На кафедрі ТКМ при виконанні лабораторних робіт студенти 1, 2, 3, 4 курсів факультетів механіко-технологічного, ІКТ, енергетичного очної та заочної форм навчання набувають практичних навичок.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА ВАТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
 
Для закріплення теоретичних основ студенти 2 курсу факультету МТ проходять механіко-технологічну заводську практику на ВАТ «Гідросила МЗТГ» та ВАТ «Гідросила ТЕТІС», який є основними базами проходження практики.

Кафедрою була проведена робота, у наслідок чого була досягнута домовленість з керівництвом заводу ВАТ «Гідросила МЗТГ» та ВАТ «Гідросила ТЕТІС» про проходження механіко-технологічної заводської практики студентами 2 курсу факультету МТ у повному обсязі.

 

Усі студенти 2 курсу МТФ зараховуються на робочі місяця у різні цехи заводу та проходять практику, працюючи на металорізальних верстатах. По закінченні практики студентами отримуються зарплатня за виконану роботу.

За час практики студенти ознайомлюються з роботою, обладнанням, оснащенням, технічною документацією різних цехів заводу. По індивідуальному завданню кожен студент розробляє технологічний процес виготовлення одної з деталей, яка безпосередньо виготовлялась у даному цеху, де студент проходив практику.

Для підвищення якості практичної підготовки студентів та взаємодії із виробництвом була створена філія кафедри на ВАТ «Гідросила МЗТГ».

Після закінчення термінів практики, на підсумковій конференції, студенти підводять підсумки отриманих практичних знань під час роботи в цехах і захищають звіт по практиці комісії кафедри, що складається з провідних викладачів.

Договір між ТГАТУ та ПАТ “Гідросила МЗТГ” про співпрацю

Договір між ТГАТУ та ВАТ “Гідросила ТЕТІС” на проходження практики студентами

Договір між ТГАТУ та ПАТ “Гідросила МЗТГ” на проходження практики студентами

Приказ ПАТ “Гідросила МЗТГ” о проходженні студентами практики

Договір між ТГАТУ та МЗТГ на виробничу практику

Паспорт МЗТГ