Використання відходів консервних виробництв

Спеціальність:
ХТ
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Григоренко Олена Віталіївна

МЕТА дисципліни – здобуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок з питань використання відходів консервних виробництв.
Результатом опанування дисципліни студентами є комплекс знань та практичних навичок:
знати:
– етапи утворення вторинних ресурсів, відходів консервних виробництв;
– напрямки використання відходів, вторинних ресурсів консервних виробництв;
– процеси та апарати, що використовуються при переробці відходів;
– технологічні схеми переробки вторинних ресурсів і побічної продукції.
вміти:
– обирати шляхи використання відходів переробних підприємств; – обирати оптимальні схеми переробки вторинної сировини у готову продукцію;
– здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації по даній дисципліні.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ