22 листопада науковці, фахівці наукової бібліотеки ТДАТУ взяли участь у онлайн-семінарі, проведеного УкрІНТЕІ. Для науковців, представників закладів вищої освіти, галузевих інститутів була запропонована важлива тема «Науково-інноваційна та освітня діяльність університетів за показниками світових рейтингів».

У роботі семінару взяли участь понад 150 представників різних наукових і навчальних установ. Учасникам було запропоновано аналіз 6 найбільш вагомих міжнародних рейтингів: британські QS World University Rankings та Times Higher Education (предметні рейтинги), шанхайський Academic Ranking of World Universities (ARWU), Best Global Universities Rankings, UI GreenMetric World University Rankings (зелений рейтинг, Індонезія), SCImago Institutions Rankings (рейтинг наукових установ, Іспанія).

Майже усі рейтинги мають подібні показники оцінювання науково-освітньої діяльності університетів. Усі вони відіграють значну роль в оцінюванні діяльності міжнародних ЗВО. Найбільшу частку показників становлять ті, що призначені для оцінювання наукової діяльності, на другому місці – показники оцінювання освітньої діяльності, на останньому місці – інноваційна діяльність.

Аналіз науково-інноваційної та освітньої діяльності ЗВО України за показниками міжнародних рейтингів свідчить, що до стабільних переваг вищої освіти України відносяться високий рівень освіченості її населення, якість природничої та математичної освіти. Проте вища освіта України значно відстає від провідних країн світу за результатами публікаційної діяльності, жоден український ЗВО досі не увійшов у список 200. На низькому рівні залишається показник щодо трансферу знань й отримання доходів від промисловості.

Українські університети відзначились лише у 2 вагомих рейтингах світу. Десять українських ЗВО увійшли до рейтингу Times Higher Education (501-1200 місця) і 8 ЗВО у QS World University Rankings (511-1200).

Міжнародні рейтинги вищого гатунку обирають виші за ключовими параметрами: викладання, дослідження, передача знань, міжнародні перспективи, академічна репутація, репутація роботодавця (як компанії оцінюють випускників вишів), співвідношення викладачів і студентів, цитування робіт на факультеті, співвідношення міжнародних викладачів, співвідношення іноземних студентів.

Найкращі університети країн світу за рейтингами: США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Китай, Австралія тощо. Усі ці країни мають якісно розвинену державну систему освіти, бажання людей навчатися в університетах країни і наявність топових вишів у країні.

Ольга Білоцька,
директор наукової бібліотеки