
  • стимулювання творчої праці студентів; формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;
  • відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Кожен учасник послідовно у два етапи виконував наступні завдання.

Перше завдання полягало у розв’язуванні задач за тематикою. Правильно виконані задачі оцінювались в 10 балів.

Друге завдання полягало у відповідях на тести. Час, що відводився на виконання складав 15 хвилин. Правильні відповіді оцінювались в 10 балів.

Переможців визначали  згідно заповненого протоколу за сумою набраних балів. За успішну участь в олімпіаді переможці одержали додаткові бали до свого загального рейтингу з дисципліни «Гідравліка»: І-е місце – 20 балів; ІІ-е місце – 15 балів; ІІІ-е місце – 10 балів. За участь в олімпіаді студенти також одержали по 5 балів до свого загального рейтингу з дисципліни «Гідравліка» за умови участі у всіх перелічених вище етапах.

Всього в олімпіаді прийняло участь 12 студентів 21 ЕЕ групи.

Переможці олімпіади:

І-е місце – студентка 21ЕЕ групи  Чепак А.М.

2-е місце – студентка 21 ЕЕ групи Данилевич В.Р.

3-е місце – студент 21 ЕЕ групи Стойков В.М.

За матеріалами: кафедра ТСС АПК