Навча́ння — це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Згідно навчального плану на кафедрі проводяться заняття за наступним розкладом:

Розклад занять викладачів кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи 2020 другий семестр

Графік взаємовідвідування  викладачів 2019р