Сухаренко Олена Іванівна

Посада: Доцент кафедри ХТ та ГРС

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук. У 2003 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Годівля тварин і технологія кормів " у спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України № диплома ДК 020806.

Email: olena.sukharenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1997 року З 1997 року асистент кафедри" мисливстваознавство та біоресурси". з 2000 року старший викладач кафедри "твариництво та мисливознавство" з 2004 року доцент кафедри "екологія та охорона навколишньго середовища" з 2007 року доцент кафедри ТПЗПСГ з 2017 року переведена на місце тимчасово виконуючого обовязки завідуючого кафедрою "екологія та охорона навколишньго середовища" з 2018 року доцент кафедри "ХТ та ГРС"
Види і результати професійної діяльності к.с-г.н., доцента, Сухаренко О.І

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Сухаренко О.І., Коляденко В.В. Зміни функціональних властивостей фруктової та ягідної сировини протягом кріогенного зберігання. Подано до друку: Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Прісс О.П., Сердюк М.Є., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І., Коляденко В.В. Гарбузові цукати – ласощі з функціональними властивостями. Подано до друку: Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Прісс О.П., Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І. Нові методи підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник наук.-метод. праць
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Вип. 23. С. 97-103.
Сухаренко О.І. Сучасні інноваційні технології у системі ресторанного господарства // Збірник наукових праць Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – 2020. Вип. 20, том 1, С. 178-187.
Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type/ N. Dzyuba, L. Telezhenko, I. Kalugina, Y.Kozonova, M . Serdyuk, О. Danchenko, E. Sukharenko, L.Zdorovtseva, V.Hidzhelitskyi// Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6/11 (96). – P. 6–15. (8%)
INFLUENCE of OAT SEED EXTRACT BIOFLAVONOIDS on the ANTIOXIDANT STATUS of GEESE/ O. Danchenko, L .Zdorovtseva, M. Danchenko, О. Yakoviichuk,T. Halko, E. Sukharenko// Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 633-640
CHANGES IN PECTIC SUBSTANGE CONTENT DURING PEAR FRUIT STORAGE AFTER ANTIOXIDANT COMPOSITION TREATMENT/ M. Serdyuk, L. Pylypenko, N. Gaprindashvili, E. Sukharenko, S. Baiberova// Journal of Chemistry and Technologies. – 2019 – 26 (1), P. 49-58
PREDICTING THE COMMERCIAL QUALITY OF PEAR FRUIT BY THE CRITERION OF INDENTIFICATION/ M. Serdyuk, E. Suharenko, V. Koliadenko // Науковий вісник ТДАТУ. – 2018. – Вип. 8, том 2
Бандура І. І. Оцінка впливу технік культивування на зміну морфологічних ознак зростків плодових Тіл Pleurotus Ostreatus (Jacq.) P. Kumm / І. І. Бандура, А. С. Кулик, С. С. Байбєрова, В. Ф. Жукова, О. І. Сухаренко // Науковий Вісник Нубіп України. Серія: Агрономія, 2018, 286: 283-293.
Сердюк М.Є. Прогназування товарної якості плодів груші за критерієм індентифікації // М. Є. Сердюк М. О. І. Сухаренко,В. В. Коляденко // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 8, том 2 Режим доступу: htt://oi.tsatu.edu.ua/index.php/visnik
Прісс О.П. Зберігання плодових овочів з використанням екзогенних антиоксидантів / О.П. Прісс, М.Є. Сердюк, О.І. Сухаренко, В.В. Коляденко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 2 С. 137-145
Прісс О.П. Фітонутрієнти базиліку вирощеного в умовах захищеного ґрунту / О.П. Прісс, І.О. Коротка, М.Є. Сердюк, О.І. Сухаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 1, т. 19 С. 188-196
Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П.Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019 .- 206 стр.
Сухаренко О.І. Гідрогеологічні умови мелітопольської ділянки мелітопольського міського водозабору / Л.М.Даценко, О.І. Сухаренко, М.М.Ганчук, А.О.Ангеловська // Меліорація та водовикористання –екологічна безпека водних об’єктів: наук.-практ. конф. , 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. – С.23-25.
Сухаренко О.І. Зміни клімату та інвазії тваринних угруповань у кайнозої (на прикладі прісноводних молюсків надродини viviparoidea) / Л.М.Даценко, О.І. Сухаренко,А.О.Ангеловська // Міжнар.наук.-практ.конф., 13-14 березня 2018 р.: тези. – Київ, 2018. – С. 129-132.
Сухаренко О.І.Актуальні проблеми методики викладання у вищих навчальних закладах / О. І. Сухаренко, М.П.Федюшко // Збірник науково-методичних праць«Удосконаленняосвітньо-виховногопроцесу в вищому навчальному закладі». – 2017. – С. 176-182.
Сухаренко О.І.Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід Стандартної плодової продукції після холодильного зберігання / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова, Н.А. Гапріндашвілі, О.І. Сухаренко // Вісник національного технічного університету. –2017. – 23 (1245). – С. 176-180.
Сухаренко О.І.Екологічний аналіз видів – індикаторів асоційованого агробіорізноманіття північного Приазов’я / М.П.Федюшко, О.І.Сухаренко, В.В.Щербина // Збірник наукових праць: VІ Всеукр. з’їзд екологів з міжнар.участю, 20-22 вересня 2017 р. – Вінниця, 2017. –С.157.
Сухаренко О.І. Лабораторний практикум з дисципліни «Процеси і апарати» / Ф.Ю.Ялпачик, В.Ф.Ялпачик, В.С.Бойко, С.Ф.Буденко, О.І.Сухаренко, В.О.Верхоланцева, В.Г.Циб // Навчальний посібник. – Мелітополь, 2017. – 278 с.
Сухаренко О.І. Якість водних ресурсів – запорука екологічної безпеки / О.І. Сухаренко, С.І.Мовчан // Меліорація та водовикористання: науково-практична конф., 27 жовтня 2017 р.: тези. – Дніпрорудне, 2017. – С.8
Сухаренко О.І. Українське бджільництво / О.І. Сухаренко // Агроіндустрія: журнал. – 2017. – Вип. 7. – С. 12 – 15.
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів / [К.В.Калайда, Л.Ю.Матенчук, В.М.Найченко, О.І.Сухаренко та ін.]. – Мелітополь, Видавничо – поліграфічний центр «Люкс», 2017. – 291 с.
Сухаренко О.І.Формування та розвитокобслуговуючихмолочних кооперативів: проблеми та перспективи/О. І.Сухаренко //Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК:міжнар. наук. – практ. конф., 14-25 квітня 2016 р. : тези. – Мелітополь, 2016. – С. 24 – 25.
Сухаренко О.І.Актуальні проблеми та сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні/О. І.Сухаренко //Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК:міжнар. наук. – практ. конф.,7-14 квітня 2015 р. : тези. – Мелітополь, 2015. – С. 35 – 39.

Сухаренко О.І. Інноваційні педагогічні технології як складова розвитку вищої освіти в сучасних умовах / О.І.Сухаренко // Збірник науково – методичних праць. – 2013. – С. 76-78.
Сухаренко О.І.Проблеми та перспективи ефективного виробництва яловичини/ І.О.Сухаренко //
Сухаренко О.І.Комп'ютерізація навчального процесу в ВНЗ, для підвищення якості навчання / О.І.Сухаренко // Збірник науково – методичних праць. – 2012. - Вип.16. – С.191-194.
Сухаренко О.І. Вплив антиоксидантів на адаптивні реакції організму та продуктивність качок / О.І.Сухаренко // Вісник ДАУ . – 2008. – 2(23). – С. 174-178.
Сухаренко О.І. Удосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів зі свинарства / О.І.Сухаренко // Збірник науково – методичних праць. – 2008. – Вип.12. – С. 141-143.
2007 Сухаренко О.І. Вплив якості повітря на стан здоров’я людей / О.І.Сухаренко, Л.В.Мойсеєнкова // Біологія ХХІ ст. : міжн. конф., 01-04 квітня 2007. : тези. - Київ Черкаси Канів, 2007. – С.317-319.
Сухаренко О.І. Природні ресурси та їх оцінкав системі раціонального природокористування. / О.І.Сухаренко, Л.В.Мойсеєнкова // Сучасні проблеми біології, екології та хімії , збірка матеріалів міжн.конф., 29 березня – 01 квітня 2007 р.: тези. – Запоріжжя, 2007. – С. 362 – 363.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Методи дослідження плодоовочевої та ягідної продукції: дослідницький практикум / М.Є. Сердюк, О.П. Прісс, Н.А. Гапріндашвілі, Л.М. Здоровцева, О.І. Сухаренко, І.Є. Іванова – Мелітополь.: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 370 с. (3,8 ум. др. арк.)

Робоча програма навчальної дисципліни «Агроекологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» 2 семестр - Мелітополь, 2017 - 2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Агроекологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» 1 семестр - Мелітополь, 2017 - 2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції тваринництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології » - Мелітополь, 2017 - 2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції тваринництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 6.100 101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» енергетичний факультет - Мелітополь, 2017 - 2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія вирощування продукції рослинництва та тваринництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» - Мелітополь, 2017 - 2018 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін спеціалізації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальнос ті 101 «Екологія» факультет агротехнологій та екології, 2 семестр - Мелітополь 2017 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін спеціалізації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» факультет агротехнологій та екології, 1 семестр - Мелітополь 2017 р.

Методичні вказівки (частина перша) з виконання практичних робіт по дисципліні «Методика викладання дисциплін спеціалізації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» факультет агротехнологій та екології - Мелітополь 2017 р.

Методичні вказівки (частина перша) з виконання практичних робіт по дисципліні «Агроекологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - Мелітополь, 2017 р.

Методичні вказівки (частина друга) з виконання практичних робіт по дисципліні «Методика викладання дисциплін спеціалізації» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» факультет агротехнологій та екології - Мелітополь 2017 р.

Методичні вказівки (частина друга) з виконання практичних робіт по дисципліні «Агроекологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» - Мелітополь, 2017 р.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт по дисципліні «Технологія виробництва продукції рослинництва» для здобувачів ступеня

вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» - Мелітополь, 2016 р.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт по дисципліні «Технологія виробництва продукції тваринництва» для студентів 2 курсу енергетичного факультету - Мелітополь, 2015 р.

Методичні вказівки з виконання практичних робіт по дисципліні «Технологія вирощування продукції рослинництва та тваринництва» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» - Мелітополь, 2015 р.

Навчальний посібник. Біохімія плодів та овочів. Євлаш В.В, Прісс О.П.Сердюк М.Є, Павлоцька Л.Ф, Скуріхіна Л.А, Сухаренко О.І. Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2019 .-206 стр.

Навчальні дисципліни

  • - Тегнологія виробництва і зберігання твариництва. - Твариництво -Технологія виробництва продукцій твариництва -Технологія молока -Вступ до фаху

Підвищення кваліфікації, стажування

  • 1. Сертифікат учасника науково – практичної конференції «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних суб’єктів. 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво СС00493706/002423-17 від 24.03.2017 3. Сертифікат учасника VІ Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. 4. CERTIFICATE of participant of the international environmental scientific seminar «European experience of waste management» 5. Подільський державний агро – технічний університет. Свідоцтво 12СПК 871773 від 30.12.2011

Основні види діяльності, досягнення
Викладач