Григоренко Олена Віталіївна

Посада: Доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта:
Закінчила з відзнакою факультет механізації сільського господарства Таврійської державної агротехнічної академії в 2000 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства». У 2014 році отримала другу вищу освіту у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» і здобула кваліфікацію «Інженер-технолог»

Вчене звання: Доцент
Вчене звання доцента кафедри ТПЗПСГ отримала в 2012 році. № диплома 12 ДЦ №028432

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продукції рослинництва в спеціалізованій вченій раді Херсонського національного технічного університету. № диплома ДК №030773

Email: olena.hryhorenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Підвищення якості та безпечності і розширення асортименту кондитерських виробів та консервів з плодово-ягідної сировини

Досвід наукової та викладацької діяльності:
В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 р. на посаді асистента, а з 2007 - на посаді доцента кафедри ТПЗПСГ

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцент, Григоренко О.В

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Лаврова І.С., Григоренко О.В. Інноваційні технології харчоконцентратів. Тези доповідей Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Інноваційні зернопродукти і технології», 19 лютого 2021 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань, 2021. С. 59.

Кацька В.О., Григоренко О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МАРМЕЛАДУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІДЕКСТРОЗИ. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 168.

Лаврова І.С., Григоренко О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ХЛІБОПЕЧЕННІ. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 169.

Мандзій М.В., Григоренко О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПЕЧИВА НА ОСНОВІ ПРИРОДНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o. Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. С. 170-172.

Григоренко О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етнічні кухні» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої освіти). Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 155 с. (9,7 у.д.а.). Схвалено методичною комісією факультету АТЕ за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Протокол № 9 від “ 28 ” квітня 2021 року.

Григоренко О.В. Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології». Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 315-320.

Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Valentyna Verkholantseva, Nadiia Palianychka, Olena Hryhorenko. Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, Cham. 2020. P. 981-988.

Григоренко О.В., Сердюк М.Є. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами як один з ключових моментів модернізації освітньо-професійної програми 241 «Готельно-ресторанна справа». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 152-161.

Прісс О.П., Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І. Нові методи підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 97-103.

Григоренко О.В., Петрич Т.Л. Інноваційна технологія виробництва крафтового зефіру з обліпихою та імбиром. Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of I International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020, Р.34-36.

Сердюк М. Є., Григоренко О. В., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. Зміни функціональних властивостей фруктової та ягідної сировини протягом кріогенного зберігання. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2020. № 2. С. 126-132.

Бондаренко Д.О., Григоренко О.В. Історія виникнення коктейлів сімейства сауер і їх місце у сучасній барній справі. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р.: [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 244-246.

Мелкумова Д.С., Григоренко О.В. Етнічна вірменська кухня в умовах карантину. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р.: [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 277-280.

Задорожна Я.С., Григоренко О.В. Технологія плодових компотів функціонального призначення. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 73.

Хмура Ю.Ю., Григоренко О.В. Виробництво хлібобулочних виробів із цільнозернового борошна. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 74.

Гейман Ю.Є., Григоренко О.В. Технологія йогуртів з добавками для лікувально-дієтичного та оздоровчого харчування. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 75.

Бородіна М.С., Григоренко О.В. Інноваційна технологія квашення перцю солодкого. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 76.

Важенкова В.К., Григоренко О.В. Удосконалення технології варених ковбас з білковмісними наповнювачами. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 77.

Ємельянов Д.О., Григоренко О.В. Розробка технології картопляних харчоконцентратів. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 01-18 листопада 2020 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 78.

Григоренко О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Етнічні кухні» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої освіти). Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 93 с. (5,8 у.д.а.). Схвалено методичною комісією факультету АТЕ за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Протокол № 9 від “ 28 ” квітня 2021 року.

Карнаушенко В.В. Збереженість корисних властивостей сировини при виробництві сливового соку замороженого / В.В. Карнаушенко, науковий керівник – Григоренко О.В. Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.62-63.

Григоренко О.В. Збереженість біологічної цінності компонентів заморожених ягідних сумішей за тривалого низькотемпературного зберігання / Григоренко О.В., Загорко Н.П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19, т. 1. – С. 164-169.

Патент. МПК 131500 Україна. Спосіб отримання замороженого фасованого сливового соку/ С.М. Стручаєв, О.В. Григоренко, В.В. Карнаушенко. Опубл. 25.01.2019, Бюл. №2.

Nina Osokina, Hennadii Tkachenko, Yana Yevchuk, Olena Hryhorenko. Use of Alternative Types of Fuel for Grain Drying. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. P. 763-768.

Olena Yeremeeva, Yevgen Kharchenko, Hennadii Tkachenko, Iryna Shapoval, Olena Hryhorenko. Investigation of the Grinding Mode of Enriched Wheat Products to the Rolling Mill 1-Grinding System of the Milling Mill of Wheat Grinding. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. P. 807-814.

Григоренко О.В. Розширення асортименту та поліпшення якості хлібобулочних виробів з тритикале / Григоренко О.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19, т. 3. – С. 262-267.

Sylwester Tabor, Aleksandr Lezhenkin, Serhii Halko, Aleksandr Miroshnyk, Stepan Kovalyshyn, Aleksandr Vershkov, Olena Hryhorenko. Mathematical simulation of separating work tool technological process. E3S Web of Conferences, EDP Sciences, XXII International Scientific Conference POLSITA 2019 “Progress of mechanical engineering supported by information technology”, V.132. 01025 (2019). 10 p.

Карнаушенко В.В. Прогресивний спосіб консервування плодоовочевих соків за низьких температур / В.В. Карнаушенко, О.В. Григоренко // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 11-22 листопада 2019 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 14-15.

Гарабажій К. А. Вплив ферментної обробки на вихід яблучного соку концентрованого соку / К. А. Гарабажій, О.В. Григоренко // Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного 11-22 листопада 2019 р. Факультет агротехнологій та екології. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 12-13.

Патент на корисну модель: Спосіб отримання замороженого фасованого соку «Мелітопольський сливовий з виноградним вином та родзинками» / М.І. Стручаєв, О.В. Григоренко, В.В. Карнаушенко. – № u 2018 00028 замовл. 02.01.2018

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2018.–Vol. 2/11(92).– P. 39–47.  (SCOPUS)

Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkarova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Hryhorenko O., Pusik V., Pusik L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46

Карнаушенко В.В. Удосконалення технології виробництва сливового соку замороженого / В.В. Карнаушенко, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 17.

Нестеренко Д. Г. Збагачення вишневих джемів піктиновмісним плодовим пюре / Д. Г. Нестеренко, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 20.

Гарабажій К. А. Аналіз технологій виробництва концентрованого яблучного соку / К. А. Гарабажій, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 15.

Важенкова В.К. Застосування білоквмісних добавок з гороху у технології варених ковбас / В.К. Важенкова, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 14.

Корж Г. А. Підвищення якості двошарового мармеладу з використанням крохмальних сиропів / Г.А. Корж, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 19.

Патент на корисну модель МПК (2017.01) F26B 9/00 Україна. Абсорбційна сушарка / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Шуляк Н.О. – № u 2017 06646, замовл. 27.06.17, опубл. 09.10.17.

Григоренко О.В. Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму: Праці. Таврійський державний агротехнологічний університет / Григоренко О.В., Мовчан Є.І. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– С. 172-178.

Григоренко О.В. Обґрунтування напрямів удосконалення технології виробництва натурального соку прямого віджиму: тези доповіді міжнародній наукової конференції в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) 19-23 червня 2017 р. – 2017. – С. 66-67.

Григоренко О.В. Підвищення ефективності процесу сушіння плодів з використанням абсорбційноі сушарки // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2015 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.

Стручаев Н.И. Абсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С. 238-245.

Григоренко О.В. Методологія дослідження реологічних характеристик кондитерських мас // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2014 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.

Байбєрова С.С. Науково-дослідна робота студентів – невід’ємна складова освітнього процесу у ВНЗ / С.С. Байбєрова, О.В. Григоренко // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ. – 2015.

Григоренко О.В. Фізико-хімічні показники та реологічні властивості яблучного пюре різних сортів та методів обробки / О.В. Григоренко, С.С. Байбєрова, Г.В. Антонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р.: [тези]/ редкол.: Кюрчев В.М., Черевко О.І. [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 241-243.

Патент на корисну модель МПК Н05В 6/80 (2006.01) Спосіб дефростації плодової, овочевої або ягідної продукції в цукровому сиропі / М.І. Стручаєв, О.В. Григоренко, Н.П. Загорко. – № 2013 09582, замовл. 31.07.13, опубл. 25.02.14.

Загорко Н.П. Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С.238-245.

Grygorenko O.V. Physical and chemical indices and rheological properties researching on different sorts and treatment methods for apple puree / O.V. Grygorenko, O.O. Vershkov // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С. 245-253.

Вершков О. О. Шляхи впровадження міжнародних стандартів якості ISO у навчальний процес в аграрному ВНЗ / О.О. Вершков, О.В. Григоренко // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 29-34.

Загорко Н.П. Изменение теплофизических показателей перца сладкого при замораживании / Н.П. Загорко, Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко // Міжнародний збірник НААО. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 80-86.

Григоренко О.В. Реалізація інтерактивних форм навчання в аграрному ВНЗ / О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 17: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 1-1.

Загорко Н.П. Динамика фракционного состава воды в плодах перца сладкого и сливы при замораживании и хранении / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. «Вода в харчових продуктах и для харчових продуктів» (Харків, 16-17 травня 2013 р.). – Х.: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013.

Григоренко О.В. Виховання у студентському гуртку - важлива умова підвищення якості підготовки фахівців аграрного виробництва / О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 16: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 158-164.

Загорко Н.П. Впровадження положень болонської декларації в навчальний процес / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 16: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 195-198.

Григоренко Е.В. Изменение влагоудерживающей способности плодов сливы при замораживании и хранении в связи с фракционным составом воды / Григоренко Е.В., Модонкаева А.Э. // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. НИВиВ «Магарач». – Ялта, 2011. – Том XLI., ч. 1. – С. 52-53.

Григоренко О.В. Оптимізація елементів технології заморожування плодів сливи: автореф. дис…канд. техн. наук. Спеціальність 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсон, ХНТУ, 2005. – 20 с.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Григоренко О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Етнічні кухні» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за ОПП Готельно-ресторанна справа. (на основі повної загальної середньої освіти). Мелітополь, ТДАТУ, 2020. 155 с. (9,7 у.д.а.). Схвалено методичною комісією факультету АТЕ за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Протокол № 9 від “ 28 ” квітня 2021 року.

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

Кюрчева Л.М. Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: навч. посібник для самостійної роботи студентів / Л.М. Кюрчева, О.В. Григоренко, С.В. Кюрчев. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. – 2013. – 126 с

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність:
Заступник декана факультету АТЕ з навчальної роботи з 02.2017 по 01.2020

Педагогічна діяльність:
Доцент кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність:
Науковий керівник теми 3.8 "Сучасні технології в етнічних кухнях" за програмою 0121U110200 "Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції"

Організаційна робота: