07b830e74a4d72614296d42401804f89
Вийшов з друку збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти»

Пошуки тих чи тих напрямів і підходів до удосконалення організації навчання у закладах вищої освіти зумовлюються потребами та особливостями суспільно-економічного розвитку.

Завершено роботу І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

24 квітня завершено роботу I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», яка проходила на базі кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК».

IMG_5312
Участь ТДАТУ у науково-практичних семінарах

З метою надання практичної допомоги бізнесу та популяризації власних розробок і результатів досліджень фахівці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного беруть постійну участь у районних, обласних та всеукраїнських семінарах, форумах та інших науково-практичних заходах.

Стажування викладачів кафедри ТСС АПК у ТОВ «Хавестер»

Відповідно до затвердженого плану-графіку стажування викладачів кафедри  ТСС АПК  відбулось стажування ст. викладача Бондаря А.М. та ст. викладача Новіка О.Ю. у ТОВ «Хавестер», яке розташоване в Первомайському районі Миколаївської області.

dsc_0067-4-839x560 Надикто
Вчена рада висунула доктора наук, професора Надикто В.Т. у дійсні члени НААН України

14 січня вчена рада ТДАТУ висунула проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності, професора, доктора технічних наук, члена-кореспондента НААН України, Заслуженого діяча науки і техніки України Надикто Володимира Трохимовича кандидатом у дійсні члени (академіки) Національної академії аграрних наук України.

Науковий гурток кафедри публічного управління, адміністрування та права. Підсумки роботи

З початку заснування кафедри публічного управління, адміністрування та права, на ній працює науковий гурток “Практичні аспекти державного управління” (керівник к.н. держ. упр., доцент І. В. Застрожнікова).

Питання забезпечення якості вищої освіти вирішуємо разом

Перехід суспільства до інноваційного сценарію свого розвитку об’єктивно пов’язаний з необхідністю інноваційного реформування вищої школи, що передбачає формування інноваційного клімату у ЗВО, комплексну реалізацію інноваційних освітніх програм та інноваційних методів навчання, створення інноваційної інформаційно-освітньої сфери, а також підвищення якості вищої освіти.