Основні принципи і вимоги ЄС щодо харчової продукції

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Прісс Олеся Петрівна

Метою дисципліни «Основні принципи та вимоги ЄС щодо харчової продукції» є вивчення і розуміння базових принципів європейського законодавства у галузі безпеки харчової продукції та питань вертикального законодавства ЄС щодо окремих видів продукції;

Завданнями дисципліни є вивчити:

– основні принципи викладені у Codex Alimentarius;

– інституції ЄС, що займаються питаннями харчового законодавства;

– принципи і функціонування системи НАССР;

– шляхи реалізації принципу «від лану до столу»;

– відмінності міжнародних стандартів EUREPGAP і GlobalGAP;

– положеннями законодавства, що стосуються не відповідних та небезпечних продуктів та кормів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні  терміни, поняття та принципи, що використовуються в законодавчо-правових документах ЄС та України в галузі якості і безпеки; основні принципи «горизонтального» законодавства ЄС; основні види контамінантів, межі яких нормуються  Регламентами Комісії ЄС у харчових продуктах рослинного походження.

вміти: визначати обов’язки оператора ринку кожного етапу виробництва і реалізації будь-якого харчового продукту; знаходити і обирати необхідні документи горизонтального і вертикального законодавства ЄС, що регулюють контамінацію харчових продуктів рослинного походження.

Студент повинен:

отримати навички роботи електронними регламентами, директивами, постановами та іншими нормативно – технічними документами, що стосуються питань безпеки та якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

володіти: знаннями щодо пріоритетності законодавчих актів, методикою відбору і знаходження необхідної документації у системі європейського харчового законодавства.

Робоча програма з дисципліни Основні принципи і вимоги ЄС щодо харчової продукції (11М АГ)

Методичні вказівки

Методичні вказівки