Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Згідно програми № 0116U002734 «Обґрунтування та розробка нових і вдосконалення існуючих технологій охолоджених та консервованих рослинних продуктів», основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є:

  • Обґрунтування та розробка нових та вдосконалення існуючих технологій охолодженої та консервованої плодово-ягідної продукції
  • Вдосконалення технології зберігання зеленних культур
  • Обґрунтування та розробка нових та вдосконалення існуючих технологій охолодженої та консервованої овочевої продукції
  • Вдосконалення технології виготовлення алкогольних напоїв з плодово-ягідної сировини
  • Вдосконалення технології виготовлення консервів та кондитерських виробів з плодово-ягідної сировини
  • Обґрунтування існуючих та розробка нових технологій виробництва та переробки їстівних та лікарських грибів

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів та студентів.

За результатами проведених досліджень науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало статей та впроваджено наукові розробки. Викладачі приймали участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, тощо.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій та відвідування виставок. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.