КЮРЧЕВ Сергій Володимирович

Посада: Професор кафедри «Технологія конструкційних матеріалів»

Базова вища освіта: У 1999 р. закінчив таврійську державну агротехнічну академію (ТДАТА) за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Вчене звання: У 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри «Технологія конструкційних матеріалів» № диплома 12ПР №011297

Науковий ступінь: Доктор технічних наук У 2019 році захистив дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України. Спеціальність 05.05.11-Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва № диплома ДД №009423

Email: serhii.kiurchev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • промислова гідравліка та пневматика
  • триботехніка
  • підвищення точності обробки на металорізальних верстатах
  • підвищення надійності агрегатів та систем с.г. техніки

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 1999 р. по 2000 р. працював на посаді асистента кафедри тваринництва
з 2000 р. по 2003 р. - асистент кафедри «Трактори та автомобілі» ТДАТА
з 2004 - 2005 р.р. - ст.викладач кафедри «Трактори та автомобілі»
з 2005 р. – доцент кафедри «Технологія конструкційних матеріалів»
з 2006 р. – завідуючий кафедри «Технологія конструкційних матеріалів»
з 2008 р. працює на посаді декана механіко-технологічного факультету
з 2016 р. працює на посаді професора механіко-технологічного факультету
Види і результати професійної діяльності к.т.н., проф. Кюрчева С.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Кюрчев С.В. Процес охолодження у зерносховищі при зберіганні зернової продукції з подальшою реалізацією у виробництві/ С.В.Кюрчев// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК, Київ, 2018 Наукове фахове видання.–Науковий журнал.- Вип.9.-№ 3.-83-90

Паламарчук І.П. Обґрунтування кінематичних параметрів міжопераційного віброхвильового транспортування сої за її інфрачервоного сушіння/ І.П. Паламарчук, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева, Л. М.Кюрчева, М. І.Стручаєв// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 86–93

Кюрчев С. В. Перспективний підхід у зберіганні зернових культур / С.В. Кюрчев, Л.М.Кюрчева, В.О. Верхоланцева // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 1, 195-201

Кюрчев С. В. Оцінка зернових культур після збері-гання у зерносховищі із застосуванням зворушення / С.В. Кюрчев, Л.М.Кюрчева, В.О. Верхоланцева // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2019, Vol. 10, No 2, 57-63

Voitik A. Defining the parameters for a brush with polypropylene bristle when uncovering the root system of maternal plants/ Voitik A., V.Kravchenko, O.Pushka, S.Kiurchev, O.Ivanov, R.Kharak, O.Nazarenko // Eastern-European Journal of Enterprise,Technologies ISSN 1729-3774Poltava State Agrarian Academy H. Skovorody str., 1/3, Poltava, Ukraine, 36003 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.173917, 4/1 ( 100 ) 2019, р. 26-32

Palamarchuk I. Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling / Palamarchuk I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Palianychka N., Hryhorenko O.// Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy – 2018. Chapter No.: 94. – P. 981-988.

Igor Palamarchuk, Serhii Kiurchev, Ludmyla Kiurcheva, Valentуna Verkholantseva Analysis of main characteristics of of infrared drying in the moving layer of grain produce/ Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Ludmyla Kiurcheva, Valentуna Verkholantseva // Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 317-322, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Vera Malkina, Serhii Kiurchev,Viacheslav Osadchyi,Oksana Strokan The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,Viacheslav Osadchyi,Oksana Strokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Olha Sushko, Serhii Kiurchev, Oleksandr Kolodii, Roman Bakardzhiiev Grains dynamic strength determination and the optimal com-bination of components of a diamondiferous layer of grinding wheels/ Olha Sushko, Serhii Kiurchev, Oleksandr Kolodii, Roman Bakardzhiiev // Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 259-266, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Ludmyla Chernysheva , Serhiі Kiurchev, Oleh Penov, Vitaliy Chercun Refractory materials manufacturing based on sewage sludge/ Ludmyla Chernysheva , Sergii Kiurchev, Oleh Penov, Vitaliy Chercun// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 11-16, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019

Максименко М.П., Кюрчев С.В. Значення охолодження для фруктів і овочів// Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 150–151

Латоша В.В., Кюрчев С.В. Аналіз насіннесховищ та зерносховищ // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 134–135

Савіська А.С., Кюрчев С.В. Технологія виробництва сортового борошна // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 124–125

Литостанський О.С., Кюрчев С.В. Класифікація зерносховищ за періодом зберігання // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 116–117

Савійський С.М., Кюрчев С.В. Основні фактори у процесі зберігання зерна // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 98–99

Асадян Д.С., Кюрчев С.В. Переваги та недоліки способів сушіння фруктів та овочів // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 78–79

Тисленко О.О., Кюрчев С.В. Підготовка до процеса сушіння овочів, фруктів і бульб картоплі // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 55–56

Бурдін В.М., Кюрчев С.В. Організація очищення зерна // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 33–34

Пінжаєва Л.С., Кюрчев С.В. Основні вимоги, що пред'являються до зерносушильної техніки // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 25–26.

Гера А.М., Кюрчев С.В. Сушіння олійних культур // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 13–14.

Кюрчев С.В. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження/ С.В.Кюрчев, Л.М.Кюрчева, В.О.Верхоланцева // Праці ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 20 – 28

Кюрчев С.В. Процес охолодження у зерносховищі при зберіганні зернової продукції з подальшою реалізацією у виробництві/С.В.Кюрчев// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК, Київ, 2018 Наукове фахове видання.–Науковий журнал.- Вип.9.-№ 3.-83-90

Sergey Kiurchev Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive/ Anatolii Panchenko, Sergey Kiurchev, Angela Voloshina, Olena Titova, Dmytro Onopreychuk, Volodymyr Stefanov, Ivan Safoniuk, Viktor Pashchenko, Hennadii Radionov, Maksim Golubok// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Applied mechanics, 2018. – Vol. 4. – No 7 (94). – pp. 51-60

Кюрчев С.В. Методика дослідження впливу вологості насіння соняшника на раціональну швидкість повітряного потоку в пневмогравітаційному сепараторі/С.В.Кюрчев// Науковий вісник Національного університета біоресурсів і природокористування України. м. Київ, 2018 Вип.282. С. 404– 410. 1,0

Кюрчев С.В. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром/ С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук, В.О.Верхоланцева// Наукові праці. м. Одеса, 2018.- Вип. 82, Т.1. – С. 122 – 127

Кюрчев С.В. Обґрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром/ С.В. Кюрчев, І. П.Паламарчук, В. О.Верхоланцева// Матеріали ХVІІ міжнародне науково-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв», 3-8 вересня 2018 р.,м.Одеса

Кюрчев С.В. Застосування перспективної віброконвеєрної інфрачервоної сушарки/ С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук// ХIХ Міжнародної наукової конференції присвяченої 118-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки» 17-19 жовтня 2018р.,м. Киї, с.84-85 (НУБіП 2018 )

Кюрчев С.В. Розробка основних принципів створення теплоенергетичної системи зберігання сільськогосподарської продукції/ С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук, Л.М.Кюрчева, В.О.Верхоланцева// Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології у контексті євроінтеграції: Збірник тез 7-ї міжнародної науково-технічної конференції, Київ, 6-7 листопада 2018 р. НУХТ с.27-28

Кюрчев С.В. Методика дослідження впливу вологості насіння соняшника на раціональну швидкість повітряного потоку в пневмогравітаційному сепараторі/С.В.Кюрчев// Науковий вісник Національного університета біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК м. Київ, 2018 Наукове фахове видання.– Вип.296. С. 139– 141.

Кюрчев С.В. Конструктивні особливості зерносховища із застосуванням охолодження/С.В.Кюрчев// Науковий вісник Національного університета біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК м. Київ, 2018 Наукове фахове видання.– Вип.298. С. 105– 110

Sergey Kiurchev Optimization of the parameters for the process of grain cooling/ Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Valentуna Verkholantseva, Nadiia Palianychka, Olenа Hryhorenko// V Мiędzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii techniki, technologie, innowacje 20-22 czerwca 2018r.– Krynica-Zdrój, 91

Кюрчев С.В. Обґрунтування конструкції та принципу роботи віброаспіраційного сепаратора/С.В.Кюрчев, І.П.Паламарчук, Л.М.Кюрчева, В.О.Верхоланцева// Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. Наукове фахове видання.- Вип. 18. –Т2. – с. 100 – 109

Кюрчев С.В. Дослідження динаміки руху насінини при виході з живильного конуса віброаспіраційного сепаратора/С.В.Кюрчев, І.П. Паламарчук, Л.М. Кюрчева, В.О. Верхоланцева// Науковий вісник ТДАТУ.-Мелітополь, 2018.Наукове фахове видання.-Вип. 8.-Т.2.

Sergey Kiurchev Optimization of the parameters for the process of grain cooling/ Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Valentуna Verkholantseva, Nadiia Palianychka, Olenа Hryhorenko// V Мiędzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii techniki, technologie, innowacje 20-22 czerwca 2018r.– Krynica-Zdrój, 91

Кюрчев С.В. Математичне моделювання віброаспіраційного сепарування насіннєвого матеріалу /С.Кюрчев, І.Паламарчук, В.Верхоланцева, О.Колодій// Вісник ЛНАУ, № 22, 2018.-с.171-176

Кюрчев С.В. Визначення важливого фактора якості пшениці у процесі зберігання із застосуванням охолодження / С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Т.1. – С. 20 – 28.

Протитечійно–струминна гомогенізація молока / К.О Самойчук., Г.В. Дейниченко., С.В. Кюрчев, В.О Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева // Монографія. – Мелітополь, 2017. – 190 с.

Кюрчев, С. В. Аналіз методів збільшення врожайності соняшника в умовах тов. "Зоря" Приазовського району Запорізької області / С. В. Кюрчев, О. С. Колодій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. - Вип. 17, т. 3 : Технічні науки. - С. 188-193

Кюрчев С. В. Разработка рекомендации по хранению пшеницы в зернохранилищ / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Наукове фахове видання.- Вип. 17. –Т.3. – с. 166 – 173.

Kiurchev Investigation of the respiration rate during storage of fruiting vegetables under the influence of abiotic factors / O. Priss, V. Yevlash,V.Zhukova, V. Verkholantseva,I.Kalugina, S.Kolesnichenko, A. Salavelis, O. Zolovska, H. Bandurenko // EUREKA: Life Sciences, – 2017. – Vol. 6, P. 10–15.

Кюрчев С. В. Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик // Праці ТДАТУ. Наукове фахове видання. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – с. 62 – 67

Кюрчев С. В. Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка // «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18 травня 2017 р.: Тези доповідей.Ч.1.- Наукове фахове видання.- Х.:2017.-с. 258-260.

Кюрчев С. В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка, В. О. Олексієнко, Г. В. Дейниченко, К. О. Самойчук // Монографія. Рекомендовано до видання Вченою радою ТДАТУ міністерства освіти і науки (протокол № 12 від 30 травня 2017 р.) – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017.-188 с. ISBN 978-966-197-498-1.

Кюрчев С. В. Застосування процесу охолодження пшениці у технології зберігання зерна / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, О. М. Леженкін // II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні ас-пекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» до 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчя Харківського державного університету харчування та торгівлі 5–7 вересня 2017 року Харків-Мелітополь–Кирилівка Україна , Наукове фахове видання.— с. 65-66.

Kiurchev Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (ocimum basilicum l.) under greenhouse conditions / K Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D.// Журнал Хімічна інжене-рія:Технології ви-робництва харчу-вання. Техно-логічний аудит та резерви вироб-ництва. Technology audit and production reserves — № 4/3(36), ISSN 2226-3780,2017, р.42-45.

Кюрчев С. В. Процес теплообміну між зернівками та охолоджувальним повітрям у зерносховищі / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція, Одеса, 21-22 вересня 2017 р. Сучасні проблеми холодильної техніки та технології, Наукове фахове видання.— с. 228-229.

Кюрчев С. В. Дослідження індексу деформації клейковини пшениці у процесі зберігання / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // ХI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» 1–3 листопада 2017 року,Кропивницький, Наукове фахове видання.- с.8-9.

Кюрчев С. В. Експериментальні дослідження комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора / С. В. Кюрчев, О. О. Шокарев, О. М. Шокарев // ХI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» 1–3 листопада 2017 року,Кропивницький, Наукове фахове видання.- с.140-141.

Кюрчев С. В. Перспективний процес зберігання зерна із застосуванням охолодження у зерносховищі / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, Л. М. Кюрчева // ХVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки» 16-18 жовтня 2017р.,м. Кам’янець-Подільський, Наукове фахове видання.-с.141-143.

Кюрчев С.В. Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання/М.Є. Сердюк, С.В. Кюрчев, Д.С. Степаненко // East Europe Journal 1/10 (79). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 42-48.

Samoichuk K, Kiurchev S., Oleksiienko V. , Palyanichka N., Verholantseva V. Investigation of homogenization of milk in a pulsation machine with a vibrating rotor // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21.

Кюрчев С. В. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних та біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. Наукове фахове видання. Вип. 16. –Т.1. – С. 3 – 8.

Кюрчев С. В. Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання/ С. В. Кюрчев, Д. С. Степаненко, М. Є. Сердюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774 1/10 ( 79 ) 2016. Наукове фахове видання.- с. 42-48.

Кюрчев С. В. Чистовая обработка пластическим деформированием валов / С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.18. No.1. 61-65.

Кюрчев С. В. Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння / С. В. Кюрчев, О. О. Шокарев, О.М. Шокарев // Вісник НУБІП. Техніка та енергетика АПК.-Київ, 2016.- Наукове фахове видання. №251 .-с. 112-119.

Кюрчев С. В. Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки / С. В. Кюрчев, Л. М. Тележенко, А. С. Кулик, В. Ф. Жукова, В. О. Верхоланцева // Технологический аудит и резервы производства Наукове фахове видання. — № 4/4(30),Полтава, 2016.-с.61-65.

Колодій, О. С. Дослідження руху насіння в аспіраційному каналі пневмогравітаційного сепаратора методами числових експериментів [Текст] / О. С. Колодій, С. В. Кюрчев, К. Л. Мельник // Вісник Сумського національного аграрного університета: наук. журнал / СНАУ. - Суми, 2016. - Вип. 10/3(31). - С. 156-160.

Кюрчев С. В. Економічна оцінка ефективності зберігання зерна із застосуванням охолодження/ С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК: Матеріали V Все-української науково-практичної конференції, Київ, 17-18 листопада 2016 р.: Тези доповідей. — К.: НУХТ, 2016. Наукове фахове видання.— c. 90-92.

Колодій О. С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О. С. Колодій, С. В. Кюрчев, К. Л. Мельник // Інженерія природокористування = Engineering of nature management : наук. журн. / Харк. нац. техн. ун-т сільс. госп-ва ім. Петра Василенка. - Х., 2016. - № 2(6). - С. 52-57.

Колодій, О. С. Результат впровадження пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О. С. Колодій, С. В. Кюрчев, Л. М. Кюрчева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2016. - Вип. 16, т. 2 : Технічні науки. - С. 211-216.

S. Kiurchev Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization / K. Samoichuk, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantsev// DOI: 10.21303/2504-5695.2016.00236 (2016), «EUREKA: Life Sciences»Number 6, Food Science and Technology, р.3-10.

Kiurchev Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor / K. Samoichuk, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantsev// Восточно-Европейский журнал передовых технологий Technology and equipment of food production Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 6/11 (84),2016.- Наукове фахове видання.- р.16-21.

Кюрчев С. В. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». – Харків: ХНТУСГ ім..Петра Василенка, 2016.- Наукове фахове видання.- – Вип. 179. – С. 26 – 32.

Колодій, О. С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О. С. Колодій, С. В. Кюрчев, К. Л. Мельник // Інженерія природокористування = Engineering of nature management : наук. журн. / Харк. нац. техн. ун-т сільс. госп-ва ім. Петра Василенка. - Х., 2016. - № 2(6). - С. 52-57

Кюрчев С.В. Конструктивные особенности установки для сушки и охлаждения зерна активным вентилированием / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип.5, Т.1. – С. 108 – 113. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/e-index.html.

Кюрчев С.В. Особенности хранения зерновых запасов / С.В. Кюрчев, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.3. – С. 189 – 194.

Кюрчев С. В. Підвищення зносостійкості циліндричної поверхні алмазним вигладжуванням / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.156 .-с. 494-497.

Кюрчев С.В. Багатокритеріальний аналіз існуючих сепараторів насіння із різним робочим агентом / С.В.Кюрчев, О.С. Колодій // "Механізація сільськогосподарського виробництва". – Харків: ХНТУСГ, 2015 – Вип.156: т. 1. – С. 86-92.

Кюрчев С.В. Алгоритмічна модель роботи аеродинамічного сепаратора із діелектричною навиткою / С.В.Кюрчев, О.О. Шокарев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.156 .-с. 92-96.

Кюрчев С.В. Визначення сил, що діють на насінину при проходженні верти-кального аспіраційного каналу сепаратора із діелектричною навиткою / С.В.Кюрчев, О.О. Шокарев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.156 .-с. 268-271.

Кюрчев С. В. Зміна якості поверхневого шару деталі при алмазному виглажуванні / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Тезисы докладов 75 Международной научно-практической конфренции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», 14-15 мая 2015 г., Днепропетровс, http//ndch.diit.edu.ua/cpnference//detail/609 Електронне наукове фахове видання.

Кюрчев С. В. Изменение качества поверхностного слоя детали при алмазном выглаживании / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery – 2015. Vol. 17.No 9-23-29 Наукове фахове видання.

Колодий, А. Математическое описание поведения зерновок подсолнечника в воздушном потоке раздельных установок/ А. Колодий, С. Кюрчев // MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in agriculture. - Lublin, 2015. - Vol. 17, № 9. - С. 13-19

Кюрчев С. В. Вплив коефіцієнта теплопровідності на вологість зерна / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК».-Луцьк.:РВВ Луцького НТУ.-2015.-с.60-62 Наукове фахове видання.

S. Kiurchev Linear and nonlinear relationship of wheat storage characteristics / S. Kiurchev, V. Verkholantseva // Canadian Scientific Journal, ISSUE 1. 2015: VOLUME 2, P. 10-15 Наукове фахове видання.

Кюрчев С. В. Визначення параметрів оптимізації процесу охолодження зерна / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Вісник ХНТУ.-Харків, 2015.- Наукове фахове видання. В.163.- с.228-240.

Кюрчев С. В. Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Науковий вісник ТДАТУ.-Мелітополь, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.5 .-Т.1.-с. 108-113.

Кюрчев С. В. Підвищення зносостійкості деталей машин технологічними методами обробки / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Науковий вісник ТДАТУ.-Мелітополь, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.15 .-Т.3.-с. 230-235.

Кюрчев С. В. Визначення індексу деформації клейковини пшениці за допомогою програми МАТНСАD / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В. Ф. Ялпачик // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності. Програмам Міжнародної науково-практичної конференції 8-11 вересня 2015 р., Харків-Мелітополь-Кирилівка (тези, конференція), с. 345-346 Наукове фахове видання.

Кюрчев С. В. Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Науковий вісник ТДАТУ.-Мелітополь, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.15 .-Т.3.-с. 189-195.

Кюрчев С. В. Методика обґрунтування конструктивно – технологічних параметрів діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння/ С. В. Кюрчев, О. О. Шокарев // Науковий вісник ТДАТУ.-Мелітополь, 2015.- Наукове фахове видання. Вип.15 .-Т.3.-с. 280-287.

Кюрчев, С. В. Аналіз повітряно-решітно-трієрних машин / С. В. Кюрчев, О. С. Колодій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2015. - Вип. 15, т. 3. - С. 255-261

Кюрчев С. В. Дослідження процесу теплообміну при охолодженні шару зерна пшениці / С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева, В.Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв // Вісник Харківсь-кого національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». – Харків: ХНТУСГ ім..Петра Василенка, 2015. Наукове фахове видання.– Вип. 166. – С. 50 – 56.

Kiurchev Effect of abiotic factors on the intensity of respiration of fruit vegetables during storage / S. Kiurchev, O. Priss, V. Yevlash,V.Zhukova, V. Verkholantseva,I.Kalugina, S.Kolesnichenko, A. Salavelis, O. Zolovska, H. Bandurenko // East Europe Journal, р. 27-34.

Кюрчев С.В. Визначення сил, що діють на насінину при проходженні вертикального аспіраційного каналу сепаратора із діелектричною навиткою /С.В.Кюрчев, О.О.Шокарев// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П.Василенка. Технічні науки, Вип. 156.-Харків, 2015, с. 268-272

Кюрчев С.В. Математичне обґрунтування факторів, які впливають на процес розливу харчових рідин / С.В. Кюрчев, І.М Змєєва // Сборник научных трудов SWorid. – Вип. 1, Т. 8. – Иваново: МАРКОВА АД. – 2014. – С. 84 – 88. (Стаття входить до російської науковометричної бази РИНЦ).

Кюрчев С. В. Надійність паливної системи ДВЗ, працюючих на різних видах палива / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, В. А. Коломоєць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2014.- Вип.148 .-с. 314-321.

Пеньов О.В. Стійкість металорізального інструменту / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Вісник Харківського національного тех-нічного універси-тету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2014.- Наукове фахове видання. Вип.148 .-с. 215-219.

Кюрчев С. В. Моделювання точності при обробці на токарних верстатах / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенко. Технічні науки.-Харків, 2014.- Наукове фахове видання. Вип.148 .-с. 209-215.

Кюрчев С.В. Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільськогосподарських культур / С.В.Кюрчев, О.С. Колодій // Механізація сільськогосподарського виробництва. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 148: т. 1. - С. 56 – 63.

Кюрчев С.В. Оптимізація процесу заморожування кабачків / С.В.Кюрчев, В. Г. Тарасенко // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 26 березня 2014 р., Харків, ХДУХТ.- Наукове фахове видання.Ч.1.-с.348-349.

Кюрчев С. В. Коэффициент резания - показатель силовой характеристики обработки металлов резанием / С. В. Кюрчев, В. Б. Юдовинский, О. В. Пенев // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery – 2014. Vol. 15.No 3.384-392 Наукове фахове видання.

Кюрчев С.В. Нормирование механической обработки восстановленных деталей сельскохозяйственной техники / С. Кюрчев, Л. Роговский, О. Зазимко, Н. Болтянская // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery – 2014. Vol. 16.No 3-322-330 Наукове фахове видання.

Кюрчев С.В. Надежность системы подачи топлива дизельного двигателя / В.А. Коломоец, В.Б. Юдовинский, С. В. Кюрчев // Вісник ЖНЕУ «Присвячений міжнародній конференції ім. П.Василенко». Житомір, 2014.- Наукове фахове видання. Вип.2(45).-т.4.-ч.2-с.258-265.

Кюрчев С.В. Методика прогнозування необхідної кількості техніки / В.Ф. Мовчан, В. М. Мітін, С. В. Кюрчев // Вісник ЖНЕУ «Присвячений міжнародній конференції ім. П.Василенко».-Житомір, 2014.- Наукове фахове видання. Вип.2(45).-т.4.-ч.2-с.140-145

Кюрчев С.В. Статистичний аналіз біометричних характеристик компонентів обчесаного вороху зернових / І.О. Леженкін, С. В. Кюрчев // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2014.- Наукове фахове видання. Вип.14 .-Т.2.-с. 31-37.

Кюрчев С.В. Моделювання гідродинамічної поведінки струменя при паданні його на дно банки / С.В. Кюрчев, І.М. Змєєва // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. 30. – С. 281 – 288.

Змєєва І.М. Вплив коефіцієнтів місцевих опорів розливної системи на продуктивність дозуючого пристрою / І.М. Змєєва, С.В. Кюрчев, Ф.Ю. Ялпачик, М.І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2013. – Вип. 13. – Т.7. – С. 21 – 27.

Кюрчев С. В. Реологічні процеси у контакті абразивного зерна з поверхневим шаром металу при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 134-138.

Кюрчев С. В. Деформація поверхневого шару перлитової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Кюрчев С. В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 151-155.

Кюрчев С. В. Прогресивні педагогічні технології під час підготовки фахівців з напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та спеціальності «Механізація сільського господарства» / І. П. Аносов, С. В.Кюрчев, О. Г. Склір, С. І. Малюта // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.-Мелітополь.-ТДАТУ.-2013.- Наукове фахове видання. Вип.13.-С.39-43.

Кюрчев С. В. Повышение ресурса работы деталей финишеной механической обработкой / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев // Сборник науч.трудов. Весник Сев.НТУ, Серия: Машиноприборостроение и транспорт, Наукове фахове видання.Севастополь, 2013№ 128, с. 276-279.

Кюрчев С. В. Гидродинамическое поведение пищевой жидкости на основе программного комплекса ANSYS / И. Н. Змеева, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 111-117.

Кюрчев С. В. Теоретические предпосылки подбора параметров и режима транспортного движения блочно-модульного МТА / А. А. Парахин, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 118-121

Кюрчев С. В. Методика исследования рациональной величины скорости воздушного потока в аспирационном канале / А. А. Парахин, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 36-38.

Кюрчев С. В. Методика исследования рациональной величины скорости воздушного потока в аспирационном канале / В.Б. Юдовинский, Р.А. Бакарджиев, Ю.П. Мирненко, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научно-технического про-гресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 43-49.

Кюрчев С. В. До питання раціонального агрегатування тракторів тягово-енергетичної концепції / В.П. Кувачов, С. В.Кюрчев // Праці ТДАТУ.-Мелітополь,2012.- Наукове фахове видання. Вип. 12.-Т.5.-с.91-96.

Кюрчев С. В. Дифференсация коэффициента износа материалов пар трения, работающих в среде биотоплива / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 161-166.

Кюрчев С. В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 151-155.

Кюрчев С. В. Деформація поверхневого шару перлітової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Кюрчев С. В. Методика дослідження раціонального діаметра патрубка постачання насіння в середині вертикального аспіраційного каналу / О. С. Колодій, С. В.Кюрчев, // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 167-172.

Кюрчев С.В. Анализ существующих способов и средств для сепарации семян / С.В.Кюрчев, А.С. Колодий // Motrol “Motorization and energetics in agriculture”, Lublin-Rzeszow, 2013 Vol.15, No2. p. 197-204.

Кюрчев С.В. Методика исследования параметров сепаратора семян предложенного типа / С.В.Кюрчев, А.С.Колодий // Motrol “Motorization and energetics in agriculture”, Lublin-Rzeszow, 2013. - Vol.15. No2. – 205-212.

Кюрчев С. В. Моделювання технологічного процесу виготовлення деталей / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.6.-с. 121-128.

Кюрчев С.В. Результати дослідження раціональної швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі / С.В.Кюрчев, О.С. Колодій // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13: т. 6. – С. 204-212.

Кюрчев С.В. Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора / С.В.Кюрчев, І. М. Змєєва // Тематичний збірник наукових праць.-Донецьк, 2013.- Наукове фахове видання.Вип. 31, с.120-125.

Кюрчев С.В. Статистические модели механико-технологических свойств очесанного вороха озимой пшеницы/ С.В.Кюрчев, И. А. Лиженкин // Матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (Кіровоград, 7-8 листопада 2013 р.).-Кірово-град.:2013, с.97-99 Наукове фахове видання.

Кюрчев С.В. Вплив конструктивних параметрів дозатора на продуктивність / С.В.Кюрчев, І. М. Змєєва // Матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (Кіровоград, 7-8 листопада 2013 р.).-Кірово-град.:2013, с.99-102. Наукове фахове видання.

Кюрчев С. В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал, ISSN 1729-4959, Машинознавство, 2013, №3-4 (189-190) Наукове фахове видання.

Кюрчев С. В. Определение ресурса восстановленных деталей автотранспортных средств / З. Ружило, С. Кюрчев, Л. Роговский, В. Мельник // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery – 2013. Vol. 15.No 3.373-383.

Кюрчев С. В. Исследование энергосбережения в кабинах сельскохозяйственных машин / С. Кюрчев, С. Тарасенко // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery – 2013. Vol. 15.No 3.384-390.

Кюрчев С. В. Выбор материалов матрицы и поршня пресс-брикетировщика / В.Б.Юдовинский, С.В.Кюрчев, Р.А.Бакарджиев, Ю.П.Мирненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 43-50

Кюрчев С. В. Прогнозирование ресурса трибосопряжений мобильной техники при использовании различных смазочных материалов / С.В.Кюрчев, В.Б.Юдовинский, Д.П.Журавель// Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 50-54

Кюрчев С. В. Теоретические предпосылки подбора параметров и режима транспортного движения блочно-модульного МТА / С.В.Кюрчев, А.А.Парахин // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 118-122

Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 43, ч. II. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С.297-303.19.

Кюрчев С. В. Деформація поверхневого шару перлитової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Кюрчев С. В. Методика исследования рациональной величины скорости воздушного потока в аспирационном канале / В.Б. Юдовинский, Р.А. Бакарджиев, Ю.П. Мирненко, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX международной научнопрактической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 43-49.

Кюрчев С. В. Дифференсация коэффициента износа материалов пар трения, работающих в среде биотоплива / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 161-166.

Кюрчев С. В. Деформація поверхневого шару перлітової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Кюрчев С. В. Выбор материалов матрицы и поршня пресс-брикетировщика / В.Б.Юдовинский, С.В.Кюрчев, Р.А.Бакарджиев, Ю.П.Мирненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX междуна-родной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 43-50

Кюрчев С. В. Методика исследования рациональной величи-ны скорости воздушного потока в аспирационном канале / А. А. Парахин, С. В.Кюрчев // Актуальные проблемы научнотехнического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам IX междуна-родной научно-практической конференции.-Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та, Наукове фахове видання.2013, с. 36-38.

Пеньов О.В. Реологічні процеси у контакті абразивного зерна з поверхневим шаром металу при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 134-138.

Пеньов О.В. Деформація поверхневого шару перлитової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Пеньов О.В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал, ISSN 1729-4959, Машинознавство, 2013, №3-4 (189-190) Наукове фахове видання.

Пеньов О.В. Повышение ресурса работы деталей финишеной механической обработкой / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев // Сборник науч.трудов. Весник Сев.НТУ, Серия: Машиноприборо-строение и транс-порт, Наукове фахове видання.Севастополь, 2013№ 128, с. 276-279.

Пеньов О.В. Дифференсация коэффициента износа материалов пар трения, работающих в среде биотоплива / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 161-166.

Пеньов О.В. Руйнування поверхневих шарів металу при терті / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пенев // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 151-155.

Пеньов О.В. Деформація поверхневого шару перлітової основи чавунів абразивним зерном при зношуванні / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, Ю. П. Мирненко // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.3.-с. 146-150.

Кюрчев С. В. Моделювання технологічного процесу виготовлення деталей / В. Б. Юдовинський, С. В.Кюрчев, О. В. Пеньов // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2013.- Наукове фахове видання. Вип.13 .-Т.6.-с. 121-128.

Колодій О.С. Методика дослідження впливу геометричного положення насіння в просторі, при потраплянні у вертикальний аспіраційний канал сепаратору / О.С. Колодій // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13: т. 3. – С. 124-129.

Кюрчев С.В. Результати дослідження раціональної швидкості повітряного потоку у аспіраційному каналі / С.В.Кюрчев, О.С. Колодій // Праці ТДАТУ: зб. наук. пр. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13: т. 6. – С. 204-212.

Кюрчев, С. В. Методика дослідження раціонального діаметра патрубка постачання насіння в середині вертикального аспіраційного каналу [Текст] / С. В. Кюрчев, О. С. Колодій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2013. - Вип. 13, т. 3. - С. 167-172

Кюрчев С.В. Методика исследования параметров сепаратора семян предложенного типа / С.В.Кюрчев, А.С.Колодий // Motrol “Motorization and energetics in agriculture”, Lublin-Rzeszow, 2013. - Vol.15. No2. – 205-212.

Кюрчев С.В. Анализ существующих способов и средств для сепарации семян / С.В.Кюрчев, А.С. Колодий // Motrol “Motorization and energetics in agriculture”, Lublin-Rzeszow, 2013 Vol.15, No2. p. 197-204

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПЕРЕЛІК 1. Kiurcev Sergey Materials science and metalworking/ Kiurcev Sergey P.Fedirko,V.Krok, T.Hutsol, L.Mykhaylova, A.Rud…/Монографія Publishing sheets: 21,3 Pulisher: Traicon ISBN 978-83-65180-18-6 Kraków, Kamianets-Podilskyi, 2017, p. 356
2. Serhii Kiurchev Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Polish Ukrainian cooperation. Scientific monograph/ Oksana Yeremenko, Svitlana Kalenska, Serhii Kiurchev, Anatolii Rud, Oleksandr Chynchyk, Oleksandr Semenov, Vasy Vakhnyak, Valerii Havryliuk, Valery Tarasyuk, Ivan Gordiychuk, Oksana Liaska, Olha Prokopova, Olha Chaikovska, Nataliia Marchuk Монографія Scientific monograph. Vol. II. Монографія ISBN 978-83-65180-19-3, Kraków, 2017, Vol. II, No. 1, p.273 (англійський)
3. Кюрчев С.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Практикум./О.В.Сушко.С.В.Кюрчев //Навчальний посібник: Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 232 с.: ил. (Лист МОН України №1/ІІ-67 від 10. 02. 2010 р.)
4. Кюрчев С.В. Матеріалознавство і слюсарна справа. Навчальний посібник/С.В.Кюрчев, Федірко П.П., Дуганець В.І.. Король В.О., Оленюк А.М., Кучер А.І.. Паладійчук Ю.Б.// Навчальний посібник: Кам’янець-Подільськ, ПП Медобори-2006.-2012.
5. Кюрчев С.В. Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів/Л.М.Кюрчева, О.В.Григоренко, С.В.Кюрчев/ Навчальний посібник: Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2013.-126 с.:іл.
6. Кюрчев С.В. Технічний сервіс в АПК/С.В.Кюрчев, С.М.Грушецький, І.М.Бенедера, Я.М.Михайлович, С.В.Сорокін, О.М.Шокарев, В.І.Залужний// Навчальний посібник для студентів інжен. Спец. На осв.-кваліф. Рівні «Бакалавр» напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»: Кам’янець-Подільський:ФОП Сисин Я.І., 2014.-680 с.
7. Кюрчев С.В. Технологічні властивості сировини/О.П.Прісс, С.В.Кюрчев, В.Ф.Жукова, Н.А.Гапріндашвілі / Навчальний посібник: Херсон: Олді-плюс, 2014.-224 с.
8. Кюрчев С.В. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс/ І.М.Бендера, В.І.Дуганець, М.І.Кизима, С.Й.Ковалишин, В.П.Кувачов, С.В.Кюрчев, Я.М.Михайлович, А.І.окоча, А.С.пастушенко, С.Л.Олексійко, С.І.Пшеничка, М.А.Василинич// Навчальний посібник:Кам’я-нець-Подільський:ФОП Сисин Я.І., 2016.-420 с.
9. Кюрчев С.В. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва. Лабораторний практикум/ Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Паляничка Н.О, Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О.,Олексієнко В.О., Циб В.Г.// Лабораторний практикум: Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017.-278 с. (ISBN 978-966-197-530-8. УДК 664.8.002.5(076.5). Розглянуто та рекомендовано Вченою радою ТДАТУ. Протокол № 5 від 26.12.2017 р.)
10. Кюрчев С.В. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва. Лабораторний практикум/ Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Паляничка Н.О, Буденко С.Ф., Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О.,Олексієнко В.О., Циб В.Г.// Лабораторний практикум: Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017.-276 с.
11. Прикладне матеріалознавство: підручник для вищих навчальних закладів III-IV ступенів акредитації / Авт. колектив: Сушко О.В., Посвятенко Е.К., Кюрчев С.В., Лодяков С.І. – Мелітополь: ТОВ «Forward press», 2019. – 352 с.: іл.
12. Кюрчев С.В. Організація та технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр»/О.М.Шокарев, В.М.Кюрчев, С.В.Кюрчев, А.М.Побігун://за ред. О.М.Шокарева.-Мелітополь, ТОВ «ФОРВАРДСС», 2019.-307 с.
13. Кюрчев С.В. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник./К.О.Самойчук, О.Г.Скляр, С.В.Кюрчев, С.Ф.Буденко, В.О.Верхоланцева та ін.. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 186 с
14. Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока. Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 188 с.
15. С.В.Кюрчев Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практику/К.О.Самойчук, В.Ф.Ялпачик, С.В.Кюрчев, С.Ф.Буденко, В.О.Верхоланцева, Н.О.Паляничка, В.Г.Циб Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.
16. Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику. Монографія / Є.В.Михайлов, С.В.Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О.Задосна, ВО. Верхоланцева, Л.М.Чернишова, Н.О. Паляничко. – Мелітополь. – видавничо-поліграфичний центр ТОВ «Форвардпресс», 2019. – 203 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – керівні посади у Таврійському державному агротехнологічному університеті Педагогічна діяльність – професор кафедри «Технологія конструкційних матеріалів» Таврійського державного агротехнологічного університету

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Свідоцтво «Внутрішній аудитор систем менеджменту якості» (м. Дніпропетровськ, 27-28 квітня 2009 р.)
Сертифікат Міністерства аграрної політики України, Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (м. Київ, 10 – 12 червня 2009 р.)