Винахідницька та раціоналізаторська діяльність є однією зі складових частин наукової роботи в університеті. Вона є досить важливою для кожного навчального закладу, так як є одним із вагомих показників, відображених у всіх без виключення рейтингових системах, у тому числі в ТОП-200.

Щороку Державна служба інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут промислової власності» підбивають підсумки винахідницької діяльності закладів вищої освіти та наукових установ. У 2017 році найвищою винахідницькою активністю відрізнялися організації, підпорядковані МОН України, які протягом аналізованого періоду подали 2 875 заявок (40,2 % від загальної кількості поданих заявок). Найбільш активними в поданні заявок виявилися Національний університет харчових технологій – 1 місце, 277 заявок; НУБІП – 2 місце, 271 заявка; НТУУ «КПІ» – 3 місце, 221 заявка.

ТДАТУ посів десяте місце в загальному рейтингу серед університетів України, друге – серед аграрних ЗВО, 1 місце серед університетів Запорізької області. Протягом 2017 року отримано 120 охоронних документів на наукові розробки, заявником і власником яких є Таврійський державний агротехнологічний університет: 14 патентів на винаходи,103 – на корисні моделі, 3 свідоцтва на авторські права на наукові твори.

Найбільших успіхів у винахідницькій роботі досягнув доцент кафедри цивільної безпеки, Заслужений винахідник України Малюта С.І., який є автором 175 патентів України, пов’язаних з питаннями удосконалення сільськогосподарської техніки, технології обробки ґрунту та охорони праці.

Найбільш активними у винахідницької роботі університету є вчені енергетичного факультету, механіко-технологічного факультету, факультету агротехнологій та екології і факультету інженерії та комп’ютерних технологій.

За чотири місяці 2018 року в Інститут інтелектуальної власності України університетом подано 114 заявок на захист прав інтелектуальної власності на наукові розробки і одержано 44 патенти України на корисну модель.