Викладачами кафедри було видано наступні підручники та посібники:

 IMG_7278 Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: навчальний посібник / [О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева]; за ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2004. – 420 с.

 

IMG_7279 Технологія і механізація виробництва м’ясо-молочних продуктів. У 2-х кн. Кн.1 Технологія і механізація виробництва м’яса і м’ясопродуктів: Підручник / [О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Н. П. Загорко, Т. О. Шпиганович]; за ред. О. В. Гвоздєва. – Мелітополь: ТОВ Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2012. – 532 с.

 

IMG_7280 Технологія і механізація переробки молока і виробництво молочних продуктів. Кн. 2 / [О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Н. П. Загорко, Т. О. Шпиганович]; за ред. О. В. Гвоздєва. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. – 464 с.

 

IMG_7272 Машини та обладнання переробних і харчових виробництв: навчально-методичний комплекс для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за вимогами кредитно-модульної системи. Частина 1. Аудиторні заняття // І.М. Бендера, О.Я. Стрельчук, Ф.Ю. Ялпачик та ін. / За редакцією І.М. Бендери та О.Я. Стрельчука. – Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 356 с.

 

IMG_7274 Кюрчева Л.М. Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Кюрчева Л.М., Григоренко О.В., Кюрчев С.В. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. – 2013. – 126 с.

 

IMG_7273 Технологічні властивості сировини: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.П. Прісс, С.В. Кюрчев, В.Ф. Жукова, Н.А. Гапріндашвілі. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 224 с.

 

IMG_7275 Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [К.В. Калайда, Л.Ю. Матенчук, В.М. Найченко, А.Ю. Токар, З.М. Харченко, Н.П. Загорко, М.Є. Сердюк, О.П. Прісс, Л.М. Кюрчева, О.І. Сухаренко,
О.І. Аністратенко]. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 291 с.

 

 Безымянный Самойчук К. О. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясо -молочної продукції / К. О. Самойчук О. Г. Скляр, С. В. Кюрчев, С. Т. Бутенко, В. О. Верхолонцева, Н. О. Пяляничка, В. Г. Тарасенко, В. Г. Циб, Н. П. Загорко, Л. М. Кюрчева, Н. А. Гапріндашвілі – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 185 с.
 IMG_7278 Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П.Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019 .-206 стр,
 IMG_7278 Навчальний посібник. Гігієна та санітарія ресторанного господарства. О.П.Прісс, М.П. Головко,В.В Єевлаш, М.Л. Серік. Видавництво “Світ КнигХарків 2019. 245 стр”
 IMG_7278 Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навчальний посібник В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 293 с..

 

 IMG_7278 Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.