Наукова бібліотека представляє Топ-10 найпопулярніших публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ, які переглядалися найчастіше у ІІІ кварталі 2019 року:

  1. Самойчук, К. О. Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока [Текст] / К. О. Самойчук, О. О. Ковальов, А. О. Івженко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 4. – С. 222-229. 238 звернень (Переглянути)
  1. A study on educational needs of adults (on the example of Zaporizhzhia region residents) [Текст] / S. Pryima [и др.] // Advanced education / National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. – К., 2018. – Vol. 9. – С. 62-72 – 204 звернення (Переглянути)
  1. Когут, І. А. Становлення та розвиток системи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] / І. А. Когут // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь : Люкс, 2012. – № 2 (18), т. 5. – С. 217-226. – 184 звернення (Переглянути)
  1. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій : збірник тез доповідей – 180 звернень (Переглянути)
  1. Дейниченко, Г. В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв [Текст] / Г. В. Дейниченко, К. О. Самойчук, О. В. Полудненко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнар. наук.-практ. конф. … ( 18 травня 2017 р., м. Харків) / ХДУХТ ; редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 247-249.) – 150 звернень (Переглянути)
  1. Мунтян, С. Г. Позааудиторна діяльність як комплементарний засіб актуалізації іншомовної підготовки студентів [Текст] / С. Г. Мунтян // Проблемы современного педагогического образования: сб. наук. трудов / Гуман.-педагог. академия. – Ялта, 2016. – Вып. 50, ч. 3. – С. 98-104. – 116 звернень (Переглянути)
  1. Lemeshchenko-Lahoda, V. Technology in the classroom: using graphics tablets for ESP lessons in agrarian and technical universities / V. Lemeshchenko-Lahoda // Украинский журнал образовательных исследований и информационных технологий , 2019. – Том 7, № 2 – 114 звернень (Переглянути)
  1. Машини, обладнання та їх використання в тваринництві [Текст] : підручник / Р. В. Скляр, О. Г. Скляр, Н. І. Болтянська, Д. О. Мілько, Б. В. Болтянський; ТДАТУ. – К. : Кондор, 2019. – 608 с. – 108 звернень (Переглянути)
  1. Пат. 50050 Україна, МПК G 01 N 27/82. Спосіб струмовихрової дефектоскопії гідравлічних шлангів [Текст] : патент / В. П. Кувачов, В. Ф. Мовчан, С. В. Кюрчев ; заявник та патентовласник ТДАТУ. – № u200911605 ; Заявл. 13.11.2009 ; Опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10) – 106 звернень (Переглянути)
  1. Електричне освітлення та опромінення [Текст] : навч. посібник / Р. В. Кушлик, В. Ф. Яковлев, Ю. М. Куценко, М. Л. Лисиченко, М. П. Кунденко, Ю. М. Федюшко; ХНТУСГ. – Х. : Планета-прінт, 2016. – 332 с. – 100 звернень (Переглянути)

Шановні колеги!

Нагадуємо вам, що в електронному інституційному репозитарії ТДАТУ, у вільному доступі, можна ознайомитися з науковими доробками викладачів та співробітників нашого університету.

Наукова бібліотека ТДАТУ запрошує вчених університету  розміщувати наукові статті, публікації в електронному архіві ElarTSATU для підтримки ініціативи відкритого доступу до наукових досліджень та підвищення рейтингу університету у світовому просторі.

Наукова бібліотека ТДАТУ