Леженкін Олександр Миколайович

Посада: Професор кафедри "Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша"

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1980 році за спеціальністю механізація сільського господарства. Згідно рішення Державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація інженера-механіка.

Вчене звання: Професор
В 2013 році отримав вчене звання професора кафедри технічної механіки. № атестата 12ПР №008870

Науковий ступінь: Доктор технічних наук.
В 2008 році захистив дисертацію доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді у Федеральній державній освітній установі вищої професійної освіти "Московський державний агроінженерний університет імені В. П. Горячкіна". Спеціальність 05.20.01 – технології та засоби механізації сільського господарства. № диплома ДД №
В 2012 році захистив дисертацію доктора наук у вченій раді Національного наукового центру "Інститут механізації ті електрофікації сільсь-кого господарства. Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. № диплома ДД №000772.

Email: oleksandr.lezhenkin@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • динаміка сільськогосподарських машин та агрегатів
 • розробка технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені.

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 1985 року молодший науковий співробітник Мелітопольського інститута механізації сільського господарства.
В 1986-1988 роках аспірант Ленінградського сільськогосподарського інституту.
З 1989 року працює асистентом кафедри "Теоретична механіка і теорія механізмів та машин МІМСГу".
З 1990 р. старший викладач кафедри.
З 1992 року - доцент кафедри Таврійської державної агротехнічної академії.
З 2012 року професор кафедри "Технічна механіка" Таврійського державного агротехнологічного університету.

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Леженкіна О.М.

Основні наукові праці

СТАТТІ
Мацулевич О.Є., Леженкін О.М., Дмитрієв Ю.О., Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П. Аналіз і обробка зображень з використанням графічного інтерфейсу користувача Мatlab при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Графічний дизайн». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.). ред. кол.: В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь, ТДАТУ, 2021. С. 305-314.

Леженкін О. М., Малюта С. І., Михайленко О. Ю., Дмітрієв Ю. О. Визначення допустимих значень швидкості руху причепа-візка для збирання обчісаного вороху зернових. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2021. Вип. 21, т. 1. С.66-73

Вершков О.О., Леженкін О.М., Дмітрієв Ю.О. Вдосконалення мережевого навчання. Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.64-68

Вершков О.О., Леженкін О.М., Чаплінський А.П. Відношення до особистості студента та педагогічний такт. Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 24. С.194-198

Investigation of the separation of combed heap of winter wheat / O. Lezhenkin, S. Halko, O. Verskov, I. Lezhenkin, O. Suprun [и др.] // Journal of Physics: Hunedoara: Romania, 20 May 2020. – Hunedoara, 2021, - Vol., Аннотация: проіндексовано у 2021

Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання / Леженкін О.М., Болтянський Б.В. // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research, Vol. 11, No 2, 2020. P. 125-129)

Геометричне моделювання робочих поверхонь змішувачів рідин / Леженкін О.М., Мацулевич О.Є., Щербина В.М. // Матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем» / Укладачі: С. І. Мовчан (відповідальний за випуск), С. О. Ісаченко, О.О. Дереза. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, ФОП «Ландар С. М.», Мелітополь, 2020 р. 72 с.

Визначення шорсткості поверхонь із застосуванням програмного забезпечення COPYCAD ф. DELCAM plc / Вершков О. О., Леженкін О. М., Мацулевич Ю. О. // Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології, Матеріали і всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Мелітополь 7-25 грудня 2020р. С. 17-23

Леженкін О.М., Михайлов Є.В., Вершков О.О., Івженко О.В., Антонова Г.В. Методика технологічного розрахунку сепаратора обчісного вороху зернових. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 3-10

Леженкін О.М., Рубцов М.О., Галько С.В., Михайленко О.Ю., Чаплінський А.П., Дмітрієв Ю.О. Математична модель руху трактора при агрегатуванні зернозбирального агрегату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. Вип. 20, т. 3. С.28-43

Михайлов Є.В., Леженкін О.М., Задосна Н.О., Афанасьєв О.О., Задосний Д.О. Моделі регресії технологічного процесу роботи пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшнику. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 63-73

Головльов В.А., Леженкін О.М. Методика проведення експеременту робочого процесу пневмотранспортера обчісаного вороху. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 74-79

Галько С. В., Вершков О. О., Леженкін О.М. Експериментальне дослідження магнітної системи проточного вітроелектромеханічного нагрівача. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2020. Вип. 20, т. 3. С. 88-98

Яблонский П.М., Чаплінський А.П., Михайленко О.Ю. Леженкін О.М. Розв’язання задач знаходження лінії перетину довільних поверхонь із застосуванням математичних засобів ПЕОМ / Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації:матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020р.) / ред. кол. : В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Н.Л. Сосницька, М.І. Шут та ін. –Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.36-40

Яблонский П.М., Леженкін О.М., Дмітрієв Ю.О., Михайленко О.Ю. Застосування інформаційних технологій в процесі навчання курсу «Організація, планування та обробка експерименту» / Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації:матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020р.) / ред. кол. : В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Н.Л. Сосницька, М.І. Шут та ін. –Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С.292-296

Mathematical simulation of separating work tool technological process / Tabor, S., Lezhenkin, O., Halko S., Miroshnyk A., Kovalyshyn S., Vershkov O., Hryhorenko O.// 22nd International Scientific Conference on Progress of Mechanical Engineering Supported by Information Technology (22 November 2019), Vol. 132

Agrobiological as Well as Mechanical and Technological Framework of Development of the Harvesting Technology with the Method of Grain Crops Combing in Standing Position / Oleksandr Lezhenkin, Ivan Lezhenkin, Oleksandr Vershkov, Serhii Kolomiiets // Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P. 85-90.

Simulation of Cereal Crops Harvesting Using the Method of Grain Crops Combing in Standing Position in Conditions of Farming Enterprises / Oleksandr Lezhenkin, Ivan Lezhenkin, Oleksandr Vershkov, Serhii Kolomiiets // Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P.91-98.

Стратегічний напрямок отримання добрив / О.М. Леженкін / Збірник наукових праць Центральноукраїнського національного технічного університету. - м. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. - Вип. 49 (с. 126-131). - ISSN 2414-3820

Математична модель руху часточки обчісаного вороху зернових у повітряному потоці / О. М. Леженкін, В. А. Головльов, О. Ю. Михайленко, М. О. Рубцов / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Том 19 № 3 (2019). с.14-21

Методика аналітичного визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху / В. А. Головльов, О. М. Леженкін, О. О. Вершков, М. О. Рубцов / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Том 19 № 3 (2019). с.22-28

Теоретичний аналіз руху шару грунту по криволінійній робочій поверхні розпушувача / О. М. Леженкін, І. О. Сєрий, С. М. Коломієць, М. О. Рубцов / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Том 19 № 3 (2019). с.115-120

Дослідження руху компостної суміші в циліндричному решеті / О. М. Леженкін, А. П. Чаплинський, М. М. Науменко, В. О. Гурідова / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Том 19 № 3 (2019). с.121-129

Визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху зернових//О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, В.А. Головльов / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Ч. 1 (С. 59-61)

Пневмотранспортер обчісаного вороху зернових//О.М. Леженкін, В.А. Головльов, С.М. Коломієць, Г.В. Антонова / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Ч. 1 (С. 83-85)

Динаміка грунтообробних агрегатів//О.М. Леженкін, С.М. Коломієць / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Ч. 1 (С. 153-156)

Аналіз динаміки функціонування транспортеру обчісаного вороху зернових//О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, В.А. Головльов / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Ч. 1 (С. 85-87)

Удосконалення процесу подачі обчісаного вороху зернових культур у причеп-возик / О.М.Леженкін, В.Головльов / Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Ч.2 (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський).- Тернопіль: Крок, 2019. - с. 50-51

Дифференциальные уравнения движения уборочного агрегата с переменной массой / А.Н. Леженкин, С.М. Коломиец // Университетская наука. Научные основы современного прогресса // Журнал по материалам XXV научно-практической конфренции / Минеральные Воды: Копмр. множ. бюро СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова.- №2(6) 2018.- С.152-154.

Застосування процесу охолодження пшениці в технології зберігання зерна / С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, О.М. Леженкін // Іноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 05-07 вересня 2017 р. / Під заг. ред. Г.В. Дейниченка. -Х. Мелітополь, Кирилівка, 2017. - с. 65-67

Обґрунтування раціональної маси молотка зернової дробарки / В.О. Олексієнко, О.М. Леженкін, О.П. Ломейко, В.Г. Циб // Іноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 05-07 вересня 2017 р. / Під заг. ред. Г.В. Дейниченка. -Х. Мелітополь, Кирилівка, 2017. - с. 75-77

Визначення методики розрахунку промислового зразка імпульсного гомогенізатора / Н.О. Паляничка, О.М. Леженкін, О.О Вершков. С.В. Петриченко // Іноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 05-07 вересня 2017 р. / Під заг. ред. Г.В. Дейниченка. -Х. Мелітополь, Кирилівка, 2017.- С. 77-79.

Загальні теоретичні аспекти побудови математичної моделі ймовірності просіювання зернівки крізь шар соломи / Леженкін О.М. // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.) - С. 164-166

Визначення кінетичної енергії причіпного зернозбирального агрегату / Леженкін О.М. // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.) - С. 166-168

Леженкін О.М. Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою / О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, С.М. Григоренко // Праці ТДАТУ Вип. 17 т.2. - Мелітополь, ТДАТУ, 2017. - с. 3-6

Леженкін О.М. Ймовірнісна модель функціонування розподільника обчісаного вороху зернових колосових / О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, В.А., В.А. Головльов // Праці ТДАТУ, Вип. 17. т. - Мелітополь ТДАТУ, 2017 - с. 7-14

Мовчан В.Ф. Методика визначення кількості техніки в умовах її дефіциту / В.Ф. Мовчан, О.М. Леженкін, Є.І. Ігнатьєв // Праці ТДАТУ, 2017 - с. 15-25

Механико-математические основы анализа движения прицепного уборочного агрегата с переменной массой / А.Н. Леженкин, С.М. Коломиец // Университетская наука. Научные основы современного прогресса // Журнал по материалам XXV научно-практической конференции / Минеральные Воды: Копмр. множ. бюро СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова.- №1(3) 2017.- С.125-130.

Леженкін О.М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока / Леженкін О.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2017. – Вип. 5. – с. 129-142

Методика визначення допустимих значень конструктивних параметрів причіпної збиральної машини / Леженкін О.М. // Праці ТДАТУ, Вип. 15, т. 4., 2015. С. 11-20

Математичні моделі відносного руху напівнавісного агрегату для збирання рицини / Леженкін О.М., Рубцов М.О., Головін С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, Вип. 14, т. 2., 2014. C. 23-30

Статистичний аналіз біометричних характеристик компонентів обчесаного вороху зернових / Кюрчев С.В., Леженкін О.М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання, Вип. 14, т. 2., 2014. C. 31-36

Методика прогнозування необхідної кількості техніки (на прикладі господарств Запорізької області) / Мовчан В.Ф., Леженкін О.М., Тарасенко В.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наук. фах. видання, Вип. 4, т. 2., 2014. С. 16-31

Статистические модели механико-технологических свойств очесанного вороха озимой пшеницы / Кюрчев С.В., Леженкін О.М. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. збірник, Вип.43, ч. 1, 2013. С.297-303

Визначення кінетичної енергії відносного руху агрегату для збирання рицини, як функції узагальнених швидкостей / Леженкін О.М., Головін С.В. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. збірник, Вип. 43, ч. 1., 2013. с.310-314

Механіко-математичні дослідження відносного руху причіпної зернозбиральної машини / Леженкін О.М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання, Вип. 13, т. 5., 2013. С. 161-166

Обгрунтування стаціонарної технології збирання зернових для фермерських господарств / Леженкін О.М. // Праці ТДАТУ, Вип. 13, т. 3., 2013. С. 69-78

Определение скорости движения уборочного агрегата с переменной массой / Леженкин А.Н., Рубцов Н.А., Григоренко С.М. // Праці ТДАТУ, Вип. 13. т. 3., 2013. С. 79-85

Идентификация моделей функционирования уборочных машин / А. Н. Леженкин // Задачи земледельческой механики в XXI веке: сб. докладов Международной научно-технической интернет конференции (Мелитополь, 2-10 ноября 2011 г.) / ТДАТУ. – Мелитополь, 2011. – С. 235-243.

Удосконалення технології збирання рицини / В. А. Дідур, О. М. Леженкін, С. В. Головін // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету: зб. наук. праць / ЛНАУ, за ред. М. В. Брагінця. – Луганськ, 2011. – №29. – С. 370-378. – (Технічні науки).

Моделирование изменения геометрических параметров распределительной системы плометарного гидромотора / А. А. Зуев, А. Н. Леженкин, О. В. Болтянский, Засядько. – Электронный текст домена. – on-line // Науковий вісник Таврійського агротехнологічного університету: електронно-наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 1, т. 3.

Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів / О. М. Леженкін // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / ВНАУ, гл. ред. М. Г. Колетнік. – Вінниця, 2011. – №11, т. 2. – С. 198-203. – (Технічні науки).

Методология моделирования стационарной технологии уборки зерновых культур методом их очесывания на корню / А. Н. Леженкин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. В. А. Дідур. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 8. – С. 136-151.

Побудова розрахункової моделі відносного руху причіпного зернозбирального агрегату / В. М. Булгаков, І. В. Гриник, О. М. Леженкін // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. В. А. Дідур. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 7. – С. 126-139.

Механіко-математичне обґрунтування параметрів і режимів роботи збиральної машини очісуючого типу / О. М. Леженкін, С. М. Григоренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. О. Г. Скляр. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 5. – С. 47-56.

Результати польових досліджень машини для збирання рицини методом очісування на корені / В. А. Дідур, О. М. Леженкін, С. В. Головін // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. О. Г. Скляр. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 5. – С. 63-73.

Схемотехнічні рішення і основи розрахунку стаціонарного агрегату доробки очосаного вороху зернових для фермерських господарств / О. М. Леженкін // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. Ф. Ю. Ялпачик. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 3. – С. 14-23.

Аналіз стійкості руху причепа-візка для збирання очосаного вороху / О. М. Леженкін // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання / ТДАТУ: відп. за вип. В. Тарасенко. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 2. – С. 91-99.

Проблемы совершенствования технологии уборки зерновых / А. Кушнарев, В. Кравчук, А Леженкин // Техніка і технології АПК. Наукове фахове видання. – 2010. – №2. – С. 6-12.

Диференціальні рівняння руху причіпної збиральної машини / О. М. Леженкін // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник / Кіровоградський НТУ. – Кіровоград, 2010. – Вип. 40, ч. 2. – С. 12-18.

Леженкин А.Н. Определение сил и моментов сил упругости шин колес прицепа-тележки для сбора очесанного вороха/ А.Н. Леженкин// Вестник федерального государственного образовательного учреждения ВПО МГАУ: науч. журнал / МГАУ им. В.П. Горячкина. – 2008. – Вып. 1(26): Агроинженерия. – С. 91-93.

Леженкин А.Н. Результаты экспериментальных исследований горизонтальных колебаний прицепного уборочного агрегата/ А.Н. Леженкин// Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2008. – №1. – С. 7-8.

Анализ устойчивости движения прицепной уборочной машины очесывающего типа/ А.Н. Леженкин// Известия Международной академии аграрного образования / МААО. – СПб., 2008. – Вып. 7: Информационные технологии в эксплуатации МТП АПК, т. 1. – С. 110-115

Дифференциальные уравнения прицепного уборочного агрегата при прямолинейном и равномерном движении центра масс трактора /А.Н. Леженкин // Известия Международной академии аграрного образования / МААО. – СПб., 2008. – Вып. 6: Механизация технологических процессор в АПК, т.1. – С. 76-84.

Математические модели технологического процесса уборки зерновых культур/ А.Н. Леженкин// Вестник федерального образовательного учреждения высшего профессионального образования МГАУ. – М., 2008. – Вып. 1: Агроинженерия. – С. 67-70.

Методология формирования энерго- и ресурсосберегающей технологии уборки зерновых культур в условиях фермерских хозяйств (на примере Украины): автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.20.01 / А. Н. Леженкин // МГАУ им. В. М. Горячкина. – М., 2008. – 34 с.
ПАТЕНТИ
Патент України №146091 МПК (2021.01) A01D 41/08 (2006.01) B62D 63/04 «Причіпна збиральна машина»  / Головльов В.А., Леженкін О.М. // Номер заявки: u 2020 04981, Дата подання заявки: 03.08.2020, Публікація відомостей про державну реєстрацію: 20.01.2021, Бюл.№ 3

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Механіко-математичні дослідження сільськогосподарських машин та агрегатів: Монографія / О. М. Леженкін, О. О. Вершков, А. М. Аюбов, О. О. Дереза, І. О. Леженкін, Л. Ю. Бондаренко
  За заг. редакцією проф. О. М. Леженкіна. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. – 330 с.
 • Теоретична механіка. Динаміка матеріальної точки: навчально – методичний посібник. Рекомендовано Вченою радою механіко – технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Протокол № 9 від «8» червня 2021 р) / О.М. Леженкін, Г.В. Антонова, О.О. Вершков, Л.Ю. Бондаренко, О.Є. Мацулевич, А.О. Смєлов, О.Ю. Михайленко. – Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 160с.
 • Інженерна механіка (Деталі машин): посібник-практикум (Частина 2) / Рекомендовано до друку вченою радою механіко-технологічного факультету ТДАТУ. Протокол №7 від 13 квітня 2021 року. - Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2021. – 143 с. / О.О. Дереза, О.М. Леженкін, О.О. Вершков, Є.А. Гавриленко, А.О. Смєлов, Ю.О. Дмітрієв.
 • Інженерна механіка (Деталі машин): посібник-практикум (Частина 1) / Рекомендовано до друку вченою радою механіко-технологічного факультету ТДАТУ. Протокол № 4 від 8 грудня 2020 року. Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2020. – 143 с. / О.О. Дереза, О.М. Леженкін, О.О. Вершков, Є.А. Гавриленко, А.О. Смєлов, Ю.О. Дмітрієв.
 • Структурне, кінематичне та силове дослідження важільного механізму: посібник-практикум /  О.Ю. Михайленко, О.О. Вершков, С.В. Галько, С.І. Малюта, О.М. Леженкін. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 116 с.
 • «Лабораторний практикум з теоретичної механіки» Навчально-методичний посібник. Рекомендовано методичною комісією факультету інженерії та комп'ютерних технологій ТДАТУ, протокол №10 від 30 травня 2019 р. / Дюжаєв В. П., Вершков О. О, Леженкін О. М. - Мелітополь: ТДАТУ, 2019. - 56 с.

  Навчальні дисципліни

  Підвищення кваліфікації, стажування

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво СС 00493706/002340-17 №2340 від 24.03.17 р.
  • ТОВ "РУСЛАН-КОМПЛЕКТ"

  Основні види діяльності, досягнення

 • Педагогічна діяльність - доктор технічних наук, професор кафедри «Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. проф. В.М. Найдиша» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
 • Наукова діяльність:
 • Організаційна робота: