Таврійський  державний  агротехнологічний університет оголошує обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв  ім. професора Ф.Ю. Ялпачика.

         Термін подачі документів на конкурс – 1 місяць  з дня опублікування оголошення.

          Заяву з додатком особового листка по обліку кадрів, автобіографію, копію трудової книжки, завірену за місцем роботи, копію паспорта, копію довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера, фотокартки розміром 3х4см.- 2шт., копію диплома про повну вищу освіту та додаток до нього, копії диплома наукового ступеня і атестата про присвоєння вченого звання, копію документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, список наукових праць і охоронних документів на наукові розробки направляти на ім’я ректора за адресою:

                                        72310  м. Мелітополь

                                        пр. Б-Хмельницького, 18

Телефон для довідок:   42-06-18 – приймальна ректора

                                        42-03-45 – відділ кадрів